Zuzka L.: Uzdravení z rakoviny – osobní svědectví

94

Každé uzdravení dává určitou naději a šanci k nalezení cesty, jak pochopit a překonat nemoc, která nás diskvalifikuje. Kdyby toto svědectví pomohlo jedinému člověku, pak nebude zbytečné…

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz