Umění emocí – radost

90
Foto: Pixabay.com

Další emocí, která se tyčí na cípu čínského pentagramu, je radost a s ní se pojící láska. Emoce, která hřeje i pálí, hojí i bolí. Pocit naplnění i naprostého prázdna. Vše, co se odráží v našem srdci…

Radost

Prožívání radosti je emoce, po níž prahne každý člověk. Je to nejdůležitější motivační emoce, která nás dokáže vést k cílům. Možná i proto je umístěna na samém vrcholu čínského pentagramu.

Radost je emocí srdce. Pouze emočně vyvážený člověk může zažít ten slastný pocit, když se všechny jeho pocity ocitnou v absolutní harmonii. To, co platí pro všechny emoce, platí i pro radost. Pokud je jí málo, člověk a potažmo i celý srdeční okruh, strádá. Stejně patologické však mohou být příliš silné, až euforické prožitky radosti, které srdce nadměrně zatěžují a vyčerpávají…

Nejčastěji prožíváme radost, když:

jsme zamilovaní
zvítězíme (nad někým, něčím i nad sebou sama)
toužíme a těšíme se
se od srdce zasmějeme
cítíme vášeň a dobrodružství (patří sem i nevěra)

K radosti se váže také celá řada snů, například o:

ohni, slunci
smrti (vlastní i někoho jiného) nebo lidech, kteří již zemřeli
srdci, krvi
velké množství snů doprovázených silným citovým prožitkem

Sídlem emocí je srdce. Archetypem radosti je oheň a Slunce, barva červenárudá. Člověk s výraznou emocionalitou prožívá radostné chvíle velmi spontánně. Rychle se však také dojme… Příliš silné prožívání této emoce nadměrně zatěžuje srdce, které se pak rychleji vyčerpá. Je proto vhodné dopracovat se k pocitu ryzí, ničím neumocněné radosti. Okleštit ji od hysterie a nadměrné euforie. Člověku, který tak snadno vzplane, hrozí, že také stejně rychle vyhoří…

Umírnění radosti

Nadměrný oheň ve svém nitru dokáže uhasit voda. Prvek vody, jak víme, se váže k pocitu strachu. Strach tedy dokáže ztlumit nadměrnou radost. Pro umírnění radosti (nikoli k jejímu zapuzení!!!) slouží následující vizualizační cvičení:

První krok – pozorujte své emoce během dne a zapište si situace, kdy jste se cítili být šťastní. Co vám udělalo radost? Kdo? A jak jste reagovali? Bušilo vám srdce příliš? Chovali jste se roztržitě, hystericky jste se smáli, dělali jste teatrální gesta?

Druhý krok – kdykoli v takové situaci si za víčky představte silný oheň, který je hašen vodou. Silný žár, který mírní čirá, osvěžující voda. Pomozte v mysli uhasit hořící dům, ukočírujte oheň, který vyskočil z ohniště… Oheň nikdy neuhaste docela, pouze ho umírněte, vraťte ho tam, kde má být… kde neškodí, ale hřeje… do krbu, do ohniště…

Třetí krok – při tomto cvičení by mělo následovat uvolnění a hřejivý pocit spokojenosti. V závěru cvičení se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Cítíte to příjemné pouto?

Zdroj: www.ceff.info
Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/umeni-emoci-radost.htm#ixzz4O4xdI32l

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk