Solara: Fragment reportu na listopad 2017 – Sladění se a zarovnání s naším Pravým Směrem

209
Foto: Pixabay.com

Listopad je měsíc RESETU, nového začátku, a Znovuzrození, kdy mnoho z nás zažije Kvantové Skoky na mnohých úrovních. Ty nám umožní se osvobodit od ok, pastiček, duality tak, jako nikdy předtím. Někteří z nás jdou hluboko dovnitř svých ovládacích panelů, aby nakonec rozmontovali a rozebrali své mechanismy strachu. Je tak důležité, abychom si tyto staré strachy s sebou dál nenesli. Také budeme rozpouštět falešná omezení a druhy víry, které již jsou prošlé. Také znovu nastavujeme celý svůj vztah s penězi, abychom se naladili na větší hojnost.

Oba hlavní systémy reality se dožadují naší pozornosti. Zmatek duality je pozvolna nahrazován energiemi Pravé Jednoty. Energie Nové Reality AN se vylévají na planetu a sílí každým dnem. Je zde pocit obnovení, který překrývá zřetelný úpadek světa duality.

Zvláště je to patrné, když neupadneme do režimu reakce a nenecháme se polarizovat vším tím nespravedlivým, co se ve světě děje. Když místo toho dáváme pozor, abychom se drželi Paprsku Lásky a Opravdovosti a Pravdivosti, stáváme se součástí řešení tím, že zesilujeme rezonanci Pravdivosti, až jí začne cítit větší počet lidí.

Přesun do Nové Reality vyžaduje zaměřené úsilí. Musíme si vybrat, že vypneme televizi a zastavíme hledání rozptýlení, abychom se nemuseli dívat na to, o co jde. Místo toho, abychom se nechali vtáhnout do dramat duality, můžeme si vybrat, že budeme rozpínat, expandovat své bytosti, abychom viděli, co se OPRAVDU děje, v daleko větší škále.

Je čas, abychom začali žít, jako bychom už byli v naších Pravých Životech. Je čas, abychom ztělesnili Větší Lásku a Pravdivost, ať už tomu už plně rozumíme nebo ne. Nová Realita je tady, jak v těhotné prázdnotě, tak kolem nás. Když si zvolíme ji žít, učiníme ji realizovatelnější a reálnější.

Mnoho našich částí vyhořelo v Ohních Přeměny, Transformace. Nyní jsme vprostřed toho, kdy koukáme, co zbylo. Když váhavě setřásáme svá spálená pírka, můžeme zjistit, že se objevila nová pírka, viditelně delší a silnější, než ta stará. Mají nové barvy, které tu dříve nebyly. Také se zvětšilo naše rozpětí křídel. Může nám chvíli trvat, než si na to zvykneme a létání nám může připadat zprvu divné. Možná nevíme, jaké oblečení nosit nebo co jíst. Naše staré aktivity nás možná už nezajímají. Nyní začalo léčení. Všechny tyto zážitky nás tlačí pevně na naší Pravou Cestu.

Stále dostáváme spoustu příkladů, jak rozšířit své vědomí, abychom mohli plněji obydlit Novou Ralitu AN. Zjišťujeme, že věci, které původně vnímáme jako „zpoždění“ nebo „chyby“ jsou jednoduše příležitostmi ke změně cesty, abychom se dostali do stavu lepšího správného načasování a správné akce. Dějí se nám, aby nám pomohly, spíš než aby nás zastavily.

Cítíme potřebu přizpůsobit své životy přirozenějšímu rytmu, který nám dá čas naslouchat své intuici a sladit se hlouběji s přírodou. Tento Nový Rytmus je zapříčiněn naším posunem časových linií. Slaďuje nás blíže s Bezčasovými Pravými Světy, které jsou velmi důležitou součástí Nové Reality.

Dokud se nepřesuneme do Nového Rytmu, mnoho prvků našich životů nám může připadat prošlých a bez života. Jsou to prvky, které nejsou sladěné s Novým Rytmem. Můžeme zjistit, že už se nemůžeme vyrovnávat s takovým množstvím stresu. Části našich bytostí mnohou prostě odmítnout se honit. Když se tlačíme do toho, abychom postrčili věci k tomu, aby se staly, nemusí se objevit požadovaný výsledek. Když se snažíme jít rychle, může nás místo toho energie povalit a zpomalit.

Možná jsme si mysleli, že jsme již otevřeli všechny Zapečetěné Příkazy nebo Objednávky. Ale nečekaně se objevily nové a nyní se otvírají. Tyto Zapečetěné Příkazy obsahují dlouho očekávané informace o našem Pravém Směru.

Když se tyto Zapečetěné Příkazy otevřou, je zde nezpochybnitelná jistota toho, co nám je ukazováno. Cítíme informaci jako naprosto správnou, která rezonuje s Věděním našeho Srdce. Jakmile jednou dostaneme tyto nové informace o našem Pravém Směru, prostě jím musíme jít, se vším, co máme. Už není čas váhat, otálet nebo pochybovat.

Kdykoli se před námi otevřou dveře, musíme jimi hned projít. Obvykle je tam prvek správného načasování, který znamená, že nebudou otevřeny pořád. Listopad je plný Zelených Světel, ale nesvítí stále. Takže kdykoli se objeví Zelené Světlo, odhoďte všechno ostatní a projděte jím, tak rychle, jak je jen možné.

Když se naše Zapečetěné Příkazy rozletí (otevřou), aktivuje se naše naváděcí zařízení. Bude tam pocit zřetelnosti, hluboké útěchy a jasnosti, jak táhneme stále blíž k našemu Pravém Směru. Náhle jsme připraveni opustit svou starou práci, kterou jsme nenáviděli. Jsme připraveni žít se svou Pravou Rodinou. To spustí další kolo migrace, neboť mnozí se usadíme v našich Pravých Domovech, pokud tam již nejsme. A pokud již ve svém Pravém Domově jsme, budeme ho nyní rekalibrovat, abychom se hlouběji sladili s Novou Ralitou AN.

Listopad je měsíc, ve kterém se opět cítíme více vystředění. Je zde stoupající nadšení pro to, co má přijít. Začalo osévání Země Bezčasovými Pravými Světy. Všechno je nyní v pohybu; přeměna z duality do Jednoty se velmi zrychluje a rozpíná.

My, jako Pravdiví Jedinci, musíme nyní žít svou Pravdivost čestně a s integritou (celistvě). Pojďme vyzařovat Lásku a Soucit, kdykoli je třeba. Pojďme si být plně vědomi své zodpovědnosti ke každému na této planetě, včetně Země samotné, protože proto jsme tady. Jediná cesta, jak nebýt smeteni událostmi způsobenými rozpouštěním duality je být plně sladěni a ukotveni v naší Jedné Pravé Bytosti. Pojďme ztělesnit způsob, jakým chceme, aby v budoucnu každý byl.

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk