Tomáš Pfeiffer: Přichází konec léčitelství?

208

Filosof, léčitel, biotronik a pokračovatel díla Josefa Zezulky (1912 – 1992) Tomáš Pfeiffer nevzdává svoje úsilí o sblížení klasické a alternativní medicíny v České republice a soustředil za tímto účelem obsáhlou publikaci pod názvem “Alternativní medicína (CAM) ve světě – O čem se mlčí”, jež se opírá o dohledatelná fakta vycházející z údajů Světové zdravotnické organizace (WHO), Rady Evropy a dalších světových výzkumů, které bez výjimky doporučují začleňování alternativní medicíny do standardní péče o zdraví lidí.

U nás tomu tak ale není a už delší dobu jsou na veřejnosti prezentovány často jednostranné informace, které vedly například k ukončení činnosti Centra tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, nebo jsou příčinou chystaného zpřísnění podmínek nutných k provozování lidového léčitelství v zemi. “Má-li vzniknout vztah, musí se partneři poznat,” zdůvodňuje Tomáš Pfeiffer vznik uvedené publikace, s kterou chce seznámit jak odbornou, tak i laickou veřejnost. Více pak prozradil v rozhovoru s Romanem Zahrádkou, v němž se nechal dokonce přemluvit k předání léčivé energie divákům, díky čemuž a pořadu Seance na TV Nova se stal v první polovině 90. let všeobecně známým léčitelem.

www.dub.cz
www.sanator.cz
twitter.com/tomaspfeiffer

Video: Cestyksobe
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz