Jai Gurudev: Duchovní podstata Velikonoc

121

Milí přátelé, tato promluva Sri Swamiho Vishwanandy proběhla v roce 2005, přesto je stále aktuální, neboť přibližuje duchovní podstatu Velikonoc.

„Dnes jsou Velikonoce, den, ve kterém Ježíš odhaluje světu pravou Bytost Krista – Jeho proměnu. Už jsem vám vysvětlil, že cíl člověka je najít své duchovní tělo, to znamená v každém z vás najít a skutečnit Krista.

Ježíš Kristus nepřišel jen pro několik málo lidí, aby jim ukázal cestu. Všichni velcí Mistři přicházeli pro celé lidstvo. Přišli, aby ukázali člověku cestu k jeho opravdovému Já, cestu poznání, že jsme všichni částí téže Boží energie. Pocházíme všichni z téhož oceánu Lásky a do tohoto oceánu Lásky se navrátíme. Touto Láskou oslavujeme Vzkříšení Krista v každém z nás. Nejdůležitější, což je nutno poznat, je, že Kristus je vždy s vámi, v každé vteřině, v každém okamžiku – jestli na něj myslíte nebo ne! Je tu – můžete uchopit Jeho ruku.

K tomu mi napadá krásný příběh, který mi jednou někdo vyprávěl. Jedno malé děvčátko chtělo se svým slepým otcem přejít přes most. Otec řekl své dceři: „Mé dítě, veď mě na mostě, drž mě za ruku, až půjdeme přes most.“ Dcera odvětila: “Ne, otče, Ty drž mou ruku, ne já Tvou!“

Na první pohled to vypadá podobně, není-liž pravda? Ale je v tom rozdíl, hned jej poznáte – dcera řekla otci: „Když by se něco na mostě stalo, mohla bych Tvou ruku pustit. Ale vím, že Ty, jako můj otec, bys nikdy nepustil mou ruku, ať se děje, co se děje.“

Stejně tak je to s Kristem. Držte se Kristovy ruky, držte ruku Boží v sobě, držte ji v každé vteřině, v každém okamžiku. Držte ji neustále, v době strasti, v době radosti.Myslete vždy na Božství myslete na to, že Bůh je v každé chvíli vašeho života s vámi. Je to na vás, abyste tuto ruku drželi a nechali se vést.

Když do řeky spadne list, myslíte, že ten list ví, kam jej řeka ponese? Ne. Jednoduše to vzdejte, vítr pohání list, stejným způsobem se musíme předat do rukou Božích. Musíme se nasměrovat srdcem, abychom zůstali otevření a nechali se nést, ať už nás to nese kamkoliv. Život není jako vodorovná čára. Určitě půjde tato čára nahoru a dolů, někdy se člověk dostane hodně hluboko. A přeci je to vaše vlastní hra, stejně jako když stoupáte výš a výše a všechno se vam daří. Ale vězte, že když na této cestě sestupujete, když se ponořujete, je tu Boží ruka, která vás vytáhne na povrch. A už během pádu se nechejte vytáhnout nahoru! A všimněte si, jak velkolepá tato ruka je, vytáhne vás výše, nežli jste byli před tím. Jak se říká o dětech, když jim nabídneš prst, chtějí po tobě celou ruku nebo dokonce celou paži. Přesně tak je to s Bohem, jakmile podáš ruku Jemu, vytáhne tě nahoru. Záleží to na tobě abys vynaložil tolik námahy a podal svou ruku.

V těchto posledních dvou dnech jsem vás velmi často slyšel říci: „Ano, ano, ano!“ Bylo to dojemné, Bůh rád slyší „ano“. Ale toto „ano“ nesmí být povrchní. Musíte být sami k sobě upřímní. Toto „ano“ nemusíte říci ani mně, ani nikomu jinému, nýbrž výhradně vám samotným. Jakmile vyslovíte toto „ano“ bez pochybností, bez jakéhokoliv „ale“ – co se stane? Potom spatříte Svatou Boží Ruku, která vás vynáší nahoru. Budete mít radost z tohoto Božího požehnání, v každém okamžiku budete vychutnávat Boží Lásku. A to je to, co všichni hledáte. Nyní, prosím, zavřete oči…

Tady je chléb a víno, symboly, které Ježíš dal nám všem. Víno je symbolem proměny. Vinná šťáva se proměňuje ve víno, podobný je proces, kterým člověk musí projít, aby se mohl z pouhého lidského bytí povznést k Božskému Já. Tady je chléb, který Ježíš nazval Svým Tělem. Identifikoval se s molekulami tohoto chleba, stal se chlebem a chléb se stal Jím. Tady není rozdílu, to už jsem vysvětlil, když jsem mluvil o této energii Proměny v duchovní tělo. Stejným způsobem se můžete modlit k této energii Krista, která ve vás spočívá. Řekněte: „Ó Bože, ó můj Pane!“ Opakujte se mnou:

Ó Bože, Ó můj Pane,
Ukázal jsi mi cestu
Přetvoř
A proměň
Toto víno
A tento chléb
Ve Tvé svaté Já
Skrze tyto symboly
mi připomeň, že jsem částí Tebe
A Ty částí mne.
Nechť mi tyto symboly života
A radosti
Navždy připomínají Tvou Lásku,
Navždy připomínají,
Že jsi v každém okamžiku se mnou
A že jsem Božský.
Amen.

Nyní se ponořte hluboko do sebe a požádejte Krista ve vás, poproste Božský Aspekt ve vás, požádejte Ducha Svatého, Božího Ducha ve vás, aby sestoupil do tohoto chleba a požehnal mu, aby se zjevil duchovnímu tělu, které se v nás skrývá. A poproste, aby tento Duch Svatý sestoupil do tohoto vína, aby je proměnil ve víno Lásky, vzdouvající se oceán hluboké Lásky, čisté Lásky, opravdové Lásky, aby nám toto víno vždy připomínalo tuto proměněnou bytost, kterou vlastně jsme…

Přivolejte Velké Mistry všech dob, Krishnu, Ježíše….:

„Přijďte, zjevte se v nás! Veďte nás, ukažte nám, že jsme s Vámi Jedno a že dualita, kterou člověk mezi sebou a Bohem vytvořil, může být rozpuštěna! Nechť věčný pramen Lásky bezpodmínečně proudí. Ó Svatý Duchu Boží, zjev se nám!“

„Nechť Svatá ruka Ježíše Krista vyléčí všechnu bolest a všechno neštěstí. Nechť je Pomocná ruka Ježíše Krista oporou všem, kteří jsou v nouzi. Nechť Láska zaplaví svou hojností každou bytost Božího Stvoření.

Amen. Amen. Amen.“

Zde je víno a chléb. Prosím vás všechny přistupte a přijímejte. Přijímejte to jako symbol, který v sobě nesete, symbol toho, že nám Ježíš ukázal cestu a že jsme tu proto, abychom Ho následovali.

Přeji vám všem šťastné Velikonoce a nechť Kristus ve vás vstane, nejenom dnes, ale vždy, každý den. Nechť je Ježíš při každém procitnutí ve vás ve všech vzkříšen!

Jai Gurudev

Převzato z http://swamivishwananda-cz.blogspot.com

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk