MUDr. Pavel Šácha: Všudypřítomný vitamin C

91
Grapefruit obsahuje velké množství vitamínu C. Foto: Pixaby.com

Chtěl bych zde shrnout alespoň ve stručnosti, kdy a kde sehrává vitamin C významnou úlohu v regulačních procesech našeho těla. Informace jsem nastřádal během své praxe, neboť jsem vždy prosazoval hlavně jeho preventivní roli.

Virové infekce

Důležitou funkcí vitaminu C je stimulace při syntéze interferonu, a to je prioritní u virových infekcí. Zde máme široké pole působnosti pro aplikaci vitaminu C. V době začínající chřipky, kdy převažuje stres, nervozita a přetížení v práci, zvýší přísun vitaminu C schopnost fagocytózy, a to se pak hodí u zánětů v dutině ústní, u aftů, kvasinkových, plísňových a podobných komplikací, po užívání antibiotik, při současném užívání hormonální antikoncepce… Zvýší se aktivita makrofágů, útok na bakterie a viry je mocnější. Tento postup je vhodný u akutních i chronických zánětů vedlejších dutin, mandlí a zánětů středního ucha dospělých jedinců.

Oparové infekce

Jsou všeobecně špatně léčitelné. U takových pacientů lze kombinovat přísun vitaminu C s aminokyselinami: L-lysine a také arginin jsou totiž důležité při protivirové obraně. Virus při útoku na organismus spotřebuje velké množství argininu, aby se dostal do buňky. Produkce argininu se aktivuje, a tím se ztrácí L-Lysin. To umožní oparovému viru, aby se silně přilepil na buňky. Je pak otázkou času, kdy pronikne do buňky.

Zpracování škodlivých látek

Lidská játra musejí do 50 let věku zpracovat až 750 kg škodlivých látek a vitamin C tento proces metabolizace podporuje. Nejhorší jsou zátěže těžkými kovy. Způsobují únavu, poruchy koncentrace a po určité době se poškodí intima cévy. Vitamin C pomůže katapultovat tuto zátěž.

Existují studie při hepatitidě B, kdy byla jedné skupině pacientů podávána infuze vysoké dávky vitaminu C a druhé skupině ne, a ve srovnání pak bylo jasné, že první skupina potřebovala jen polovinu času, než se hladiny transamináz normalizovaly. Navíc se žádný z těchto pacientů nedostal do chronického stadia. Tento jev je také důležitý pro alkoholiky a narkomany. Zvýší se jím detoxikace jater.

Kuřáci

Aktivita makrofágů se u kuřáků podstatně snižuje, a proto by měl každý kuřák dostat denně vysokou dávku vitaminu C, jenž jejich aktivitu zvyšuje. Pokud se totiž u kuřáka nezvýší aktivita makrofágů, bude mnohem choulostivější, to je náchylnější vůči chronické bronchitidě nebo tumoru, který se tam může vytvořit.

Regulace hormonálních funkcí

Hypofýza je orgán, který spotřebuje nejvíc vitaminu C. Velí v těle mnohým mechanismům. Hypofýza odpovídá za řízení imunity za předpokladu, že má vitaminu C dostatek. Hypofýza je také zodpovědná za endokrinní systém. Týká se to například tvorby T3, T4 hormonů štítné žlázy. Vitamin C podporuje funkce hormonů, peptidů, neurotransmiterů, a to je důležité u podrážděných jedinců a tak dále.

Tukový metabolismus – cholesterol, triglyceridy

Podáváním vitaminu C můžeme dosáhnout větší produkce kyseliny žlučové, a to má za následek odbourávání plaků v cévách. To úzce souvisí s prevencí infarktu a s usnadněním léčby v rekonvalescenci po infarktu. Týká se to také pacientů po mozkové mrtvici.

Metabolismus železa

Vitamin C je důležitý pro metabolismus železa. S vitaminem C se železo lépe váže a je předpoklad, že se hodnoty železa zlepší.

Syntéza kolagenu

Vitamin C je důležitý pro syntézu kolagenu. Když máme problémy s ploténkami nebo obecně problémy s páteří a klouby, pak bychom mohli užívat vitamin C, který tuto syntézu podporuje.

Hojení ran

Vitamin C pomáhá v případě fraktur, traumatických poranění a také u lidí, kteří potřebují pečovatelskou péči, mají dekubity, nehojící se otevřené bércové vředy. Vitamin C je vhodný, protože jím lze zlepšit a urychlit jinak pomalou granulaci rány. Rána se tak může rychleji uzavírat, pokud je čistá.

Dna

Vitamin C se podílí na metabolismu kyseliny močové.

Alergie

Akutní alergický stav – pollinosis (senná rýma), dermatitidu (třeba ekzém), kde je vysoké nespecifické IgE, lze ovlivnit dlouhodobě podávanými infuzemi s vitaminem C. Tehdy v těle vznikají lepší podmínky pro to, aby hladina IgE klesala, eosinofily se vracely do normálu a současně se regulovala vlastní produkce kortisonu. Když těmito jednoduchými opatřeními dosáhneme celkové regulační rovnováhy, dostaneme ji do chodu. Výsledky jsou překvapivé. Infuze se podává asi půl hodiny a během té doby vidíme, že alergická rýma ustupuje, již není ucpaný nos. Ale stav se opakuje, a pak se musí infuze také opakovat. Tento postup je však nutno řešit pouze s ošetřujícím lékařem v ordinaci(!), neboť u alergiků je třeba být vždy ve střehu pro nevyzpytatelné reakce.

Další možnosti

A lze jmenovat další situace, kde má přítomnost vitaminu C pozitivní význam. Například u mnohých krevních poruch, potíží žaludečních, kde je přítomen helicobacter pylori, všude tam, kde působí silný oxidativní stres, a konečně velký prostor pro vitamin C je v onkologii…

Upozornění

Při aplikaci vitaminu C, zvláště pak vysokých dávek, eventuelně při infuzním podávání vitaminu C, je třeba velké pozornosti a obezřetnosti u lidí se sklonem k ledvinovým kamínkům a stejně tak u lidí, kteří musejí dodržovat dietu se sníženým obsahem natria. Po vysoké dávce tohoto vitaminu může stoupnout jeho koncentrace v moči a může ovlivnit klinicko-biochemické parametry (glukózy, kyseliny močové, kreatininu, anorganického fosfátu), takže se výsledky mohou jevit jako falešně pozitivní. Po vysoké dávce vitaminu C se také může jevit falešně zkouška na okultní krvácení. U diabetiků může být po infuzi pozorována labilní glukózová křivka a podobně.

Kyselina askorbová (vitamin C) může ovlivňovat účinky antikoagulancií (léků na ředění krve). Současné užívání askorbové kyseliny a kyseliny acetylosalicylové (aspirin) sníží vylučování kyseliny acetylosalicylové do moči a naopak zvýší vylučování kyseliny askorbové. Kyselina askorbová cirkuluje ve volné podobě v plazmě a je filtrována v glomerulech ledvin, tělo si ponechává jen určité množství a zbytek vylučuje. Při podávání vitaminu C přes zažívací trakt se vylučuje mnohem více vitaminu C, než je tomu u aplikace infuzní.

Není smyslem tohoto článku podávat návod k léčbě, chtěl jsem vyzvednout fakt, že vitamin C je užitečný pro mnoho funkcí těla, i fakt, že význam vitaminu C je podceňován, hlavně v oblasti prevence. Setkávám se s tím, že se řada lidí začne věnovat příjmu vitaminu C až tehdy, kdy je u nich rozvinuta nějaká forma těžké choroby, a pak se utvrzují, že dodáváním vitaminu C ve vysokých dávkách doženou chronický deficit. Žel, tak to nefunguje.

autor: MUDr. Pavel Šácha
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/vsudypritomny-vitamin-c.htm#ixzz5lzHtNk1j

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz