Ján Bálint: Láska, vzťahy podľa 12 čakier

383
Foto: Dollarphotoclub.com

Prvá čakra

Vznik lásky v spojitosti cez prvú čakru dodáva hľadanie a ponúkanie si navzájom pevnosti cez materiálne istoty. Sexuálne spojenie prináša viacej pudové zážitky než romantické súznenie. Komunikácia prebieha často na úrovni istôt, uistení, dokazovaní že chcú, hľadajú často to isté ako ten druhý. Obaja sa cítia ako spriaznené duše, ktoré sa hľadali a našli sa pre svoje viacmenej pudové istoty. Najčastejšie sa tu riešia neskôr po odpadnutí ružových okuliarov strachy o prežitie v materiálnom svete. Keďže často sa jedná o očakávania ako od seba tak aj od partnera, vzťah býva krátkodobý. V tejto čakre sa učíme prejavovať sa cez naše jangové energie. Staviame, spoznávame život cez základy energie hmoty.

Druhá čakra

Pri láske a tvorbe vzťahu cez druhú čakru, viacmenej sa zaúčame do tajov stability vzťahu cez tvorivosť, prijatí nových možností. Partnerom už záleží na tom, čo cítia obaja pri svojich sexuálnych výkonoch, no ešte stále najviac rezonuje výkonnosť než romantické precítenie. Zmyslová žiadostivosť ich často posúva ďalej vo všetkých oblastiach bytia kým sa nerozhodnú prestúpiť na vyššiu métu spoznania lásky, vzťahu. Táto čakra podporuje rozmnožovanie všetkého čo cítime že potrebujeme do života, ale aj od života. V tomto spojení vzťah, láska spoznáva základy jinovej energie. Nové zážitky cez emócií nás posúvajú do radosti novoty, výziev možností, emócií, stability, spojenia. Časom ďalej do ďalšieho levelu.

Tretia čakra

Pred vstupom do vzťahu, zamilovanosti často prichádza prvá sebaanalýza cez otázky kto som, prečo som tu, čo chcem, čo potrebujem, kam smerujem, čo chcem dosiahnuť. Uvedomenie si vlastnej osobnosti a emocionálnych potrieb cez ego (ja) jangová energia v nás preberá opäť štafetu bytia. Učíme sa presadzovať cez už spoznané životné skúsenosti. Radi komunikujeme, zdieľame vo vzťahu naše poznatky zo života. Prejavuje sa úroveň múdrosti cez ego. Strachy sa skôr prejavujú tajuplnými otáznikmi či sme dostatočne taký a onaký pre partnera, aj keď často to skrývame aj pred sebou samotným. Podobne to prebieha aj v sexuálnej oblasti. Dvojica alebo jedinec na tejto úrovni bytia má potrebu dosiahnuť maximum všetkého, čo sa naučil vo svojom živote. To isté platí pri sobáši. Často sú to aj sobáše z rozumu, aj keď sa majú radi. Vlastne sa tešia, že čo všetko dosiahnu spolu, ako si budú pomáhať v kariére atď.

Štvrtá čakra

Pri vstupe vzťahu cez srdcovú, štvrtú čakru si treba uvedomiť, že táto čakra spája ako tri spodné, tak aj tri vrchné čakry. To znamená, že prvýkrát ochutnávame v živote niečo nadčasové pre ego. Jinová energia čakry nám dáva možnosť tvoriť niečo nádherné, harmonizujúce, spájajúce. Láska, city naplno sa prejavujú na všetkých úrovniach vnímania života. Oveľa intenzívnejšie máme záujem o partnerove emócie ako doteraz. Uvedomujeme si, že potrebujeme aj dávať ako aj dostávať. Často sa prejavuje táto čakra pri spojení vzťahu, kedy sa jedná o spoluprácu, intenzívnu podporu toho druhého, majú veľmi podobné záujmy, ak nie rovnaké. Často prvýkrát zažívame krásne vedomé spojenie nie len na fyzickej, ale aj duševnej úrovni. Aj keď sa hovorí, že oči sú bránou do duše, rovnako aj srdiečko, cez ktoré sa dokážeme maximálne spojiť, dokážeme nacítiť dušu toho druhého. Nádherné je rovnako uvedomenie si vnútorného dieťaťa, ktoré so svojou hravou čistotou dodáva vzťahu tie najčistejšie esencie dokonalej lásky. Niekedy sa ale stáva, že kým jeden z partnerov otvára srdce na maximum, ten druhý sa zľakne a uzatvára. Niektorí ľudia svoje emócie pre istotu chránia, alebo majú strach z opätovného emočného zranenia. Tak či onak, tento vzťah najčastejšie prináša do života páru dlhovekosť.

Piata čakra

Je to čakra komunikácie. Práve preto cez srdiečko komunikujeme, spievame, hovoríme vtipy a hlavne sa učíme jeden druhého chváliť. Učíme sa komunikovať cez srdce. Keďže táto čakra je spojená aj s treťou, začíname láskyplne komunikovať medzi sebou, menej podporujeme ego a záleží nám na súlade harmonickej komunikácie. Aktívne sebavyjadrenie cez božskú inšpiráciu dvojici prináša do ich života nádherné romantické chvíle. Nečudujte sa, ak budete chcieť písať básne, tvoriť texty, piesne o láske. Aj to je forma komunikácie, ako aj kreslenie, maľovanie, vyrezávanie, či varenie, pečenie, spoločné prerábanie bytu atď. Konečne oveľa častejšie používame slová ďakujem, prepáč, záleží mi na tebe (na nás) atď. Naše vnútorné svety objavujeme oveľa silnejšie než do teraz a snažíme sa o nich rozprávať, tvoriť. Čím ďalej sa dostávame v týchto životných skúsenostiach, tým sa postupne dostávame k počutiu vlastného vnútorného hlasu. Cez túto čakru sa oveľa intenzívnejšie prejavuje radosť, láska, smiech ale aj plač, strach, smútok. Ako sa hovorí, konečne sa rozprávame o všetkom. Učíme sa komunikovať bez strachu cez lásku.

Šiesta čakra

Čítate, zachytávate myšlienky, pocity partnera? Tak vás spája šiesta čakra. Vaše spoločné vnímanie je vycibrené a tak prichádzajú nové krásne výzvy života do vašej prítomnosti. Sila predstavivosti, intuícia okoreňuje váš vzťah k novým pravdám, poznatkom. Zažívate nádherné spoločné bytie na všetkých úrovniach bytia. Vedomá tvorba je stále aktívnejšia vo vzťahu podľa postupného otvárania sa tretieho oka. Kreativita sa prejavuje taktiež vo všetkom a dosť k tomu dopomáha prepojenie šiestej a druhej čakry. Pokiaľ vás spája duchovno, môžete zažiť to najkrajšie spojenie cez všetky tajomstvá lásky, dotykov, poznaní všetkého, na čo ste v danú chvíľu už pripravený. Občas sa stáva, že po čase preberá moc v živote jednotlivca duchovné ego. Je to skúška a pokiaľ to nezvládne, najčastejšie sa to končí rozchodom. To isté sa môže stať aj vtedy, ak vzťah nie je založený na duchovne. Hovorím tomu, že prevalcujme toho druhého či už s našou láskou, komunikáciou, rozumom a pod.

Siedma čakra

Veľké láskyplné čistenie všetkého nepotrebného prináša toto spojene lásky do vzťahu. Najčastejšie si uvedomujeme zbytočnosť hraníc a oslobodzujeme sa od všetkého, kde vnímame brzdu, očakávanie, náznak strachu, podmienky, atď. Náš spoločný vnútorný svet sa spája naplno s našim vonkajším svetom v jednotu. Uvedomujeme spoločne naše „JA“ a tvoríme zároveň spoločne naše „MY“ na všetkých úrovniach bytia. Niektorí to všetko zažívajú tak intenzívne toto spojenie, že im to pripadá ako osvietenie. A prečo nie. Duchovne ladené páry prežívajú absolútne spojenie s vesmírom, Bohom, so všetkým. Je to poznanie, vyvrcholenie bytia človeka ako hore tak aj dole. Samozrejme toto môžeme zažiť ak máme všetko naplno vyčistené a niet v našom živote už ani náznaku nejakého strachu, podmienok, ega atď. Tieto páry fungujú ako učitelia, prevádzači karmických a iných potrebných lekcií. No jedno u nich neuvidíte aj keby ste to hľadali. Ste zvedaví? Nepotrebujú sa zviditeľňovať. Ich svetlo samo priťahuje všetkých, ktorí potrebujú ich pomoc.

Ôsma čakra

Je to posvätné spojenie muža a ženy cez „MY“. Boh a Bohyňa v Jednote. Táto čakra je akoby nadstavbou siedmej čakry nakoľko je s ňou prepojená a dochádza k finálnemu prepojeniu človeka bez karmických lekcií.

Deviata čakra

Pokiaľ sa jedná o vzťah, lásku páru, tu sa nachádza absolútne spojenie, splynutie duší. Po uvedomení si deviatej čakry v našom živote sa dokončujú transformačné procesy spojenia k zemi cez posvätne spojenie v „MY“.

Desiata čakra

Táto čakra dvojici umožňuje náhľad do najvyšších sfér informácií z akašickej kroniky človeka.

Jedenásta a dvanásta čakra

Vo vzťahu dvojice umožňujú tieto čakry naplno vnímať našu jednotu cez všetky faktory, cez ktoré ako človek, jednotlivec ale aj spoločne (vo vzťahu) prechádzali od začiatku v spojení muža a ženy na všetkých úrovniach bytia. Je to fáza splynutia naplno v „SME“ bez času a priestoru.

Vyššie čakry sa vždy postupne otvárajú jedincom. Nie vždy a všetkým sa podarí, že ako pár vychutnajú spolu toto jedinečné poznanie, spoločné zdieľanie, spojenie. Viem len to, že jednotlivci, ktorý si už uvedomujú svoje vlastné vyššie čakry a postupne sa naplno im otvárajú, tieto veci čo sem píšem vôbec nezaujímajú. Toto skôr zaujíma takých, ktorý po tom túžia a ešte tam nie sú. Ako sa hovorí : „nikomu nič neutečie“. Všetci sa dočkáme všetkého postupne.

V procese zrenia vo vzťahoch môžu páry ale aj jednotlivci prechádzať z jednej čakry do druhej. Niekde začíname a niekam smerujeme, postupujeme, alebo sa môžu aj prelínať. Nič nie je stacionárne.

S láskou pre nás. Janko

Pre http://gaia2010.sk/ 20.7.2016 napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk