Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 22. ledna 2017

140
Naděje a víra
Foto: Dollarphotoclub.com

Zvolením Donalda Trumpa svět pokročil významně vpřed. Všechny demonstrace proti němu byly zorganizovány těmi, kdo ovládají váš svět; jejich smrtelné sevření, kterým dusili lidstvo, rychle slábne. P. Trump moudře požádal o pomoc bohaté lidi. Důvodem je, že se nenechají koupit Kabalou, ani se jí nenechají ovládat. Jsou svobodní a mohou dělat nejlepší rozhodnutí v zájmu lidí. Kabala omotala Američanům kolem krku smyčku. Proto je váš život bojem. Ti, co patří ke Kabale, nejsou vašimi přáteli, tak proč vždy uvěříte jejich lžím? Vy v Americe jste již léta nežili „naplno“. Pouze jste přežívali. Viděli jste, jak se vaši mladí muži po léta stávali potravou pro děla Kabaly, a i dnes jsou pořád zabíjeni. Proč?

Prosím, přemýšlejte chvilku o neustálé VÁLCE, kterou Amerika rozpoutává a sami sebe se zeptejte: PROČ? Co vede Ameriku k tomu, aby zabíjela tolik nevinných lidí? Vzpomeňte si na „zbraně hromadného ničení“, které nikdy neexistovaly. Karierní politici poslouchají své strany, jsou zcela pod kontrolou. Mnohokrát jsem doporučoval, aby byly politické strany zrušeny, protože vás zotročují. Potřebovali jste p. Trumpa s dobrým obchodnickým myšlením, který se rozhlíží očima, jež nejsou zmanipulovány, jak může Američanům zlepšit život. ON NECHCE NIKOHO ZABÍT. SATANISTICKÁ NEUKOJITELNÁ TOUHA PO ZABÍJENÍ MUSÍ BÝT ZASTAVENA.

Nejvýznamnější kroky povedou k tomu, aby se celá lidská rasa těšila ze života, na což má právo. SATANISTICKÝ KULT, který ovládal vaši politiku, organizované náboženství a lidstvo jako celek, dostal pořádný šok, takový nečekali. Lidstvo se probouzí a jasně vidí, jak je ovládáno. Lidé se rozhodli, že NECHTĚJÍ BÝT NÁSTROJEM SVÉ VLASTNÍ ZKÁZY.

Brexit byl prvním šokem. Britská vláda se teď snaží najít způsob, jak to zvrátit, ale dobrý lid Anglie jim nedovolí, aby se tomu vyhnuli. P. Trump byl dalším velkým krokem vpřed. Jste na cestě k vítězství. Kdo bude mít odvahu být tím třetím, kdo řekne Kabale další NE?

Vše, čeho je zapotřebí je, aby dobří lidé stáli společně a provedli změny, jež jsou potřebné, aby byla odstraněna kontrola ze strany vašich utiskovatelů. Žádejte, aby Kabala zrušila chemtrails, které ničí vaše plíce a jsou příčinou tolika utrpení. Odstraňte chemikálie z vaší vody a potravin. To vše bylo uděláno, aby vám způsobilo co nejvíc utrpení. Očkování, kterým se Henry Kissinger a Bill Gates vychloubají na YouTube, je používáno na VYBÍJENÍ POPULACE. Probuďte se. Opravdu chcete pomáhat Kabale, když vás vraždí? Pamatujte, že když nic neděláte, dáváte jim dovolení, aby vás zabili.

Politika je nebezpečná hra. Nestaňte se jejími obětmi. Váš svět se nemůže změnit za pomoci stejných politiků, kteří ho zničili. Je na čase, abyste zcela nanovo promysleli, jak by měl být strukturován život na Zemi. Již žádné války a musí být obnovena spravedlnost. Kabala se musí zodpovídat za své zločiny a musí být sjednána náprava. Vatikán by měl být na prvním místě, aby vrátil lidstvu vše, co vám uloupil a skryl před vámi. Oni nejsou vlastníky toho, co je uloženo ve Vatikánu. Patří to lidem. Zločiny Vatikánu proti lidstvu začaly před cca 2000 lety. Vše, za co se zasazuje Vatikán, jsou TOTÁLNÍ LŽI, které zajišťují kontrolu. Pro to, co prohlašují za pravdu, není ani jeden důkaz. Je to pohádka, vykonstruována na koncilu v Nice, kterou rolníci rychle přijali. To způsobilo pád lidstva. Vatikán vytvořil ideu pekla, aby ve vás vyvolali strach. Ujišťuji vás, že taková místa, jako je peklo, očistec či předpeklí neexistují. Který milující Bůh by stvořil taková místa?

Utrpení je SATANSKÉHO PŮVODU. Satanisté potřebují bolest vašeho utrpení, jež jim umožňuje přežít. Je to jednoduché. Vatikán neslouží Bohu. Poslouchejte, jak zpívají Luciferovi. To vše je tady, vám na očích, ale vy jste tak ovládáni, že věříte všemu, co vám řeknou. Dívejte se na jejich činy, ne na slova.

Děje se dlouho očekávané probuzení. Bylo by dobré, kdybyste to byli schopni sledovat. Můžete vnímat změnu energií; od temných cest Kabaly k slunečnému svitu pravdy a spravedlnosti. Když se teď podíváte na vaši televizi, jasně vidíte lži a divíte se, jak mohou ti lidé sami se sebou žít, když rozšiřují lži Kabaly. Novináři stále lžou, v naději, že jim někdo uvěří. Pokud jde o blázny, kteří věří lžím a jdou proti p. Trumpovi, může vám jich být líto. Lze je jenom litovat. Snadno se nechají vést a nejsou schopni vidět pravdu, dokonce, ani když ji mají před sebou. Chtějí zůstat svázání s korupcí, zůstat navždy otroky Kabaly. Modlete se za ně, aby uviděli světlo.

Také se modlete za ty, kdo jsou Kabalou nespravedlivě uvězněni ve věznicích, bez obvinění, zejména v Americe. Je to proto, aby těm lidem zabránili odhalit pravdu. Měli byste jim posílat pozitivní energii. Jsou na Zemi, aby sloužili lidstvu, ale Kabala je vyhledala a zavřela je. Doufejme, že p. Trump se na jejich případy podívá, když budou vyřešeny důležitější věci, jimž Amerika čelí. Posílejte mu svou podporu a přání všeho dobrého, aby mu to dalo sílu změnit vše, co Amerika a ostatní svět potřebují.

Má drahá, tento týden jsi udělala úžasné kroky vpřed. Dveře se otevřely a ty jsi udělala pokrok.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk