Roman Zahrádka a jeho host Luděk Krátký: Rytíř z Templu

112

Luděk Krátký se věnuje věštectví od konce 80. let. Momentálně se zabývá poradenstvím ve své poradně Solis Templ, dále magií, hermetismem, psychologickým rozborem osobností při výkladu karet, duchovním růstem svých žáků, pokračuje v tradici rytířského Řádu Templářů, odhaluje skutečnosti a souvislosti konce roku 2012 a přechod do Nového věku, a zajímá se mimo jiné také o obsah testamentu Magistra Edwarda Kelleyho a Dr. Johna Dee. V posledních dvou letech pravidelně přispívá do esoterického časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel. Astrolife.cz – vydavatel časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk