Naučme se milovat sami sebe – 15 kroků, které nám pomohou obnovit důvěru v sebe sama

328
Foto: Pixabay.com

V tomto článku se naučíte všechno, co potřebujete vědět o tom, jak milovat sami sebe.

Dočtete se o tom, co dělat.

A také o tom, co nedělat.

A to nejdůležitější ze všeho, dozvíte se, jak si máte znovu začít věřit zejména ve chvílích, kdy se bude zdát, jako by se celý svět obrátil proti vám.

Tak pojďme na to…

1. Co si potřebujete uvědomit jako první

Pokud byste měli pouze jednou životní lekci, kterou byste se určitě měli v nejbližším roce naučit, mohli bychom ji vyjádřit takto: Ta absolutně nejdůležitější osoba v celém vesmíru jste jen a jen vy.

Život jako takový prožíváte a vnímáte výhradně z vaší perspektivy. Všechno zakoušíte na vlastní kůži – interakce se světem a lidmi, se kterými přicházíte do kontaktu; vaše myšlenky a to, jak interpretujete události, vztahy, činy a slova.

Z pohledu celého světa jste možná jen další človíček z mnoha miliard lidí. Ale pokud jde o váš vztah ke skutečnosti a o to, jak jí rozumíte, tak jste jediný člověk, na kterém v této souvislosti záleží.

A právě z tohoto důvodu bude stav vaší životní reality záviset na tom, do jaké míry se dokážete mít rádi a postarat se o sebe.

Vztah, který máte sami k sobě, je tím nejcitlivějším faktorem. Právě od něj se odvíjí podoba života, který žijete.

Čím méně se máte rádi, čím méně nasloucháte hlasu svého nitra a čím méně se snažíte sami sobě porozumět, o to víc bude realita vašeho života poznamenána zmateností, hněvem a frustrací.

Když ale začnete mít rádi sami sebe a tuto lásku k sobě budete nadále udržovat, každá oblast vašeho života se začne pomalu zlepšovat.

Všechno, na co se podíváte, všechno, co budete dělat, a každý, s kým se setkáte, se vám bude jevit po všech stránkách nejenže mnohem lépe/lepší, ale přímo dokonale/dokonalý.

Nicméně udržování nebo rozvíjení sebelásky není jednoduchá záležitost. Protože jak se říká – naším největším kritikem jsme mi sami.

Svět nás často nenápadně programuje směrem k sebenenávisti, která může trvat jen nějaké období, ale je nemálo lidí, u kterých tato období sebenenávisti trvají celý život.

Negativní pohled na svět a život jako takový se v nás zakořeňuje a usazuje o to více, čím méně sebelásky cítíme a čím více času trávíme nenáviděním samých sebe.

První krok k nápravě tedy bude naučit se mít rád sám sebe. Je třeba se připravit na to, že to nebude tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, ale jednoznačně je to ten nejdůležitější krok.

2. Vaše každodenní já

Nyní si představte ty lidi ve vašem životě, které milujete a respektujete. Jak k nim přistupujete?

Pokud je milujete a respektujete, určitě se k nim chováte vlídně, trpělivě si vyslechnete jejich myšlenky a nápady, a také jste ochotni jim odpustit, když se dopustí nějaké chyby.

Jste ochotni poskytnout jim prostor, čas a novou příležitost. Dáváte si záležet na tom, aby se jim dostalo dostatečného prostoru pro jejich rozvoj, protože je milujete a věříte v jejich potenciál, díky kterému mají možnost růst.

A teď si představte, jak přistupujete sami k sobě.

Prokazujete sami sobě lásku a respekt tak jak je prokazujete svým nejbližším přátelům nebo své partnerce či partnerovi?

Dbáte o své tělo, svou mysl a naplnění svých potřeb tak jak by se patřilo?

Níže uvádíme několik důležitých a účinných způsobů, díky kterým můžete projevovat sebelásku vůči svému tělu a své mysli každý den:

– pořádný spánek
– zdravé stravování
– dopřejte si dostatek času a prostoru, abyste měli možnost porozumět duchovní stránce vašeho života
– pravidelné cvičení
– děkujte sami sobě a lidem, s nimiž přicházíte do kontaktu
– když to budete potřebovat, najděte si čas pro hru a zábavu
– vyhýbejte se neřestem a zhoubným vlivům
– pravidelně se věnujte meditaci a přemýšlení

Které z uvedených bodů jsou součástí vašeho každodenního života? Kolik z nich si dopřejete pravidelně? Možná ani zdaleka ne všechny. A možná ani jeden. Potom ale sotva můžete říct, že sami sebe milujete.

Milovat sebe sama je více než jen stav vaší mysli, ačkoli i ten je potřebný. Vaše sebeláska se musí projevovat činnostmi a návyky, které jsou součástí vašeho každodenního života.

Důkaz o tom, že se máte rádi, musíte dávat sami sobě, a to od začátku vašeho dne až po jeho konec.

3. Přijměte bolest

Nikdo není dokonalý. Mnoho lidí si plete sebelásku s nekonečnou pozitivitou nebo bezhraničným optimismem.

Jsou lidé, kteří v průběhu dne zpívají Bohu na slávu bez ohledu na to, jak špatně se ve skutečnosti cítí nebo bez ohledu na to, jaká je jejich životní situace nezáviděníhodná.

A všichni si myslíme, že toto je ten správný způsob, že takto se to má dělat. Nakonec, neříká se, že pozitivní vibrace k sobě přitahují ještě více pozitivních vibrací?

Pravdou však je, že pokud náš nekonečný optimismus považujeme za odpověď na všechno, je moc pravděpodobné, že jsme uvěřili obrovské lži. Protože v takovém případě zřejmě klameme určitou část sebe samých a ignorujeme potřeby jedné poloviny našeho já.

Pravda je taková, že všichni máme i svou temnou stránku. Všichni občas pociťujeme trápení, nenávist a bolest. Pokud budeme tyto pocity, tuto naši stinnou stránku ignorovat, může se stát, že nás to nakonec pohltí, v důsledku čehož se můžeme duševně a emocionálně sesypat.

Začněte být upřímní ohledně toho, kým opravdu jste. Odpusťte sami sobě své minulé skutky a věci, za které se stydíte.

Smiřte se s tím, že se nevyhnete tomu, abyste občas v sobě nosili i negativní emoce jako nechuť, zuřivost či žárlivost. A v případě, že to budete potřebovat, naučte se vyhradit si čas pro ticho.

4. Najděte své srdce a otevřete ho

Zatímco v kroku číslo 3 jsme mluvili o uznání a přijetí naší bolesti, v kroku číslo 4 budeme mluvit o smíření se se studeným a uzavřeným srdcem.

Položte si tuto otázku: Skutečně miluji sebe sama?

To, že akceptujete své chyby a nedostatky, je jedna věc, ale milovat osobu, která má vaše myšlenky, vaše emoce, vaše zlozvyky a vaše chyby… To je zcela jiná úroveň sebelásky.

Podrobně prozkoumejte svůj životní příběh. Přejděte ve své mysli celou trasu, která vede od vašeho dětství až po osobu, kterou jste dnes.

Naučte se sobě porozumět tím nejintimnějším možným způsobem. Pokuste se najít skutečný důvod pro každou vaši negativní emoci, pro každý hanebný skutek, pro každé slovo nebo čin, kterých dnes litujete.

Vytáhněte kostlivce, kteří se ukryli ve vaší tajné skříni, a hlavně si zkuste vzpomenout, jakým způsobem se tam vlastně dostali.

Asi to nejdůležitější, co si uvědomíme, je, že většina stránek naší osobnosti má ke svému vzniku a existenci důvod. A ty stránky naší osobnosti, jejichž existence se ukáže jako neopodstatněná, lze postupně zpracovat, přeměnit nebo odstranit.

Možná si jen nesprávně vysvětlujete skutečnost, vaše trauma, vaše pocity a v důsledku toho sebe sama nesprávně vnímáte jako oběť.

Možná jen vidíte svět v trochu jiném světle, než jakým je doopravdy, a právě proto jste provedli ty skutky a věci, o kterých dnes už víte, že nebyly správné.

Pokuste se odhalit skutečné příčiny vašeho chování a prozkoumejte svou minulost. Naučte se sami sebe milovat způsobem, jakým vás nebude moci milovat nikdo jiný. Smiřte se se svou minulostí, přestaňte se za ni stydět a snažte se ji pochopit.

5. Podělte se o sebe

Na této cestě sebeobjevování se o sobě dozvíte pravdy, které vás možná trochu vyděsí a šokují.

Naším cílem však bude zpracovat tyto pravdy, které o nás vyjdou najevo a také prostřednictvím porozumění a akceptace se naučit milovat sami sebe ještě více než předtím.

Nově objevené skutečnosti o vaší osobě mohou být i nepříjemné. Ale jedině poté, co je přijmete a zpracujete, si začnete uvědomovat existenci diamantů, které se ukrývají pod zhrubnutým, drsným povrchem. Těmito diamanty jsou vaše vlohy, váš talent a vaše výjimečné vlastnosti.

A právě toto jsou ty kvality vaší osobnosti, které vám vydrží během celé cesty životem. Empatie, duchovno, humor, láska – všechno jsou to hodnoty a vlastnosti, které vám zůstanou poté, co je oddělíte od „plev“ a očistíte od nánosů.

Jedině až když začnete sebe i se všemi svými vlastnostmi skutečně milovat, až tehdy se budete moci opravdu o sebe podělit se světem.

Podělte se se světem a všemi lidmi ve vašem životě o vaše skutečné já. Nyní, když už víte, jak a proč milovat sami sebe, je čas začít pomáhat druhým, aby sami pro sebe našli tu nejvyšší podobu sebelásky.

6. Vaše myšlenky jsou jen myšlenky – nic víc

Další moc důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že drtivá většina lidí má v sobě silně zakořeněný sklon k negativismu.

Každý den se v naší mysli vynoří několik tisíc myšlenek. Co je na tom ale šokující, je, že přibližně až 70 % všech našich myšlenek je negativních.

Proč?

Protože strach a obavy jsou moc důležitým mechanismem, jehož účelem je nás chránit.

Problémem je, že tento mechanismus, který nám v průběhu evoluce pomohl přežít, se může obrátit i proti nám. A to je důvod, proč i v této chvíli, právě teď, pociťujete sebekritiku a pochybnosti o sobě.

Co s tím můžeme dělat?

Nuže, pomůže nám uvědomit si, že i když se nám nepodaří změnit obsah našich myšlenek, můžeme se naučit jim nevěřit a nebrat je tak vážně.

Myšlenky jsou jen myšlenky – nic víc.

Úplně přesně to vystihl významný učitel meditace a spirituality, Allan Lokos, když řekl:

„Nevěřte všemu, co si myslíte. Myšlenky jsou jen tím, čím jsou – myšlenky.“

7. Co opravdu chcete udělat ve svém životě?

Máte už nějakou představu, co by mohlo být náplní nebo smyslem vašeho života?

Jasná představa o tom, co chcete a čeho chcete v životě dosáhnout, je podstatná, pokud chcete být šťastní a vidět ve svém životě smysl.

A je docela možné, že to, co jsme právě řekli, už dávno víte.

I přesto možná stále nemáte žádnou jasnější představu o tom, co byste se svým životem chtěli udělat – hledáte, přemýšlíte a stále žádný nápad!

Zkusíme vám tedy poradit.

Podle internetového portálu Ideapod následujících sedm mysl provokujících, zvláštních dotazů vám může napomoci odhalit smysl života, který se před vámi dosud pouze ukrýval.

Toto jsou ony – čtěte:

1. Ještě když jste byli dítětem, jaká činnost nebo zájem vás vzrušovaly nejvíce?

2. Kdybyste nemuseli chodit do práce, jak byste trávili všechen volný čas?

3. Co vám pomáhá na chvíli zapomenout na každodenní svět, který vás obklopuje?

4. Které problémy, otázky nebo záležitosti vašeho života si v srdci nejvíce hlídáte?

5. S jakými osobami trávíte nejvíce času a o čem si s nimi povídáte?

6. Co všechno se nachází na vašem seznamu snů, plánů či ambicí, kterých byste ještě chtěli dosáhnout?

7. Pokud byste měli nějaký sen, přáli byste si, aby se vám splnil?

Pamatujte, pokud se chcete opravdu naučit milovat sami sebe, budete k tomu potřebovat najít váš smysl života, který tuto sebelásku spolehlivě odemkne.

8. Za co všechno umíte být vděční?

Pociťovat a projevovat vděčnost je mocným životním postojem, který velmi výrazně ovlivňuje lepší fungování naší mysli.

Podle internetového portálu Psychology Today mentálně silní lidé se namísto sebelítosti vždy rozhodnou pro vděčnost.

Vědecká práce s názvem The Science of Gratitude (Věda o vděčnosti), která byla zveřejněna univerzitou Berkeley v Kalifornii, pouze potvrzuje správnost této představy.

Autorka práce, profesorka Summer Allen, v ní dospěla k závěru, že ti lidé, kteří často a vědomě pojmenovávají věci, za které jsou vděční, se těší lepšímu tělesnému a duševnímu zdraví:

„Výsledky výzkumů naznačují, že uvědomování, pociťování a projevování vděčnosti s sebou přináší řadu pozitivních účinků.

Vděčnost se do velké míry podílí na našem lepším tělesném a duševním zdraví, na větší míře našeho štěstí a životní spokojenosti, na odpoutávání se od materialismu a na zlepšení mnoha dalších aspektů v našem životě.“

Nicméně asi si už kladete stejnou otázku jako my:

Jak bychom měli u sebe rozvíjet vděčnost?

Podle internetového portálu Unstuck jedním z nejjednodušších způsobů, jak rozvíjet vděčnost, je vést si deník vděčnosti.

Velmi účinnou metodou je, když si do tohoto deníku každé ráno zapíšete pár věcí, za které jste ve svém životě vděční. Když se toto ranní zapisování do vašeho deníku stane pro vás rutinou, ze dne na den bude růst i vaše vděčnost, kterou budete pociťovat neustále.

Pokud vám přece jen dělá problém jednoznačně pojmenovat ty věci, za které můžete být vděční, pro inspiraci vám doporučujeme vyhledat si články, které se tímto tématem přímo zabývají.

Roy T. Bennet, autor motivačních knih, napsal o vděčnosti mnoho pěkných a podnětných myšlenek. Tohle je jedna z nich:

„Během toho, jak pracujeme na dosažení našich nejaktuálnějších cílů, buďme vděční za to, co už máme. Pokud nejste vděční za to, co už máte, jak můžete očekávat, že budete šťastní, když dosáhnete něčeho víc?“

9. Už je čas, krok za krokem, vyjít ven z vaší komfortní zóny

Zcela určitě jste již slyšeli o tom, že nelze zaznamenat nějaký progres, pokud se budete zdržovat pouze ve své komfortní zóně.

Možná to nezní příliš vábně, ale je to pravda.

Pokud máte problémy se sebeláskou, dáme krk na to, že se bráníte tomu, abyste vykročili ze své komfortní zóny.

Na to, abyste vykročili ze své komfortní zóny, však není třeba, abyste provedli něco mimořádně riskantního či hrozivého. Hranice své komfortní zóny můžete překročit a rozšířit postupně, po malých krocích. Progresu dosáhnete tak či onak.

Jak tedy překročit hranice své komfortní zóny? Zaprvé, zapište si několik činností, při jejichž představě začínáte pociťovat mírnou nervozitu.

Nezapomínejte, že se nemusí jednat o nic mimořádně riskantního či hrozivého. Může se jednat o zcela běžnou věc nebo aktivitu, podstatné však je, aby to bylo něco, co je pro vás relativně nové a abyste při představě na to pociťovali mírnou nervozitu.

A pak už jen vstaňte a udělejte to, co je pro provedení těchto nových cílů potřebné. Když se vám už jednou podaří těchto nových cílů dosáhnout, začnete si více věřit a začnete vkládat více naděje do těch cílů, kterých teprve chcete dosáhnout.

10. Když začnete dělat pokroky, mnozí lidé se budou snažit vám v tom zabránit

Víte, co se stane, když se začnete měnit a zlepšovat?

Vaši přátelé, kolegové či dokonce členové vaší rodiny se možná budou snažit vám v tom zabránit. Možná se budou pokoušet zpochybnit vaše nové směrování a vrátit vás do starých kolejí.

Proč?

Z celkem jasných důvodů. Všichni vás totiž někam zařadili a když se začnete měnit, začne to narušovat a ohrožovat jejich představy o vás. Vždycky tomu tak bylo.

Budete tedy muset v sobě objevit trochu smělosti a ignorovat kritiku, které se vám od druhých pravděpodobně dostane.

Pokud jasně cítíte, že vaše sebejistota a životní štěstí rostou, je to ostatně to jediné, na čem opravdu záleží…

11. Překonejte svou lenost a začněte cvičit

Tento bod se možná mnohým nebude líbit, avšak pravidelné cvičení může být jednou z nejúčinnějších věcí, kterou můžete pro sebe udělat.

Nejenže se vám citelně zlepší zdravotní stav, ale začnete mít ze sebe lepší pocit.

Podle Americké psychologické asociace (APA) dochází již po pěti minutách od začátku cvičení k náhlému zlepšení nálady.

A pokud se cvičení budete věnovat pravidelně a dlouhodobě, jeho účinky se mohou projevit v eliminaci přetrvávajících pocitů deprese a úzkosti, což se zas odrazí na zachování vašeho zdravého sebevědomí.

Profesor James A. Blumenthal, který působí jako klinický psycholog na Dukeově univerzitě ve Spojených státech, vysvětluje:

„Dnes už máme nepřeberné množství epidemiologických dat, která jasně mluví o tom, že osoby s aktivnějším životním stylem jsou méně náchylné ke vzniku deprese než osoby s pasivním životním stylem.

A rovněž aktivně žijící osoby, které se svého aktivního způsobu života vzdají, mají sklon začít upadat do depresivních stavů na rozdíl od těch, kteří v cvičení pokračují nebo s ním pouze začínají.“

Takže ať už se jedná o aerobní typ cvičení, nebo o cvičení s činkami, překonejte svou lenost a pusťte se do toho! Ani se nenadějete a začnete mít ze sebe a vašeho života nesrovnatelně lepší pocit.

12. Jakými lidmi se obklopujete?

Toto je moc důležitá otázka, jejíž význam bývá často přehlížen.

Nejvíce nás ovlivňují ti lidé, se kterými trávíme nejvíce našeho času. Zamysleme se nad známým výrokem úspěšného podnikatele a autora motivačních knih, Tima Ferrissa:

„Jsme průměrem pěti lidí, se kterými trávíme nejvíce času.“

Co myslíte, je to opravdu pravda?

Pokud máte pocit, že někteří z vašich přátel se k vám chovají toxicky, případně pokud vás opakovaně, ačkoliv možná i nevědomě, stále shazují, možná by bylo dobré, kdybyste si našli nějaké nové přátele.

Máme zde na mysli lidi, při kterých budete mít opravdu dobrý důvod udržovat s nimi přátelství a obdivovat je.

Pokud jsou vaši přátelé pozitivní a povzbuzují vás, i vy začnete mít ze sebe postupně mnohem lepší pocit.

13. Přijměte své emoce bez jejich posuzování

Pokaždé, když prožíváme nějaké nepříjemné pocity, jako jsou smutek, strach nebo hněv, naším prvním instinktem je tyto emoce ignorovat, odmítat či potlačovat. Tento náš instinkt se dá docela snadno pochopit – nikdo přece nechce po celou dobu v sobě nosit emocionální bolest.

Problém však spočívá v tom, že popíráním svých emocí můžeme celou situaci ještě více zhoršit. Emoce nám dávají o našem životě moc důležité informace.

Mnohem lepší taktika, která vám může s upevněním vašeho emocionálního zdraví jen pomoci, je učit se akceptaci. To znamená, že se nebudeme bránit našim emocím, necháme je, ať se v našem nitru objeví, aniž bychom je nějak negativně soudili, nebo se je snažili změnit.

Akceptace v tomto případě znamená uvědomit si, že není nutné, abychom své emoce „ovládali“ nebo „kontrolovali“. Naše emoce nám v konečném důsledku nemohou nijak ublížit.

To spíše ty věci, díky kterým se snažíme zbavit našich negativních emocí, jako jsou alkohol či přejídání, nám mohou opravdu uškodit.

Tím, jak se budeme učit akceptovat naše emoce, můžeme postupně dosáhnout stabilní emoční odolnosti.

Důležité zde bude nezaměňovat akceptaci se samo zapříčiněným utrpením. A rovněž pokud se k nám někdo nezachová férově, ačkoli by to byl náš nadřízený, neměli bychom takové chování akceptovat.

Akceptace je v první řadě o rovnováze. Západní společnost nás podporuje v tom, abychom byli po celou dobu pozitivní. To však není reálné.

Místo toho se musíme naučit žít náš život s jeho negativy, jakož i pozitivy. Právě tato rovnováha nás přivede ke spokojenému životu.

Pokud se již naučíme sami sebe i se všemi našimi emocemi akceptovat, bude pro nás mnohem jednodušší uvědomovat si a pociťovat lásku k sobě samým.

14. Zbavte se těchto 5 toxických představ

Naše představy a přesvědčení formují náš pohled na život. Když jsou ale naše představy či přesvědčení překroucené, mohou mít na nás velmi negativní vliv.

Zde je několik častých toxických představ, které nám mohou sabotovat šťastný život:

1. Naše přítomnost poukazuje na to, jak bude vypadat naše budoucnost

Když se lidem v životě nedaří, velmi často jsou přesvědčeni o tom, že se s tím nedá nic dělat a že i po zbytek života se jim nebude dařit. S tím souvisí i představa, že pokud se nám v životě daří, nebude to trvat dlouho.

Toto je ale názorná ukázka tzv. sebenaplňujícího proroctví, které není nic jiného než jen chybné usuzování. Pravda je taková, že změna je základní a neoblomný zákon vesmíru.

Nic netrvá věčně, všechno podléhá změně. Takže pokud se vám v životě nedaří, je třeba si uvědomit, že i to se bude muset nakonec změnit.

2. Být zranitelní je nebezpečné

Všichni se přirozeně vyhýbáme nepříjemným pocitům. Pravdou ale je, že progres může nastat pouze v případě, že se odhodláme vystoupit ze své komfortní zóny.

A jediný způsob, jak se nám může podařit překročit hranice naší komfortní zóny, je akceptovat naši nedokonalost a fakt, že se určitě budeme cítit nepohodlně.

Učte se tedy přijmout sami sebe takové, jací jste i se vším, co právě cítíte. Je docela možné, že toto sebepřijetí vám odhalí nové perspektivy, o kterých jste ani netušili, že existují.

3. Být sami je problém

Pokud se necítíte dobře, když máte trávit čas sami se sebou, jaká je šance, že budete moci někdy milovat sami sebe?

Toto je nebezpečná představa, protože jediná osoba, na kterou se budeme moci v životě spolehnout, jsme jen a jen my sami. Jak říká moudrost buddhismu, štěstí můžeme najít jen ve svém nitru.

Přestaňte proto spoléhat na vnější faktory při představě, že vám přinesou štěstí.

4. Zapadat do davu je vždy dobrá věc

Zdá se, jako by se nás odmalička celý svět snažil přesvědčit, že pokud chceme být šťastní, musíme zapadat do většinové společnosti. Problém této představy spočívá v tom, že pokud bychom se jí chtěli řídit, museli bychom se vzdát představy o vlastní výjimečnosti.

Pokud bychom se touto představou řídili, znamená to, že bychom se snažili směstnat se do velmi ohraničené krabičky, kterou nám společnost připraví. Že nás společnost chce zařadit do této krabičky, má jen jediný účel – abychom byli „normální“. Tedy z pohledu společnosti.

Zapomeňte na to. Těšte se z toho, kým opravdu jste. Lidé, kteří si zachovali svou autentičnost, bývají ti nejšťastnější.

5. Jak se k vám chovají druzí, vypovídá o nich

Mnozí máme sklon si myslet, že cokoli, co se nám přihodí, je třeba vnímat jako přímý útok na naši osobu. Když se ale budeme na svět dívat tímto způsobem, velmi rychle se z této naší představy může stát sebenaplňujícího proroctví.

Zkuste se na to dívat jinak. Opravdu si myslíte, že celý svět a lidé v něm jdou jen po vás a chtějí vás dostat na kolena? Jasně že ne. To, co si o vás lidé myslí a jak se k vám chovají, vypovídá v první řadě o nich, nikoli o vás.

Každý z nás má ty své brýle, přes které se dívá na svět. Proč si tedy nenasadit tyto brýle, přes které se na svět budete dívat s optimismem a nadějí? Vaše mysl se vám za to poděkuje.

15. Když řeknete, že něco uděláte, tak to i udělejte

Pokud chcete být na sebe, na to, kým jste, opravdu hrdí, dodržujte své slovo. Když řeknete, že něco uděláte, tak to udělejte.

Jaký máte pocit z toho, když někdo řekne, že něco udělá, ale potom svůj slib nedodrží? Takový člověk u vás asi velmi rychle ztratí věrohodnost, že ano?

Budujte tedy důvěryhodnost, kterou máme sami k sobě. Základním principem je žít čestně.

Pokaždé, když se rozhodnete jednat a dosáhnete nějakého kladného výsledku, poroste i vaše důvěra v sebe sama.

Nakonec, život je přece o tom, zda se odhodláme jednat, je o hledání nových zkušeností a dosahování cílů. Tyto cíle však nemusí být velké. Dokonce ty menší jsou možná i důležitější. Když například řeknete, že jdete uklidit dům, udělejte to! Uvidíte, že se budete cítit šťastnější.

V článku The Science of Accomplishing Your Goals (Věda o dosahování vašich cílů), který je zveřejněn na internetovém portálu Psychology Today, se dočteme, že pokaždé, když si zadáme malý cíl a dosáhneme ho, v našem mozku se dočasně zvýší hladina dopaminu.

Jak jistě víte, dopamin je neurotransmiter, který svou přítomností v našem mozku způsobuje to, že se cítíme dobře. Když už nic jiného, toto samotné je důvodem, proč bychom si měli pravidelně sestavovat seznam úkolů a cílů, kterých chceme dosáhnout.

Na závěr

Naučit se milovat sebe samých je podstatné pro naše emocionální zdraví a pro naši schopnost plně rozvinout svůj potenciál.

Dobrou zprávou je, že všichni jsme schopni znovu začít věřit v sebe sama a žít ten nejlepší život, který je v našich možnostech.

Trik spočívá v tom, abyste si našli něco, co vás nepřestává vzrušovat a inspirovat, a také abyste zjistili, na jaký účel se chcete ve svém životě zaměřit. Zároveň je důležité, abyste si vážili toho, co již máte, nikoli trvat stůj co stůj na tom, aby se vaše situace změnila.

Když začnete pociťovat vděčnost za to, co již v životě máte, budete připraveni bezvýhradně přijmout sebe i s tím, co cítíte. A jak už víme, toto je klíčový princip, bez kterého by se nám nikdy nepodařilo sebe zahrnout skutečnou sebeláskou.

Pokud přemýšlíte nad tím, zda existují nějaké konkrétnější návody nebo metody, ze kterých byste se naučili, jak milovat sami sebe, níže jsme pro vás připravili ještě 5 cvičení, která vám v tom mohou pomoci.

Zde jsou, vyzkoušejte je:

5 praktických cvičení, která nám pomohou milovat sami sebe ještě více

Život je tak či onak dosti tvrdý. Proč bychom si ho tedy měli dělat ještě tvrdším naším vlastním přičiněním? Jsou dny, kdy je na nás kladeno mnoho nároků a zvládnout je umí být velmi náročné.

Když ale pochopíme, že je třeba, abychom milovali sami sebe více než cokoli jiného, život se najednou začne obracet směrem k lepšímu.

Někdy vůbec není třeba snažit se změnit to, co vidíme mimo nás, okolnosti a podmínky, ve kterých žijeme svůj život. Vlastně to ani není zcela možné. Řešení bude spočívat někde jinde – je třeba začít pracovat se svými myšlenkami a pocity a postupně je měnit.

Sebelásku je třeba vnímat jako příležitost, v níž se můžeme sami o sobě naučit a dozvědět mnoho nového. A čím lépe budeme sami sebe poznat, tím lepší život budeme žít.

1. Všechno to sepište na papír

Pravidelné vedení deníku je jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme poznat sami sebe a objevit ve svém nitru ta nejtajnější a netušená zákoutí.

Náš deník si můžeme představit jako soukromý prostor, jako skrýš, ve které můžeme všechny své myšlenky a pocity bez obav dostat ze sebe ven tak, aby nám dávali nějaký smysl a abychom si z nich mohli i něco vzít.

Psaní neslouží jen jako terapie, ale je pro nás i skvělou příležitostí, abychom si položili některé těžké, ale zato životně důležité otázky. Tímto způsobem naši mysl tak trochu dotlačíme k tomu, aby se zabývala otázkami, které nás možná někde hluboko v podvědomí znepokojují.

Občas máme sklon ukazovat prstem na vnější svět a obviňovat ho za to, že se cítíme být nešťastní. Pravda je ale taková, že téměř všechno, kvůli čemu se cítíme být nešťastní, pochází pouze z našeho nitra.

Psaní je výborným způsobem, jak si tyto negativní vzorce myšlení můžeme začít jasně uvědomovat, pomalu převzít nad nimi kontrolu a postupně je měnit.

Pomocí deníku se opravdu staneme pány své mysli. To nám umožní, abychom sami sebe znovu začali mít rádi, a tak začali žít lepší a spokojenější život.

Pokud jste se rozhodli, že si chcete začít vést deník, níže je uvedených 15 otázek a myšlenek, které vám mohou posloužit jako inspirace.

Pro lepší soustředění při psaní postačí, když si na každý den vyberete jen jednu otázku nebo myšlenku. Soustřeďte se a pokuste se ke každé myšlence či otázce napsat co nejvíce.

Uvolněte svou mysl a jednoduše pište.

1. Které vaše tři osobnostní rysy máte na sobě nejraději?

2. Kdyby mělo vaše tělo schopnost mluvit, co by asi řeklo?

3. Který je ten nejlepší kompliment, jakého se vám kdy dostalo? Proč považujete tento kompliment za pravdivý?

4. Vyjmenujte 5 dovedností nebo oblastí, ve kterých vynikáte.

5. Nejšťastněji se cítím, když jsem…

6. Stav vašeho duševního zdraví máte ohodnotit jedním z těchto slov: výborný, dobrý, jakž takž, špatný. Které slovo byste vybrali? Myslím, že důvodem k stavu mého duševního zdraví je…

7. Rovněž stav vašeho tělesného zdraví máte popsat jedním z následujících slov: výborný, dobrý, jakž takž, špatný. Myslím, že důvodem k stavu mého tělesného zdraví je…

8. Které osoby z vašeho života vás milují nejvíce? Popište je a řekněte, co na nich milujete vy.

9. Sepište seznam 20 věcí, které vás dělají šťastnými.

10. Vyjmenujte 10 věcí, které byste v rámci lepší péče o sebe mohli začít dělat ještě dnes.

11. Jaké negativní myšlenky si pro sebe, ve své mysli, říkáte nejčastěji? Jaké myšlenky byste si mohli mluvit namísto nich?

12. Díky kterým vašim vlastnostem se považujete za výjimečnou osobu?

13. Vyjmenujte nejoblíbenější aspekty vašeho vzezření.

14. Kde se cítíte nejbezpečněji a milovaní?

15. Kdybyste se mohli vrátit do doby, kdy vám bylo 15 let, co byste řekli sami sobě?

2. Věnujte se tomu, co máte rádi

Pokud máte už déle pocit, že vám život nepřináší žádnou radost, asi bude nejvyšší čas kriticky se podívat na věci, kterým se věnujete po většinu svého času.

Že je život krátký, o tom není žádných pochyb. Někdy si však ne zcela jasně uvědomujeme, jaký je život krátký – dokud již není trochu pozdě.

Proto bychom neměli vyčkávat, dokud udeří blesk z čistého nebe, ale raději bychom se měli začít naplno věnovat věcem a činnostem, které máme rádi a které nám do života přinášejí radost.

Nikdy bychom neměli na zítra odkládat to, co můžeme udělat ještě dnes. Pro naše zdraví a štěstí je moc důležité, abychom byli v kontaktu s tím, co máme rádi. Jak nesmyslně to vždy vyzní, když slyšíte o druhých lidech, že dělají věci, které vlastně ani nechtějí dělat, že ano?

Všichni hrdě prohlašujeme: „Toto bych nikdy nechtěl dělat.“ Ale podívejme se blíže – většina z nás po většinu svého času dělá věci, o kterých jsme prohlašovali, že bychom je nikdy nechtěli dělat.

Nejprve si tedy sepište seznam činností, které vám dělají radost, a poté si naplánujte, že se těmto činnostem budete věnovat každý týden.

3. Začněte dělat věci jinak

Pokud vám vaše dosavadní zaběhnuté způsoby již nepřinášejí žádný užitek, a navíc se vám ani nedaří rozloučit s vaší minulostí, možná by vám pomohlo, kdybyste začali věci dělat jinak, než je obyčejně děláte.

Všichni moc dobře známe mnoho lidí, kteří říkají, že by chtěli změnu, ale přitom dělají dokola totéž.

Vy si to však už uvědomujete, a proto vás nemusí nutně stihnout stejný osud.

Záměrně začněte všechno dělat jiným, novým způsobem a všímejte si, jak se začnou měnit i vaše pocity. Když každodenní činnosti vyzkoušíte dělat novými, neobvyklými způsoby, nejenže se dozvíte mnoho nového o sobě samých, ale také si jasněji uvědomíte, co se vám líbí, co se vám nelíbí a zejména to, kým opravdu jste ve svém nitru.

Žádná jiná emoce nemá tak pravdivou výpovědní hodnotu jako strach. Když budete sami sebe pravidelně vystavovat dostatečnému množství situací, ve kterých budete pociťovat strach, velmi rychle si uvědomíte, že vás to bude pohánět k tomu, abyste si zařídili svůj život lépe.

A život si zařídíte lépe právě díky tomu, že začnete dělat věci… jinak.

Níže je 10 tipů pro inspiraci, jak můžete dělat některé věci jinak:

1. Vyzkoušejte nový tréninkový plán.

2. Čistěte si zuby opačnou rukou.

3. Pospěte si déle, než máte ve zvyku.

4. Do práce jděte jinou cestou.

5. Jděte na setkání s přáteli, se kterými jste se již delší dobu neviděli.

6. Začněte častěji chodit na procházky.

7. Pokuste se pomáhat druhým více, než jak jste jim pomáhali doteď.

8. Více se usmívejte.

9. Naplánujte si výlet… někam, kde jste ještě nikdy předtím nebyli.

10. Začněte pravidelně meditovat (pokud jste již náhodou nezačali).

4. Buďte k sobě féroví, ale zároveň neoblomní

Pokud chcete žít spokojeněji a lépe, nutným předpokladem je, jak již víme, milovat sami sebe po všech stránkách. Je však třeba být ve střehu a nevzdat to, když přijdou problémy a těžké chvíle.

Podívejte, nám je to všechno jasné. Je zcela pochopitelné, že mnozí lidé jsou v pokušení vzdát to, když se věci v životě začnou nadmíru komplikovat. Avšak tyto náročné chvíle jsou právě ty momenty, ve kterých se měníte a vyvíjíte nejvíce.

Pokud se tedy na cestě za sebeláskou odhodláváte na přijetí nového úkolu, nějaké životní změny nebo se odhodláváte začít nový vztah, musíte být ve svém odhodlání neoblomní, ale zároveň upřímní a féroví.

V případě, že nějaká situace začne být opravdu neúnosná – i přesto, že jste dosud vydrželi a necouvli před problémy, které tato situace s sebou přinesla – asi bude celkem v pořádku, když jednoduše změníte své směřování.

Při každém rozhodování si vždy položte otázku: „Pomůže mi toto rozhodnutí v tom, abych se stal lepší verzí sama sebe?“ Pokud je vaše odpověď ano, tak ve vašem rozhodnutí vytrvejte.

5. Poznejte sami sebe

To se snadno řekne, ale mnohem hůře se toho dosahuje, že ano? Není to však nemožné. Nakonec pokud nevíte, kým jste, jak můžete od druhých očekávat, že budou vědět, kým jste?

Opravdu poznat sama sebe je o to náročnější, pokud nemáte rádi sebe a ani svůj život. Snaha poznat sami sebe však stojí za to, protože právě poznáním sebe se vám naskýtají možnosti změnit svůj život k lepšímu.

Když začneme vyvíjet úsilí, abychom sami sebe lépe poznali, znamená to, že začínáme za sebe a svůj život přebírat zodpovědnost.

Když o sobě nevíte nic podstatného, když si neuvědomujete, kým jste, když se odmítáte vzepřít démonům v nejtmavších zákoutích vašeho nitra, budete na tom vždy jen tak, jak jste byli dosud – nikdy tak nebudete mít svůj život pod kontrolou a budete trpět pocitem, že věci nejsou tak dobré, jak by mohly být.

Převezměte kontrolu nad svým životem do vlastních rukou a naučte se milovat sami sebe tím, že obrátíte svůj pohled na sebe a do svého nitra. Pokud chcete změnit svůj život a věci v něm k lepšímu, přestaňte se porovnávat s druhými.

Nejlepší způsob, jak můžeme poznat sami sebe, je vyjasnit si následujících 6 základních aspektů, z nichž sestává naše individuální já.

Toto jsou ony i s krátkým popisem, jak je v sobě objevit:

Hodnoty

Co považujete za své hodnoty? Můžete je vyjádřit výrazy jako „pomáhat druhým“, „zdraví“ nebo „být tvořiví“. Promyslete si to a sepište seznam 10 důležitých hodnot, které vás vystihují.

Zájmy

Pokud si chcete udělat jasno v tom, co můžete považovat za své zájmy, položte si následující otázky: Čemu věnuji svou pozornost? Oč se zajímám nejvíce? Co nejvíce inspiruje mou mysl?

Temperament

Pokud se chcete dozvědět více o povaze svého temperamentu, položte si tyto otázky: Co vám pomáhá dobít si energii – trávit čas o samotě, nebo ve společnosti lidí?

Upřednostňujete plánování, nebo spíše spontánnost? Při rozhodování se opíráte o fakta, nebo se více necháváte vést pocity? Zaměřujete se na velké myšlenky, nebo spíše na detaily?

Každodenní činnosti

Kdy nejraději provádíte své každodenní činnosti? Považujete se za ranní ptáče, nebo spíše za noční sovu? Ve kterou denní hodinu máte nejvíce energie?

Životní poslání a smysluplné cíle

Co považujete za smysl svého života? Které události a zážitky ve svém životě považujete za nejvýznamnější? Co je pro vás hlavní motivací, abyste ráno vstali z postele?

Silné stránky

Které své schopnosti považujete za nejsilnější? Jaké dovednosti ovládáte? Máte na něco talent? Které vaše charakterové rysy považujete za ty nejlepší?

Zdroj: https://hackspirit.com/how-to-love-yourself/
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/naucte-se-milovat-sami-sebe-15-kroku-ktere-vam-pomohou-obnovit-duveru-v-sebe-sama/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk