Magda Techetová: Nenechte se shazovat kritikou druhých

239
Foto: Pixabay.com

Bez ohledu na to, jak dobří, laskaví a ohleduplní lidé jste, vždy budete někým kritizováni. Je zbytečné snažit se žít a dělat všechno tak, aby vám nikdo nemohl nic vyčíst, protože vždy bude co kritizovat. I kdybyste nedělali vůbec nic, bude to pro někoho důvod ke kritice. Neřešte prosím kritiku druhých, nejedná-li se o konstruktivní informaci, která je pro vás důležitá; která vás neshazuje, ale naopak posunuje; která je adekvátní dané situaci a která pochází od člověka, jenž vás zná a jenž opravdu může danou záležitost objektivně posoudit.

Všechny ostatní kritiky prosím ignorujte a rozhodně si neberte nic z toho osobně. Kritizováním a shazováním druhých si mnozí lidé krmí své vlastní ego a protože jim to nikdy opravdu nepomůže, mají potřebu v tom pokračovat a stávají se na kritizování závislými. Tento jejich problém se však nijak netýká vás, a proto se prosím nenechte zatěžovat negativitou lidí, pro které je trnem v oku úplně všechno a kteří plýtvají časem na vytváření a rozněcování dramat.

Odmítněte se toho účastnit. Odmítněte se na tom myšlenkově či emočně podílet. Odmítněte podporovat jejich pocit vlastní důležitosti, povýšenosti a oprávněnosti shazovat druhé. Nedovolte, aby se něčí „nemoc“ stala nákazou pro vaše vlastní nitro. Nenechte se oslabovat slabými. Dělejte nadále všechno nejlépe, jak dokážete, a můžete mít čisté svědomí bez ohledu na názory kohokoli jiného.

Nepřijímejte automaticky všechno, co uslyšíte nebo co si přečtete, do svého nitra. Vytvořte si zdravý odstup a nadhled, a kritiku přijímejte výhradně od těch, kdo mají informace a znalosti potřebné k tomu, aby dokázali vytvořit objektivní a konstruktivní závěr. Ani tehdy však nezapomeňte poslouchat své vlastní nitro, protože ani vaši nejbližší a nejmilovanější lidé vás nikdy nebudou znát tak dobře, jako se znáte vy sami.“

Poselství andělů, Magda Techetová

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2019/04/nenechte-se-shazovat-kritikou-druhych.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz