24 způsobů, jak překonáme své ego

149
Foto: Pixabay.com

Ego je hlavní výtvor naší minulosti a plánování do budoucnosti.

Je to naše nespokojené, lakomé, malé ego, které nám v životě způsobuje utrpení.

Je jisté, že toto malé ego, nebo přesněji řečeno to, čemu věříme, je naše Já, je odpovědné za množství nesmyslného a zbytečného utrpení a zkázy lidstva.

Na naší duchovní cestě vyvstává otázka, zda ho můžeme překonat?

Zde uvádíme 24 způsobů, jak můžete překonat vlastní ego:

Způsob 1

Ego není špatné, jednoduše si ho neuvědomujeme.

Způsob 2

Ego je odpovědné za integritu osobnosti, za naši vnitřní pohodu.

Způsob 3

Ego následuje jen vlastní sny a ambice, a proto velmi často naplňuje náš život trpkostí.

Způsob 4

Mezi základní složky ega patří myšlenky, emoce, vzpomínky (na osobu, se kterou jsme zažili nějaký příběh), určité mimovolné úkoly a příslušnost obyvatel (národnost, náboženství atd.). Většina lidí se s těmito složkami ega zcela ztotožňuje a nic mimo to pro ně neexistuje.

Způsob 5

Ztotožnění se s věcmi (předmětem, vlastním tělem, způsobem myšlení) vytváří individuální vazbu na různé věci.

Způsob 6

Uspokojení z nabytého majetku je krátké, a proto ego pronásleduje nové předměty. Touha po nových věcech je poháněna silnou motivací, a to duševní potřebou získat více a pocitem, že ještě „nemáme dost“.

Způsob 7

Obsah ega se stane předmětem, se kterým se člověk ztotožní (se svým domem, autem, dítětem, inteligencí, názorem apod.). Obsah ega (se kterým se člověk ztotožní) se formuje okolním prostředím a výchovou člověka, to znamená kulturou, ve které člověk dospívá.

Způsob 8

Myšlenky jako „To je moje“, „Chci to“, „Potřebuji to“, „To nestačí“ patří do struktury ega. Obsah ega se mění s časem. Starý obsah se nahrazuje novým. Žádný obsah ega nelze trvale uspokojit, pokud struktura ega zůstane na svém místě.

Způsob 9

Ego neustále hledá něco jiného, ​​něco, co mu přinese uspokojení, aby člověk lépe pochopil sebe sama.

Způsob 10

Ego touží mít stále více, chce být stále silnější. Chce získat více znalostí, víry a materiálního bohatství. Ego chce mít stále více. Tímto způsobem se ego stává tyranem a ovládá náš život.

Způsob 11

Ego formuje naše minulost, je určeno svou strukturou a obsahem. Struktura ega je nevědomý faktor, který nutí člověka posílit jeho identitu tím, že se spojí s vnějším záměrem.

Způsob 12

Ego je ale duševním výtvorem, systémem víry.

Způsob 13

Ego se snaží chránit, povzbuzovat a rozšiřovat se. Ego funguje v režimu přežití. To znamená, že se neustále snaží zůstat „psychologicky“ naživu tím, že ega jiných lidí považuje za rivaly nebo dokonce nepřátele.

Způsob 14

Jednou z nejdůležitějších strategií ega je nabýt dojem „já mám pravdu“. Jedná se o ztotožnění se s myšlenkami, postojem a vlastní hodnotou. Nic egu nedodá větší sílu než zkušenost, že „já mám pravdu“. Ego touží mít pravdu, a proto se snaží přemoct ego jiného člověka.

Způsob 15

Jednou z nejoblíbenějších strategií ega je stěžování si. Stěžovat si zahrnuje vědomí, že „já mám pravdu“. Když jedno ego odmítne akceptovat, když druhé ego řekne „já mám pravdu“, jde o velkou urážku prvního ega. To ještě více posílí jeho sebevědomí.

Způsob 16

Ego má v úmyslu vyzvednout formy (včetně své vlastní) k věčnosti, což je nemožné. Tento záměr ega bude zdrojem veškerého utrpení, protože jeho svět forem a tvarů se zhroutí jako zámek z písku. Bude to trvat, dokud mu smrt nevezme i tu poslední formu – jeho tělo.

Způsob 17

Celá naše kultura a civilizace spočívá v sobeckém a přivlastňovacím egu, a i když ego vytvořily instituce společnosti, tyto společnosti jsou také projevy ega.

Způsob 18

Většina lidí se ztotožňuje s tímto společensky podmíněným egem. Pro mnoho lidí je toto ztotožnění se natolik silné, že si neuvědomují, že jejich vlastní život řídí společensky podmíněná Mysl.

Způsob 19

Ego musí padnout, protože je v rozporu s evolučním vývojem vědomí.

Způsob 20

Pokud je člověk schopen vidět a zachovat si funkce ega, on/ona ho budou schopni překonat.

Způsob 21

Musíme překonat hranice svého ega, které ovládá programy mysli, protože pokud se nám to nepodaří, zničíme sebe sama a velkou část světa.

Způsob 22

Jeden ze způsobů, jak překonáme vlastní ego, není bezvýhradně reagovat na neustále se měnící myšlenky a emoce, ale místo toho se soustředit na přítomné vědomí.

Způsob 23

Ego se nazývá pravdou a skutečným Já, ačkoli není nic víc než pojem, neustále se měnící obsah prostoru Vědomí.

Způsob 24

V prostoru Vědomí, ve stavu čistého vědomí člověk rozpozná a jasně zažívá, že ego je klam.

Způsob 25

Pravdou je, že jsme ztělesněním života, že jsme se na tento svět narodili výsledkem zázraku a později jsme se ztratili uprostřed toho množství lekcí a dogmat.

Zdroj: http://themindunleashed.com/2017/02/24-powerful-keys-transcend-ego.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz