Roman „New“ Zahrádka: Lidská mysl je ovládána tím, co jíme

89
Foto: Pixabay.com

Odborníci začali bít na poplach. Tvrdí, že nesprávná strava škodí člověku víc než kouření. Podle odborného časopisu The Lancet zemřelo totiž v průběhu roku 2017 kvůli nezdravé výživě téměř jedenáct milionů lidí, což odpovídá zhruba pětině všech úmrtí ve světě. Ve srovnání s tím měla v České republice špatná strava ve stejném obddobí na svědomí 249 až 313 úmrtí na každých 100 tisíc obyvatel.

Za „špatné“ potraviny byly přitom označeny sladké limonády, červené maso, nasycené tuky a průmyslově vyráběné poživatiny. Dalším negativním faktorem je nadměrné používání soli a nízká spotřeba celozrnného pečiva, ořechů, ovoce a zeleniny, což se může projevovat vznikem kardiovaskulárních onemocnění, rakovinou a cukrovkou II. typu.

Kdo už na své cestě postoupil a vnímá bedlivě okolní dění, nemůže být takovými zjištěními překvapen. Velmi dobře totiž ví, že jsme se všichni ocitli na startu velké transformace, která nás daleko důkladněji prověřuje novými zkouškami a ještě rychleji se projevuje důsledky našich rozhodnutí. Třeba i formou nemocí, které jsme si mohli způsobit konzumací nevhodných potravin, špatnou životosprávou či nadměrným stresem. Inkubace novodobých chorob je přitom daleko kratší než v minulosti, protože jsme vystaveni zcela jinému, intenzivnějšímu vesmírnému záření v souladu s transformačním tempem.

Napovědět se nám snaží i samotná planeta Země změnou klimatu. Už teď je vědecky dokázáno, že se lidstvo podílí na jeho zhoršení například nadměrným chovem hovězího dobytka, který spotřebuje 160krát víc půdy než brambory, rýže či obilí a produkuje několikanásobně víc skleníkových plynů než rostlinné potraviny. O spotřebě vody nemluvě. Přesto konzumace hovězího ve světě stoupá a člověk jakoby si ani neuvědomoval vážnost situace.

Doba však nabádá k opaku. Zvláště ty, kteří touží na duchovní cestě zase o něco pokročit a měli by umět z úhledných balíčků v supermarketech rozpoznat veškerý smutek, strach, hněv a bolest, který bývá uložen v mrtvé zvířecí tkáni. Není totiž žádným tajemstvím, že je lidská mysl ovládána tím, co lidé jedí. Pokud tedy konzumují zdravé věci, bývá jejich mysl čistá a tělo zdravé, jestliže však pojídají maso, hromadí se v nich negativita a krutost je pak odezvou jejich myšlení. Stejně tak se jim nevyhýbají ani nejrůznější těžké nemoci. V této době obzvlášť.

Proto až zase budeme někde číst varovná sdělení o zvýšeném riziku úmrtí v souvislosti s nesprávnými potravinami, přimlouvám se za to, abychom si nejprve uvědomili celý potravinový řetězec, na jehož konci stojíme, a stal se z každého z nás onen pověstný článek, který, když se pohne, otřese celým řetězem. Jen změnou vlastního přístupu můžeme obstát v novém světě.

Roman „New“ Zahrádka, šéfredaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz