Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Dezinformace je vyprázdněné slovo

90

Vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát v Brně, mezinárodní rozhodce v Praze a také autor knih o právu v přírodním léčitelství Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. v rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Ve hvězdách Romanem Zahrádkou o problematice alternativní medicíny a svobody projevu z pohledu práva.

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…HTV

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk