Adolf Inneman, Alfred Strejček a Štěpán Rak: Pocta Karlovi IV. v srdci Českého ráje

654

Už asi 40 let se konají v srdci Českého ráje duchovní setkávání příznivců šíření vlastenectví a češství, alternativních metod léčení a zdravého životního stylu. Nejprve byla pořádána v Sedmihorkách a nyní nedaleko odsud, v sousedních Přáslavicích. V současnosti zde převzal po svých předchůdcích (p. Váňa, Brendl) pořadatelskou štafetu kosmický vědec, badatel a znalec Mayského kalendáře Adolf Inneman, aby zde uspořádal u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. víkendový sraz pro zhruba dvě stovky zájemců o dané téma. Ti zaplnili nejen kulturní sál zdejšího obecního úřadu, ale také nedaleký kostel sv. Jiří, kde se odehrálo vystoupení herce a recitátora Alfreda Strejčka a kytaristy a astrologa Štěpána Raka. Naše kamera je zachytila spolu s Ádou Innemanem v průčelí kostela. Omlouváme se proto divákům za rušivé elementy, jež se při natáčení vyskytly – např. projíždějící traktor, o to víc je ale záznam hodnověrnější a pravdivější.

Další setkání v Přáslavicích u Sedmihorek se pod patronací Ády Innemana konají ve dnech 15. 10. 2016 od 9 do 17 hodin a 10. 12. 2016 od 9 do 17 hodin. A lze se při nich znovu těšit na již zmíněné aktéry Ádu Innemana, Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, nebo také na propagátorku zdravého životního stylu a cvičitelku jógy Dr. Miluši Kubíčkovou, antrophosofii v podání Rudolfa Steinera, Léčivé divadlo Gabriely Fillipi, historičku Hanu Blochovou, profesorku Annu Struneckou, Františka Junga a mnohé další.

Zdroj: Vehvezdach.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk