Kryon: Scénář rekalibrace

184

Tento živý channeling byl přijat v Newport Beach v Kalifornii, 6. prosince 2015. Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přicházím rychle – to protože můj partner takovou věc dovolí. Ví, že je to bezpečné. Žádné přípravy, žádné zvláštní speciální dýchání, žádné okysličování, žádné natáčení se správným směrem. Je tu uznání, že ta část Stvořitele, která je ve vás, tam vždy byla. Nemusíte se snažit, abyste ji získali, narodili jste se s ní.

To je to, co tato planeta má a ostatní ne, v tomto konkrétním čase. Jediná planeta se svobodnou volbou – to už jste slyšeli v minulosti – jediná, která v tuto chvíli v této galaxii zápasí o posun. I jiné planety tím prošly, ale v tuto chvíli jste jediní. Použijme frázi: „všechny oči se na vás právě teď upírají“.

Pro ty z vás, kteří to neví, tento channeling je předáván v Newportu, oblasti Los Angeles v Kalifornii. Končí den mnoha energií, a je to bezpečný čas – čas, abyste chvíli relaxovali a poslouchali. Abyste poslouchali a zabrali se do některých informací, které vám předám o časovém rozvrhu. Není to poslední setkání roku 2015, ale mohlo by být – a tím myslím, že dnešní předmět je takový, jakoby tomu tak bylo. Je o roku 2016, je o letech 2012, 2011, 2013 a 2014, je o něčem, co je tolik v této místnosti přítomno… o rekalibraci. Nikdy, nikdy jsme o ní skutečně nemluvili. Ne doopravdy. Ne tak jako teď. Někteří z vás se k tomuto předmětu cítí silný vztah, protože to, co vám předám, je obrácení kapitoly ve vašem životě. (Kryon se usmívá.) Je tu jeden výraz, který bych rád definoval, a jeden, který bych rád „oddefinoval“ – pokud něco takového existuje.

Tím prvním výrazem je „way-shower“ – ten, kdo ukazuje cestu. Kryone, co tím myslíš, když používáš výraz „cestu-ukazující“? To jsou ti, kteří ve vaší terminologii vibrují na multidimenzionální úrovni a stanou se z nich učitelé toho, co přijde. Cestu-ukazující procházejí rekalibrací jako první. Nedává smysl, že instruktoři by měli dostat informace dřív než studenti? Máme tu hodně instruktorů, kteří poslouchají tento channeling. Předáváte instrukce a ukazujete cestu svým vlastním způsobem – ať už fyzicky učíte, čtete energie, channelujete, jakkoli uzdravujete, jakkoli ovlivňujete život druhých lidí svým hlasem nebo svou přítomností. Cestu-ukazující je ten, kdo je vyladěn na to, co přichází.

A teď mi dovolte, abych „oddefinoval“ slovo vibrace. Vibrační úroveň. Milovaní, oba tyto výrazy jsou lineární – říkají, že něco vibruje výš než něco jiného. Mohli byste pak dokonce předpokládat, že je to frekvence, zvuk, světlo, něco vyššího než něco jiného. To je vše, co z toho vnímáte, a to je špatně. On pro to totiž neexistuje výraz. Nemáte dosud tu znalost, to poznání toho, o co tu skutečně jde. Mluvíme o multidimenzionálních věcech a nechtěli bychom vás mást vědou. Chceme, abyste pochopili něco, co se děje uvnitř vás, ale co nelze popsat, protože dosud nevíte, jak to popsat. Kvantovým způsobem jste obdrželi něco, co vytvořilo něco, co jste nazvali vědomí vyšší vibrace. Ale ono není vyšší, to by bylo 3D, je to kvantové. Leží to na vrchu 3D reality a povznáší ji způsobem, pro který nejsou slova, která by to popsala. Jednoho dne s tím přijdou kvantoví fyzici a dají tomu jméno.

Vy, kteří jste propojeni s něčím naprosto jiným – s dimenzionálním uvědoměním – vy jste ti, kteří ukazují cestu. Můj partner to má – jeho dimenzionální uvědomění jsem já. Víte, kolik let mu to trvalo, aby mě uznal? Hodně. Nebyl jsem vůbec v jeho 3D realitě nebo v realitě jeho přátel. Vůbec ne. Teď jsem v jeho realitě pevně zakotven. A dokonce ani dnes to nedokáže druhým vysvětlit. „Kdo je Kryon? Jak se cítíš? Co se děje?“ A odpověď je: ano. To je vše, co dostal. Je to multidimenzionální přítomnost, která ho právě teď přemohla a vy ji slyšíte. Je to mimo něj. A přesto je to jeho součástí. Stává se tím, kdo ukazuje cestu. A to je jen jedna z metod cestu-ukazujících. Ti v této místnosti, kteří měli intuitivní záblesky rozdílů v komunikaci, rozdílů v uzdravování… kteří zažili doslova proud vědomí z druhé strany, říkejte jim, jak chcete, oni ukazují cestu.

Drazí, vy všichni si zvykáte na tento proud vědomí. Je povzneseno mimo to, co kdokoli má. A to se začalo se v roce 2011 rekalibrovat. 2012, ten rok byl celý o tomto proudu, přerušení, změně frekvencí, a změně normálu. Pro vás. Věci, na které jste se po léta spoléhali, které byly tímto vzácným proudem z druhé strany, který je tak automatický a krásný, tak nádherný. Byl to pro vás domov, domov, domov, domov… Když ten proud nastal, nebylo nic než domov. Tam patříte. Cokoli mimo ten proud – ach, zapomeňte na to. (Kryon dojatě.) Mluvím k některým, co tu nejsou přítomni, ale potřebují to slyšet – ten proud byl přerušen. Proud vědomí, ta multidimenzionální šňůra, která vás poutá s druhou stranou na neměnné pokračující bázi, byla přerušena. Cestu-ukazující byli rekalibrováni jako první.

Jak jsem řekl na začátku roku 2013 a na konci roku 2012 – v roce 2013 nezačínejte nic nového, protože to nebude fungovat. Ne tak, jak to bude fungovat později. Protože se děla rekalibrace cestu-ukazujících. Byl to špatný čas pro důvěřování intuici, protože selhávala. Intuice selhávala.

Víte, jaké to je, drazí, uvidět dveře domova, jak se pro vás celou dobu otevírají, abyste jimi prošli, abyste zažili tyto myšlenky a toto úžasné světlo? Pomůže vám to v noci spát. Pomůže vám to v noci spát. (Kryon dojatě.) Je to spojení. Víte, jaké to je, když se dveře s bouchnutím zavřou, a pak zmizí? To je rekalibrace cestu-ukazujících, která nastala v roce 2011 a probíhala do roku 2013. Každý je jiný, každý člověk je jiný, každý proces je jiný – záleží na tom, kolik multidimenzionálního jste si osvojili. Všichni jste velice jedineční, ale mnozí z vás to cítili…

Někteří to cítili tak silně, že opustili planetu! Život skončil! Když byly dveře domova zavřené, byl to konec. Nechtěli vědět proč, nechtěli vědět, jestli se to znovu otevře, přeladí nebo rekalibruje! Byl to prostě konec! A tak odešli! Někteří z vás je znáte. Víte, že bylo příliš brzy na odchod, ale oni vytvořili svou vlastní dis-ease tj. ne-moc – (disease = nemoc – pozn. překl.) – aby už nemuseli trpět tím, se ty dveře neotvíraly. Nejlepší přítel přestal komunikovat, protože se zabouchly dveře! Byli osamělí, byli osamělí!

Jiní to vydrželi. A právě když si mysleli, že se to nemůže zhoršit, zhoršilo se to! Protože v roce 2014 začala rekalibrace DNA. Vědomí je jedna věc a DNA druhá, protože DNA je připojená k buněčné struktuře. Když začne být buněčná struktura nefunkční, je nefunkční imunitní systém, a vy chytáte nemoci! A to se stalo. Máte přítele, který zabouchl dveře, a máte problém, protože se cítíte jinak, vaše buňky nespolupracují. Popisuji mnoho těch, co tu právě jsou a naslouchají mému hlasu. Cestu-ukazující musí projít rekalibrací jako první, před kýmkoli jiným.

„Kryone, mluvíš o velkém posunu, o rekalibraci lidstva, a kolem nás je tolik lidí, cítím se dobře. Všechno je fajn a je to jako dřív. Co je za problém? Není to tak špatné!“ Tohle nejsou ti, kteří ukazují cestu. Ne ta vůdčí skupina v první linii, která musí planetě ukázat, co je skutečné světlo. Nezáleží, jak jste staří či jak mladí, to není o věku.

Pro rekalibraci je jen jediný důvod: abyste zůstali. Chápete, ten přechod zvaný smrt je snadný, protože to je omlazení duše – vracíte se mladí! Proč byste to neměli chtít? Mnozí se rozhodli, že to je to, co chtějí. Cestu-ukazující, který skutečně pochopil, řekl: „Mohu to dokázat lépe v mladším těle.“ To je životní plán, je to mezi vámi a duchem, i když si to vyberete hodně předčasně. Můj partner (Lee) to zná. Někteří z jeho přátel si to zvolili. Řekl jsem mu, kde by byli. Nicméně mu zase oni budou ukazovat cestu, až se on vrátí. Je to vhodné. Neprošli rekalibrací, odešli.

Jediným důvodem pro rekalibraci je to, abyste zůstali. A v procesu rekalibrace existuje časová linka pro cestu-ukazujícího. V té časové ose je rok 2015 významný, ale rok 2016 je konec jeho rekalibraci. Konec. Je to završení cyklu přizpůsobení této nové multidimenzionální energii, která k vám přichází úplně jinak a v barvách (Kryon se usmívá), místo černobíle. Pomalu se začíná znovu přelaďovat a opět se stává vaším nejlepším přítelem. Nedostanete jedny dveře. Ach, jak je to od vás singulární! Dostanete spoustu dveří a všechny se otevřou ve stejnou dobu. Je to multidimenzionální, k tomu to směřujete, vy, kteří ukazujete cestu. Léčiteli, představ si, že při léčení vždy dostáváš zprávu – kde se dotknout, co udělat, co je špatně. A najednou budeš mít spoustu dveří, které ti budou ukazovat, co je tam opravdu, opravdu je – na mnoha úrovních. Nejen kde se dotknout nebo co říci, či jakou nabídnout modlitbu. Ale celou knihu pro každého.

Povím vám, co bude následovat. Cestu-ukazujícím se to začíná odhalovat právě teď, v roce 2015. V roce 2016 to bude pokračovat, protože je to jiné. Opravdu jiné. Probouzí se Akáša.

Dovolte mi to vysvětlit. V několika nedávných channelinzích, na různých místech mimo tuto zemi (USA), jsme lidem řekli, že jedním z největších rozdílů u duše reinkarnované do nové energie je to, že duše poprvé začíná ve vyvinutém vědomí a jedním ze znaků je to, že přijdete na planetu se vzpomínkou na to, že jste tu byli. Nepamatujete si jméno a rodinu, ale když otevřete oči, je tu ten pocit: „Jsem zpátky!“ Není to záhada. A jak pokračujete, zjistíte, že máte moudrost, kterou byste neměli mít. Hned to vysvětlím. Když jste dítě a dotknete se horkých kamen, nikdy to nezapomenete. Po celý život se horkých kamen nedotknete. A nyní, když znovu otevřete oči na této planetě, už nikdy se nedotknete horkých kamen, protože je to intuitivní, je to moudré. Nikdy znovu neuděláte tu chybu, to je ten rozdíl.

Probouzející se Akáša vám začne dávat informace o tom, kým jste byli – ne konkrétně, ale kým jste byli, pokud jde o zkušenosti, takže neuděláte stejné chyby. Ale může to být matoucí, drazí, protože probouzející se Akáša vám někdy poskytne energie, kterým nerozumíte. Takže místo lekcí někdy přichází nepochopené drama, strach, zmatení. Někdo, kdo je tady, to potřebuje slyšet. To, co se vám děje, co je ve vaší mysli, ve vašem mozku, v Akáše, je překrásný systém upamatování pro duchovní přežití. Nebudete muset znovu dělat chyby – ne ty stejné. A až se vrátíte, až se vrátíte s vrozeným instinktem, nebudete muset dělat ty chyby znovu, to je ten příslib. Protože jste vyvinutá rekalibrovaná lidská bytost. To je to, co se děje.

Astroložka, kvantová astroložka, Michele, hovořila o energiích, které vám hvězdy poskytnou prostřednictvím zarovnání. To je správné, řekli jsme to už dříve. Rok 2016 je završením cyklu a navíc, je to začátek cyklu dalšího. Je to rok objevování. A to už budeme mluvit o obyčejných lidských bytostech, ne o těch, co ukazují cestu. Musíte sami najít obtížné cesty. Budete muset činit rozhodnutí mezi černou a bílou, doslova mezi světlem a temnotou. A zjistit, jak to s nimi máte. Je to rok objevů. Objev není nezbytně objevením nádherných věcí – můžete objevit, co je pod kamenem, když s ním pohnete.

Mluvili jsme o tom roky – říkali jsme, že jedním z atributů, které máte při velkém posunu očekávat, bude konečně odhalení energií, které jsou ve velké farmacii. Sledujte to. Jsou věci, které teprve začnou být odhalovány – to, co je nevhodné, což povede k dalším věcem. Zatlačte na zákon dysfunkčního pojištění a bude odhalený, kousek po kousku. Řekli jsme vám, že záležitosti, které ve vaší společnosti nemají integritu, nemohou nadále existovat ve světle, nemohou! To budou rozhodnutí, která budete muset udělat. Nejen vy, ale vaše vláda. Jestli udržovat něco dysfunkčního nebo ne. A milovaní, vy k tomu budete mít hodně co říci! Stejně tak, jako jste to měli s mnoha jinými věcmi. To, co postrádá integritu, s tím už nebudete moci pracovat.

Existuje další věc, kterou objevíte. Je toho víc. Milovaní, v Cusco, několik dní po útoku ve Francii (Kryon hovoří o útoku v Paříži 13.11.2015 – pozn. překl.) jsem vám pověděl o dysfunkčnosti těch, co jsou v temnotě. Když nemáte světlo, jste dysfunkční. Ti, co jsou ve světle, uvidí mnohem, mnohem dál než ti v temnotě. Vy to víte. A tak jejich vlastní semena, která existují v temnotě, budou jejich vlastní zkázou. Nemohou příliš narůst, než se začnou rozdělovat na frakce. Budou mezi nimi probíhat boje o vedení – vyhlížejte to. Bez směřování – vyhlížejte to. V temnotě budou jeden o druhého zakopávat a dělat věci, které nedávají smysl. Už jsme se o tom zmínili. Jaký druh šílence vezme hůl a bude opakovaně tlouci do úlu, aby viděl, co se stane? A to je přesně to, co dělají. Nemají tušení, že jsou uvnitř včely. Ani tušení. Jediné, co dokáží, je vzbuzovat strach, třeba se včely budou bát a nevyletí. (Kryonův humor.) Ti v temnotě nefungují dobře. Nemají ten druh logiky, jaký máte vy, což je logika světla. Abyste porazili temnotu, lidstvo se musí spojit způsoby, které jste předtím nikdy neviděli – způsoby, které jste předtím nikdy neviděli.

Rok objevování. Co když… co když zvednete pokličku tady toho všeho a náhle odhalíte, odkud pochází většina jejich financování? Připravte se. A až se to stane, tak ti, co je financují, budou zahanbeni, zahanbeni! A nakonec odejdou. Nebudou to jen krvavé peníze, budou to peníze smrti. Budou tomu přiřazeny nové pojmy. A řekl jsem vám: nebuďte překvapeni, poněvadž někteří z nich jsou vašimi spojenci a dokonce tam směřují i některé vaše vládní daně. A vy řeknete: „Hanba vám!“ I oni odejdou, poněvadž fondy vyschnou, ty armády vyschnou. To je ta největší bomba, jakou máte. Odhalte financování!

Rekalibrace lidstva. Cestu-ukazující, vy jste téměř hotovi. A teď začnou všichni ostatní. Přijdou k vám a budou prosit. Budou říkat: „Nerozumíme tomu, co se to děje, bojíme se.“ A vy budete stát jako zdroj světla a míru a dívat se na ně – a oni to ve vašich očích rozpoznají a řeknou: „Proč jsi tak klidný? Co máš, že to já nemám? Pověz mi to.“ A posadí se u vašich nohou, cestu-ukazující, a vy můžete otevřít dveře a nechat ten proud vstoupit a channelovat odpovědi, které jsou krásné, dávají smysl a poskytnou jim něco, čeho se přidrží. Je tu naděje, že vyhráváte. Vchází světlo.

„Jak dlouho to bude trvat, Kryone?“ Odpověď je: Ano! (Smích v publiku.) Jak dlouho chceš, aby to trvalo, cestu-ukazující? Souží tě něco, co se ti stalo? Mnozí to slyší a mluvím i k nim, ne nezbytně k těm, kteří jsou tady v místnosti. Je čas otevřít ty dveře! A ne být tak zmítán tím, že jsou zavřené! To je úplně jiná záležitost! Takže co!? Otevřou se? Ano, pokud to dovolíš! Ale toho výsledku nedosáhneš, dokud nejsi hotov s tím, co se ti stalo. Úplně hotov! Obrať list! Je načase způsobit změnu. Nadešel čas a ty jsi tím prošel. Jsou vás tisíce, kteří tomu nasloucháte, a přesně víte, o čem mluvím. Není dobré vědět, že rok 2016 je pro vás rokem završení? Žádná další rekalibrace, teď je čas kalibrovat energii, pro kterou jste se narodili. Proto jste tu zůstali.

Rekalibrace a kalibrace jsou rozdílné. Teď můžeš prostě přiložit kalibry na tu energii, která je, a vědět! Dveře se zeširoka rozevřou, ten proud se vrátí a ty nemáš jednoho nejlepšího přítele. V těch dveřích potkáš nakonec všechny nejlepší přátele, kterých je bezpočet, a ty zeširoka otevřeš a jsi doma. Slyšíš mě? Jsi doma… A teď bude načase pomoci těm, kteří se dostanou do problémů. Všude, v této zemi, v dalších zemích, temnota s vámi ještě neskončila…

V historii to všechno dostane nějaký název – název, který dosud nemáme. Je to výjimečné. Temná armáda, která nemá společný jazyk, dokonce ani hranice. Je to poprvé v historii lidstva, rekrutování ze všech stran, kde je temnota. Přitahují ty, kdo odmítají světlo. Rekrutují na všech stranách, pohybují se kolem, protože to potřebují. Jedinečné v historii, ale ne v této galaxii. Viděli jsme to dříve. Řekli jsme vám, že to přichází, a tady to je. A tak, drazí, věřte mi, světlo vítězí. Vaše média se to snaží jen ještě víc rozvířit a vzbudit ve vás strach. Pokud je to vaše reakce, a ty si toho jsi vědom, pak vypni média a rozsviť své světlo! O tom mluvíme.

Máte odvahu o tom mluvit? Říci, že vyhráváme, někomu, kdo právě někoho ztratil? Nadešel čas na tvůj soucit. Mistři této planety, měli lidi u svých nohou, protože měli něco, co každý chtěl: zářili jako slunce. V jejich blízkosti jste cítili mír. Mohli vám zpívat a vy jste to cítili ve svém srdci a chtěli s nimi prostě zůstat. To jsou ti, kdo ukazují cestu! Těmi jste! Lidé k vám přijdou a uvidí ve vás světlo bez ohledu na to, co se děje na planetě. Nebudou se bát, protože vy jste tím prošli. To je rekalibrace.

Před dvaceti lety jsem vám řekl, že dojde ke změnám magnetického pole, protože magnetizmus je spojený s vědomím. Následně bylo vědecky prokázáno, že když je na planetě soucit, tak se mírně pozmění aktuální síla magnetického pole. Je světlem pro vědomí. Řekli jsme vám, že se magnetizmus změní, a změnil. Channeling za channelingem. Říkali jsme vám o pohybech ve vesmíru, které to změní. Všimli jste si? Všechno je propojeno! Dokonce i Slunce, všimli jste si Slunce? Chová se jinak! Všimli jste si? Všimli jste si, že to pak vytváří anomálie v počasí? To vše souvisí s tím posunem. Vše! Věda bude mít své nezávislé závěry. Někdy je tolik závěrů, kolik je vědců, protože vědci neví. Říkám vám, sdělovali jsme vám, že se to blíží, a tady to je!

Co ještě potřebujete vědět, cestu-ukazující? Celá Země je zapojena do něčeho většího, než cokoliv, co jste za velmi, velmi dlouhou dobu viděli ve svých médiích. Jste toho součástí nebo ne? O tom je Kryonovo poselství.

Dnes večer je to pro celou místnost. Pro ty, kteří opustí tuto místnost jiní, než přišli. Možná budou trochu jinak přemýšlet – ucítí, že jste důležitější. Doufám, že ano. Možná ucítíte, že známe vaše jméno. Doufám, že ano. Když zavřete v noci oči, známe vaše jméno, doufám, že to víte. Do tohoto posunu jste se narodili z určitého důvodu. Ne, abyste byli potrestáni rekalibrací (Kryon – dojatě), ale abyste mohli přijít z druhé strany a odvést svou práci.

Mluvím ke starým duším v této místnosti i k těm, které toto poslouchají. Staré duše, vy víte velice dobře, že to nebyla náhoda, že jste se teď narodili. Co s tím uděláte? Začnete myslet výše, než kterýkoli systém, o kterém si myslíte, že funguje. Ať vám bylo řečeno cokoli nebo ať se bojíte čehokoli – je to jiné. Velmi jiné. Nikdy jste to neviděli a my vám řekli, že to přichází. Proto je Kryon tady – aby vás tím provedl.

Precese rovnodennosti, jejíž střed nastal 21.12.2012, má osmnáct let oběma směry. Tudy se pohybujete – skrze ten pás na obloze, zvaný Mléčná dráha. Precese rovnodennosti je událost trvající třicet šest let. Přišel jsem před dvaceti šesti lety, ale před pouhými osmnácti lety jsme začali. Tak teď víte. Taky víte trochu o časovém rámci Kryona. Toto je těch třicet šest let posunu. Je to cyklus* završení pro planetu, nejen jejího planetárního kolébání, je to završení cyklu starého vědomí. Třicet šest let. Ve kterém roce jste teď? To vám dává náznak o tom, jak dlouho to může trvat. Je načase se do toho pustit, že? Čas se do toho pustit.

Známe tvé jméno. Známe ho, protože jsi jeden z nás. Věříš, že je Bůh v tobě? Věříš, že Stvořitel vesmíru je tvou součástí? Věříš, že uvnitř tvé DNA může být kus multidimenzionality? Měl bych si dávat pozor na to, co říkám, je tady doktor. (Kryonův humor. Na setkání je Dr. Ovokaitys.) Drahý Yawee, to, co vidíš teď a co uvidíš v budoucnosti, na čem pracuješ, o čem zatím nevíš, je to, co se stane, když je multidimenzionální energie připravena se rozvinout. Vidíš věci, které byly dříve neviditelné. Byly neviditelné, protože se nepředpokládalo, že by měly být viditelné. A multidimenzionální laser, který máš, je poprvé odhaluje.

A tím pro tuto chvíli skončím.

A tak to je. KRYON

* tento 36tiletý cyklus, zvaný též jako „okno příležitosti“ Kryon popsal ve více poselstvích. Nejpodrobnější komentář je v poselství „Čas říct sbohem“ – 8. 12. 2012.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Recalibration Scenario + MP3 nahrávka, 38:42 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

Pokud je vám Kryonovo učení blízké a chtěli byste se dozvědět více, pak vám doporučujeme jeho knihy, ve kterých najdete velmi zásadní a užitečné informace pro OSOBNÍ rozvoj – nejen informace o minulém, současném i budoucím dění na této planetě, ale především informace, které vám mohou pomoci k dosažení vnitřního klidu, rovnováhy, zdraví, hojnosti a dlouhého života. Stejně jako k objevení tzv. „smyslu svého života“ – či „osobní smlouvy“, jak tomu říká Kryon.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk