Jiří Čehovský: Jak být šťastná

372
Foto: Pixabay.com

Naše civilizace je zatížená mnoha neduhy, přinášejícími nám velké utrpení, a jedním z nich je i to, že zbytečně moc přemýšlíme. Někteří z nás žijí ve virtuálním světě fantazií, tužeb, strachů a obav a jen velmi málo vnímají reálný přítomný okamžik, který obvykle není ani zdaleka tak hrozný, jak si to celé představujeme. Myšlenky si s námi dělají co chtějí. Celý ten zakletý kruh vzniká proto, že špatně přijímáme tvůrčí informaci, pránu, čchi, vitální sílu, která k nám přichází z Univerza. Jsme rozladěni. Ze stejného důvodu vznikají i nejrůznější fyzické nemoci – také parazité, bakterie a viry si mohou dělat v rozladěném těle, co se jim zachce.

Přišla za mnou na autopatickou konzultaci paní po padesátce. Řekla, že je strašně nešťastná. Stále musí myslet na vztah, který skončil už před řadou let. Byla v něm spokojená. Ale po odchodu partnera se trápí. Musí hodně pracovat, aby na to nemusela tolik myslet. Musí všem dokazovat, že je hrozně veselá a užitečná. Ale cítí se opuštěná. Nezná, co je to pocit uvolnění. Posluhuje dceři a vnoučatům, oni si myslí, že jí to vyhovuje, ale jí vadí, že nemá žádný vlastní život. Má bolesti u srdce, bolí ji žlučník, padají vlasy, cuká oko, bolívá ji hlava, má plíseň na nehtech a křeče v nohách. Nemůže už řídit auto, protože má strach. Vše je ztraceno. Často pláče, také ve chvíli, kdy mi o tom vypráví. Ale podle lékařů je zdravá. Doporučil jsem jí autopatii z prány. To se dělá tak, že se do autopatické lahvičky crnkne trochu vody, ta se podrží ve výši sedmé čakry, což je asi 20 cm nad hlavou, pak se získaná informace homeopaticky naředí a podá se zpět na šestou čakru a ještě i do sedmé čakry, aby se i ona trochu poléčila. Sedmá čakra nás spojuje s vyššími úrovněmi Univerza, a tak by měla být také fit. Autopatii měla opakovat jednou týdně a postupně zvyšovat ředění, neboli množství vody, kterému v homeopatii říkáme “potence”. Technicky to byla prána 2 – to znamená po aplikaci na čelo ještě pozdvihnout na chvilku do 7. čakry; začala na 3 litrech, každé ředění měla dvakrát zopakovat a pak zvýšit o 1,5 l.

Přišla znovu za měsíc. Stále se smála a řekla mi, že smutek hodně ustoupil. Dokáže se už uvolnit. Křeče v nohách se zlepšily a žlučník je také lepší, posledních 14 dní o něm už neví. Zmenšilo se nadýmání a zácpa a zcela přešel strach řídit auto. Ale to hlavní je, že od začátku, co bere autopatický preparát z prány (dostala se už na stupeň ředění 7,5 litru), má pocit, že má “vyndaný mozek z hlavy”. Mnohem méně přemýšlí. Chvíli jsme se o tom bavili a přišli jsme na to, že právě to přehnané a zbytečné přemýšlení bylo jejím hlavním problémem. Když ubylo přemýšlení, zmenšilo se utrpení. Jinak samozřejmě vše v práci (má intelektuální povolání) i jinde zastává stejně efektivně jako dřív. Například jedním z cílů buddhistické meditace je vyhnat z hlavy veškeré myšlenky – a to hned tak každý nedokáže. Mnohokrát lidé, používající autopatií, zaznamenali, že změny, o které usilují u sebe nebo ve svém životě, začaly probíhat jaksi automaticky, bez toho velkého myšlenkového úsilí, které museli dřív vynakládat.

Po autopatickém preparátu zhotoveném ze 7. čakry, mi řada lidí řekla, že se cítí bezpodmínečně šťastni. Že mají pocity jako v dětství. Že jim věci najednou začaly připadat jednoduché. Mám dojem, že to přehnané přemýšlení, k němuž jsme vedeni od první třídy, a jehož se někdy stáváme obětí, je jen laciná náhražka něčeho mnohem podstatnějšího. Má nahradit kvalitní spojení s Univerzem. Veškerá inteligence je v jemnohmotné sféře a plyne do nás zcela přirozeně, pokud je spojení dobré. Copak jsme vymysleli své tělo, obsahující miliardy buněk? Nebo jsme snad vymysleli svého partnera nebo své děti? Všichni jsme jakýmisi paprsky vyzařujícími z Univerzální mysli. Pokud máme kvalitní spojení, je nám dobře, všechno se děje přirozeně a v náš prospěch. Máme pocit sounáležitosti. Nejsme nemocní. Pokud se spojení pokazí, cítíme se špatně, izolovaní, zahnaní do kouta, a k tomu onemocníme. Abychom se vyléčili, nemusíme se začít vyhýbat všem těm „civilizačním“ vlivům, které nás rozlaďují. To ani nejde. Stačí opravit spojení, a to lze provést autopatií. Jak se to celé děje? Podle jaké teorie to funguje? Copak může léčit obyčejná voda? Zbytečné otázky. Rozum na to určitě nestačí. Jeho možnosti jsou velmi omezené. Podívejte se kolem sebe, kolik rozumných lidí je tak hluboce nešťastných. A vzpomeňte si, kdy jste byli šťastní. Právě ve chvílích, kdy jste rozum ani myšlení nepotřebovali.

Autopatické léčení začíná stručným, ale pokud možno úplným záznamem všech potíží, symptomů těla a mysli daného člověka, nebo sebe sama. Poté provádíme analýzu případu a individuálně stanovíme tři základní parametry, a to na základě pravidel, odvozených z pozorování vývoje mnoha léčených lidí. Prvním je rozhodnutí, z čeho má být autopatický přípravek vyroben a jakým způsobem. V současnosti používáme jako “materiál” k homeopatickému ředění slinu, nebo dech nebo přímo informaci ze 7. čakry té osoby, jíž se má působení týkat. Samo ředění provádíme v autopatické lahvičce, u níž je vždy přiložen přesný návod, jak to udělat, ať už pro sebe nebo pro jiného, třeba pro vlastní ekzematické dítě. Při přípravě ze sliny se do nálevky lahvičky plivne, pro přípravu z informace z dechu se voda v lahvičce probublá výdechem nosem, pro přípravu jen z prány děláme to, co už jsem popsal. Následně je tato informace zjemněna prolitím určitého množství vody lahvičkou, aby dosáhla jemné úrovně, na níž působí prána, vitální síla. Zjemnění informace probíhá obdobně jako v homeopatii, používáme k tomu skleněný nástroj zvaný autopatická lahvička, a výsledek procesu se nakape do oblasti šesté čakry, která prostřednictvím meridiánů rozvede informaci do celého těla. Dosahujeme tím toho, že se celý organizmus znovu ladí na co nejlepší příjem jemné vitální síly, prány přicházející k nám z Univerza. Stanovení množství prolité vody je druhým parametrem, který určíme při analýze potíží dané osoby. Na začátku léčení chronických problémů máme pouhé tři možnosti: jeden, tři nebo šest litrů vody. Rozhodujeme se podle vitality osoby. A za třetí, určíme periodu užívání autopatického preparátu, obvykle jej podáváme jednou týdně.

Autopatie je jedna z mála metod, která nás může snadno přesvědčit, někdy už za pár okamžiků po užití, že existuje naše jemná sféra, organizující náš systém těla a mysli a vycházející z univerzálního Zdroje, který je všem a všemu společný.

Dobrá zpráva je, že autopatii, která nemůže z principu nikoho poškodit, je možné připojit bez problému i k jakékoliv jiné již probíhající metodě péče o zdraví.

Zprávy o autopatii se šíří na nezávislých internetových fórech (videa najdete i na Cestách k sobě), lidé si sdělují navzájem své zkušenosti, hodně toho lze zjistit na stránkách Autopatie.cz, kde je i řada videozáznamů uživatelů autopatie, vyjadřujících se o tom, jak se uzdravili z dlouhodobých potíží. Je možné zde nalézt také kontakty na vyškolené poradce.

Lidé používající autopatii se každoročně scházejí na výročních konferencích. Vždy si tam vyslechneme kolem dvou desítek referátů o tom, jakých úspěchů bylo dosaženo při samoléčbě nebo v odborném poradenství při léčbě trvalých, chronických, často beznadějně nezlepšitelných stavů. Slyšíme dobré zprávy o nebývalých zlepšeních či vyléčeních, často od lidí, kteří jen prošli krátkým kurzem nebo si dokonce jen přečetli knížku (jsou celkem tři, ta poslední je Autopatická svépomoc). Ačkoliv neměli žádnou předchozí zkušenost s léčením, podařilo se jim odstranit dlouhodobé chronické a omezující potíže u sebe sama nebo u přátel. Všech deset minulých konferencí je k dispozici v nahrávce na CD, takže se jich každý může zpětně zúčastnit. Řadu referátů mají i profesionální léčitelé, lékaři a psychologové. Býváme tam svědky radostné atmosféry, vypovídající o tom, že autopatie dává reálné výsledky a že je v kongresovém sále hotelu Pyramida v Praze podstatně víc vitální síly, než je obvyklé při jiných příležitostech.

Autor: Mgr. Jiří Čehovský, autopatie
Zdroj: www.autopatie.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk