Daniel Scranton: Akceptace je vaším katapultem

116
Foto: Pixabay.com

Akceptace vás katapultuje za to, co právě prožíváte ve své realitě. Akceptace sama o sobě není úmyslnou nečinností či lhostejností. Ani tím nevyjadřujete souhlas k pokračování toho, co právě zažíváte. Akceptujete to, co jest, protože to je. Pokud něco přijmout nechcete, je to čiré popírání.

Pokud tedy odmítáte nějakou část energie Zdroje, odmítáte tím i části sebe sama. Vylučujete tím opak toho, co popíráte. Tím opakem je to, po čem ve skutečnosti toužíte.

Vaše akceptace je důležitá nejen kvůli vašemu procesu tvoření, ale také pro váš proces integrace. Abyste se stali celistvými. Nemůžete být plně integrováni, pokud odmítáte nějaký svůj aspekt. Jelikož jste energií Zdroje, a vše, co zažíváte v realitě je onou energií, musíte akceptovat všechny části této reality. Jen tak je možné akceptovat veškeré aspekty sebe sama.

Jakmile začnete být v souladu se svým skutečným, celistvým „já jsem“, dokážete vytvořit jakoukoli realitu, zážitek. Nemusíte pokračovat ve vytváření oné zkušenosti, kterou akceptujete. Stačí jen uznat, že je součástí všeho, co jest. Stejně jako vy.

Takže, jak tedy akceptovat něco, na co se stěží dokážete podívat? Jak akceptovat to, co způsobuje, že se rozpláčete nebo se vám udělá špatně od žaludku? Jakým typem superhrdiny musíte být, abyste dokázali akceptovat „neakceptovatelné“?

„Jedním z klíčů pro pochopení akceptace je uvědomění si toho, jež vzniká díky tomu, co shledáváte jako odpudivé.

Existuje tedy vždy druhá strana mince. Jiná perspektiva na danou věc. Pokud tedy dokážete rozpoznat onen růst, expanzi, jež vzniká jako důsledek podobných „negativních“ situací, můžete se stát – a stanete se; prostorem pro danou věc. Umožníte její existenci – a tím i onu expanzi.

Jste tvůrčí bytosti a potřebujete ke svému tvoření různé ingredience. Ne každá ingredience bude něčím, co zažijete každý den. Ale stále bude existovat. Bude součástí rovnice. A to je to, co činí život bohatým a plným.

Různorodost, tu jste hledali při své inkarnaci na Zem. Do polarizovaného vesmíru této dimenze.

Je čas zúročit vše, co ve vaší realitě existuje právě teď. A prvním krokem pro vás pro všechny za účelem benefitu z toho, co jest, je akceptace. Ta je pro váš život nevyhnutelná a neodvratitelná.

Zdroj: http://danielscranton.com/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk