Petra Jelínková: Když si vyčítáme cokoliv z minulosti

297
Foto: Pixabay.com

Stává se vám, že vás přepadají myšlenky, že jste se tehdy v nějaké věci mohli rozhodnout lépe, že jste něco neměli dělat nebo naopak měli?

Přistihnete se někdy, že litujete něčeho v minulosti?

Avšak, ta vámi odmítaná minulost byla potřeba. A to právě proto, abyste došli do bodu, ve kterém jste, abyste se posunuli.

Co se stalo, že máte nyní výčitky z něčeho, co jste dříve vnímali jako to nejlepší řešení v podmínkách, ve kterých jste byli?

Posunuli jste se. Stali jste se moudřejšími! A na místo, abyste minulosti s vděčností poděkovali za to všechno, co vás naučila, vy ji začínáte vyčítat. Je to stejné, jako když vám někdo v nouzi podá pomocnou ruku. Vy ji s radostí přijmete a až jste z nejhoršího venku, začnete na jeho pomoci hledat mouchy a nedokonalosti.

Avšak, je v pořádku, pokud to takto v nějaké záležitosti máme, a vyčítáme si naše minulé chování. I tímto my si kousek po kousku odpouštíme a bolest malinko odplave. Jakmile však nabereme potřebnou sílu, budeme mnohem odvážnější a na danou minulost se přestaneme zlobit a začneme ji zase o něco více přijímat. Tím se přestaneme zlobit na sebe. Vzroste naše sebeúcta a otevřeme se novým možnostem v našem životě, na které jsme doposud naší úrovní víry v sebe sama nedosáhli.

Naše minulost je náš moudrý učitel. Je to část nás samých, která se často cítí odvrhnutá, nepřijatá, nemilovaná. A jediné co chce, je být námi s láskou objata a plně přijata.

Nedělejme sobě, co nám v dětství činili, často nevědomky, naši rodiče a jiní blízcí. Také z nedostatku lásky k sobě samým na nás nepřijímali a odmítali to, co se jim na nás nelíbilo. A bylo tomu tak, jelikož v době, kdy jsme se jim narodili, nebyli plně u sebe, neměli přijaté všechny své části. A vše, co nemáme přijato u sebe, to nás na jiných štve a zraňuje. A naše děti jsou jedním z nejpřesnějších zrcadel.

Už jsme vyrostli a nejsme tak závislí na citové péči svých rodičů. Nedělejme sobě to samé. Veďme se k odpovědnosti za naše konání, avšak NEOPOUŠŤĚJME SE, když se nám na nás něco nelíbí. Překročíme tím omezení našich rodičů, začneme se mít zase o něco více rádi, vzroste naše sebeúcta. A vedle toho pomůžeme překročit toto omezení i našim rodičům či našim jiným, třeba již nežijícím, předkům.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk