Výklad podle křestního jména

910
Foto: Pixabay.com

ADAM – individualista, osobnost, první muž. Potíže zvládat své emoce a ego. V životě dosáhne všech svých cílů, pokud . naučí naslouchat druhým. Jméno vhodné pro Ryby a Vah, U Lva, Kozoroha a Berana by způsobovalo problémy. Vládli Slunce.

ADÉLA – živelná a proměnlivá energie plná citu, někdy i záští. Dobrodružka, učenlivá, inteligentní, zároveň velmi živočišná. Její náklonnost se rovná smršti EI Nino. Doporučuji věnovat se právům nebo herectví. Vibrace nabádá ke zklidněni a mírnosti. Štěstí přináší Jupiter. Slunce a Merkur jsou vládnoucí planety.

ADOLF – jméno podléhající emocím, individualista lpící na rodině, přátelích. K úspěchům vždy potřebuje druhé. Při velkém povzbuzování je schopen občas až enormních úspěchů. Vhodné ke znamení Raka a Ryb. Nebezpečné ve všech rohatých znameních. Někdy popudlivý a diktátorský. Vládne obrácený Měsíc a Slunce.

ADRIANA – bojovnice, za kterou stojí marsovské odhodlání poprat se s životem. Touha vítězit je jí vlastní. Adriana je plná invencí i nápadů. Dle data narození může být i velká sportovkyně. Jen od ní neočekávejte velké ohledy, pokud jde o její cíl. Vhodná jsou všechna znamení. Slunce a Mars jsou její planety.

AGÁTA – k cílům se dostává přes překážky, je tvůrčí, přátelská a ohleduplná. Ale život jí občas hází klacky pod nohy. Za přátele si vybírá osobnosti, ty silnější. Vhodné ve znamení Berana, Býka, Kozoroha, Štíra. V těchto znameních má sílu přetavit 12 na 3. Vládne jí Slunce a Měsíc.

ALBERT – jméno skrývá netušenou vnitřní sílu, ale jako osobnost dozrává později. Doporučuji dát ve znamení Vah, Ryb, Vodnáře, Raka, Blíženců. Všechna rohatá znamení jsou pro toto jméno až předimenzovaná. Vládne Merkur a Slunce.

ALBÍNA – povídavá dívka, žena i stařenka, vesměs oblíbená. Tvůrčí a Inteligentní. Jméno vhodné pro všechna znamení. Měsíc a Slunce podporuje přátelská i citová vyjádření. Ohleduplnost, spravedlnost a jemnost jsou přednostmi.

ALENA – živočišná, materialistická, plná pokušení a zvědavosti. Zároveň toužící po rodině a samostatnosti. Bytosti, které jsou okolo ní, si přivlastňuje, přikazuje neopouštět ji. Pokud se tak stane, toto jméno se dost trápí. Vhodné pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše.

ALEŠ – individualista, většinou introvert potýkající se se svými emocemi. Doporučuji sportování a pohyb, tím se tomuto jménu snižuje vnitřní tlak i nespokojenost. Vhodné pro znamení Ryb, Raka. Toto jméno může mít problémy, pokud má nedostatek pohybu. Vládne Slunce a Pluto.

ALEXANDR – vibrace inteligence a moudrosti. Inklinuje k duchovnu. protože skrývá karmickou zátěž. Nebude mít úplně snadný život, pokud se naučí jen materialistickému pojetí. Vhodné pro Lva, Kozoroha, Váhy, Vodnáře a Berana i Ryby. Vládne Mars, Merkur a občas si zaskotačí
a nadělá paseku v živote Saturn.

ALEXANDRA – vibrace čísla 8 je čistě materialistická. Dívka s tímto jménem bude praktická, pokud nebude zrozena v Beranu či Blížencích, bude i spořivá. Jakým životem začne, takovým se bude ubírat celý život. Pro toto jméno je velmi důležité dět-ství. Vládne Mars a Uran spolu se Sluncem.

ALEXEJ – přátelské komunikativní a tvůrčí jméno. Velmi záleží na příjmení, které určuje jeho celý život i osobnost. Jméno je bez karmické zátěže a může dosáhnout mnohých vysokých cílů. Citový, bojovný, ale spravedlivý. Vládne Měsíc a Mars.

ALICE – komunikativní, jemná, citlivá. Je možný tvůrčí přístup k životu, ale většinou inklinuje k rodinnému krbu. Děti jsou její radost a pýcha, ale vdává se později. Jméno vhodné pro všechna znamení kromě Kozoroha. V tom se nebude cítit dobře. Vládne Měsíc a Mars.

ALOIS – jméno podléhající emocím a vznětům. Ztížený život urči-tou přecitlivělostí na své ego. Tato vibrace jména potřebuje vlídně domácí zázemí a pochopení. Pokud ho nemá, může se uchýlit k alkoholu či jiným závislostem. Vhodné pro Střelce. Citové brzdy, introvert. Vládne Měsíc.

ALŽBĚTA – veliká vnitřní síla, která je závislá na vibraci příjmení. Může být jako dvousečná zbraň. Dobro či Zlo. Ale nikdy prů-měr. Většinou dokáže čelit i tvrdším životním podmínkám. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur a Slunce.

AMÁLIE – rozmarná, něžná a většinou sympatická tvářička, která bourá zdi nepřízní a mění je v přátelská a magická místa. Dobrodružka s talentem. Oblíbená v kolektivech, vždy obklopena přáteli. Vhodné pro všechna znamení. Provází ji Slunce a Jupiter.

ANASTÁZIE – jméno skrývající rodinné zázemí, klid, harmonii. Dívka Anastázie utvoří hravě hnízdečko lásky, bude se zajím o vaření, domácnost a děti. Praktická a láskyplná. Jméno doporučuji ve všech znameních. Vládne silně Venuše.

ANDĚLA – vše, jen ne andělská vibrace. Pod číslo říká vítězím, jsem první a budu bojovat. Egocentrická, naprosto netoužící s brzy vdávat. Inteligentní, individualistická a originální. Kromě Kozoroha, Býka a Vodnáře je toto jméno vhodné pro všechna ostatní znamení. Ve Lvu je příliš egoistické. Citové problémy. Vládne Slunce.

ANDREA – většinou hezká tvář, ale určité blokace v životě. Karmická zátěž. Vše si v životě musí zasloužit, nic nedostane zadarmo. Velmi počítat s vibrací příjmení a s osobností jí danou. Vzít v úvahu i datum narození. Pozor. Vládne Slunce a Saturn. Je vhodné se poradit s numerologem.

ANDREJ – totéž jako Andrea. Pokud je to rodové jméno, zvážit, zda potomek podstupovat stejné nesnadné cesty. Vládne Slunce a Saturn.

ANETA – živočišná, divoká, inteligentní dobrodružka, dosahující většinou velkého vzdělání či jiných úspěchů. Dobré jméno pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Pozor na přemrštěnost. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter.

ANEŽKA – opět veliká vnitřní síla. Vibrace čísla 22 dokáže člověka držet v každé situaci. Jméno Anežka je připraveno na všechny překážky i úspěchy, je samozřejmě závislé na příjmení a osobnosti nositele. Vhodné pro všechna zvířetníková znamení. Vládne Slunce a Měsíc.

ANNA – vibrace 12 je ryze ženská. Obětavá a milující, ale často žijící životem druhých. Je to osud starostí a práce. Neustálý koloběh povinností. Anna je matka a žena. Moc toto jméno nedoporučuji, je v něm vnitřní tušení nelehkého údělu. Slunce, Měsíc a s nimi působí silně Mars.

ANTONIE – vibrace lásky a domova. Toto jméno symbolizuje lásku ženy k rodinnému krbu, dětem a manželovi. Třicet trojka je podporována Venuší, takže většinou každá Antonie skončí v přístavu manželském. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Venuše je zde královnou.

ANTONÍN – poctivé české jméno, starostivý otec rodiny. Klidně je dítěti dejte, pokud si přejete, aby mělo normální a obyčejný život bez velkých výkyvů. Spočítejte dohromady s příjmením a snadno vytušíte jeho životní cestu. Vhodné pro všechna znamení. Venuše a Slunce vládne Antonínovi celý čas.

APOLENA – bojovnice , vůdčí typ. Nenechá si mluvit do života. Nervní, inteligentní individualistka. Materialistická a praktická. Velice toužící dokázat životu, zač je toho loket. Vhodné jméno pro znamení Lva, Ryb, Raka. Silně vládne Slunce.

ARNOŠT – vibrace pracovitosti, lásky a obětavosti. Nutnost staral se o druhé, i když nechce. Z této vibrace není úniku. Není špatná, ale pokud je s příjmením neharmonická, nedoporučuji dávat dětem. Vládne obrácená Venuše, zády k Arnoštovi.

ARTUR – pro táto jméno platí totéž, co pro Arnošta. Obrácená Venuše. Práce pro druhé, citovost. Naději přináší dobré datum narození.

AUGUSTÝN – jméno se silnou karmickou zátěží, 2 x 7 + 29tvoří karmický trojúhelník. Z tohoto údělu už nepomůže ani dobré znamení či datum narození. Pokud jste dítěti toto jméno dali, doporučuji změnu. Vládne dvojitý Saturn a obrácené Slunce.

BARBORA – láskyplná práce pro druhé, vnitřní napětí, touha po individualitě, ale opětovné sklouzávání do povinností. I když se dítěti říká Báro, což je vibrace čísla 13, a touhu po vrcholu a změnách tato zdrobnělina umocňuje, přesto se řítí do koloběhu povinností a práce. Vhodná znamení: Ryba, Rak. V jiném znamení Barbora více trpí. Obrácená Venuše.

BARTOLOMĚJ – komunikativní jméno, důvěřivé k přátelům, obětavé, bo-hužel skrývá často zklamání i zradu z vnějšího okolí. Teprve po určitých zkušenostech se Bartoloměj postaví k životu čelem. Z vnitřního světa přicházejí potíže citového rázu. Občas odejde k psychologovi nebo do restaurace, aby se vnitřní tlak vyrovnal. Vhodné pouze pro Lva, ten si pořádek dokáže udělat. Beran či Býk budou agresivní. Vládne nejvíc Měsíc a Mars.

BEÁTA – velká psychická síla, láska, inteligence, jemnost, velmi dobré jméno. Je bez karmické zátěže. V životě se určitě ne-ztratí. Vyrovnává i nedobré datum narození. Vhodné pro všechna znamení. Beáta by měla být odvážná, přináší jí to štěstí. Vládne Měsíc a Slunce.

BEDŘICH – životní blokace, bohužel nic moc. Bedřichu Sme-tanovi z problémů pomáhalo příjmení, ale těžkým životním strastem se nevyhnul. Nechal po sobě nádherné dílo za cenu lidského utrpení. Toto jméno moc nedoporučuji. Obsahuje vibraci čísla 40. A každý se nejmenuje Smetana. Čtyřicítka působí destruktivně. Vládne Měsíc a obrácený Merkur.

BĚLA – jemná, oduševnělá. Pokud jí toto nezkazí souřadnice s je-jím příjmením, je to žena s velkým „ž“. Smysl pro vše krásné a pOVznášející. Křehká bytost v Rybách a Raku. Podsaditá v Býku. Nadaná ve Lvu. V Beranu bude mít smysl pro hudbu a poezii. Daří se jí i v Kozorohu. Nedoporučuji dávat ve Štíru, stala by se z ni neurotická a nedůtklivá bytost. Vládne Měsíc a hodně Slunce, občas obráceně.

BENEDIKT – nadaný student s karmickou zátěží, která ustupuje jen v případě duchovního života. Nepřeje manželství a lásce. Nebo jen málokdy, a to musí mít dobré příjmení. Vyznačuje se inteligencí a jemností, pokud je narozen v Rybách. Vhodné ve znamení Vodnáře či Raka, v Raku působí na umě-ní. Vládne Mars, Merkur a s těmi cvičí bohužel Saturn.

BENJAMIN – dobrodruh, cestovatel, přítel všeho nevšedního, celý ži-vot je v něm nepokojné a zvědavé dítě. Pokud je i vhodná vi-brace příjmení, může v životě mnoho dokázat. Dobré jméno pro Lva, Berana, Býka, Kozoroha, Štíra, Střelce. Přes svůj vnitřní neklid je dobrý přítel, trochu netrpělivý, ale milující manžel, který se nezdržuje moc doma. Pořád cestuje nebo někde něco kutí. Vládne Měsíc, Mars a Jupiter.

BERNARD – tvůrčí typ, oblíbený v kruhu přátel, možný vynálezce či umělec, který zůstává u jednoho typu umění nebo vynálezu. Založen materialisticky. Osobnost úspěšná ve všech znameních kromě Býka. Tam je Bernard materialistický, ne-zdravě šetrný až hamounský a nervní. Vládne Mars, Jupiter a Uran.

BERTA – osobnost inteligentní, individualistická, vítězná. Nehodí se pro manželský a rodinný život. Pokud má děti, moc je nerozmazluje, vede je ke sportu či studiu a ukazuje jim, jak je život nelehký. Většinou stojí v čele demonstrací. Potřebuje obdiv davu a vítězství, teprve potom je šťastná. Nevhodné jméno v Beranu, Býku a Lvu. Tam se umocňuje ego. Vládne Slunce, Neptun a Měsíc.

BLAHOSLAV – jméno zatížené karmicky. Moc nedoporučuji. Je v něm duševní síla překonat nepřízeň osudu. Vládne Měsíc, Neptun a dvojmocné Slunce.

BLANKA – energii, která proudí nesoustavně, je třeba se ovládat. Nejdřív myslet, potom jednat. Praktická, většinou ovládá též mužské domácí opravy. Nebojácná. Často končí jako vedoucí či mistrová s rodinou za zády. Někdy se její energie může zvrtnout do umění. Vládne Měsíc, Merkur a Jupiter.

BLAŽEJ – citlivý člověk toužící po úspěchu, ale většinou žije ve stínu někoho silnějšího. Úspěch se dá předpokládat pouze při dobré konstelaci data narození. Datum dokáže zázraky. Většinou bývá dobrý otec rodiny. Vhodné pro Býka, Kozoro-ha, Štíra, Lva. Vládne obrácený Měsíc.

BLAŽENA – nevyrovnaná bytost, celý život toužící po něčem lepším. Živočišná, rozhodující se poctivě, schopna lásky. Bohužel jí není dáno klidné putování. Když už si myslí, že jde vše k dob-rému, něco se zvrtne a ona začíná opět od začátku. Vládne obrácený Měsíc a Saturn.

BOHDAN – materialista, rodinný typ, praktický, někdy lehce neu-rotický na poli financí. Nerad vydává, rád přijímá. Vyžaduje mnoho lásky a obdivu, otrokář. Člověk s tímto jménem by měl žít víc duchovně, nejen pro majetek a vlastní luxus. Na povrch dobrý kamarád, ale v rodině se nepřetvařuje. Vládne Měsíc, Venuše a planeta Uran .

BOHDANA – o číslo víc než Bohdan a vše je úplně jinak. Toto jméno má skryté schopnosti vést. Dívka je rozený psycholog. Bude inklinovat k duchovním vědám. Jméno je vhodné pro Ryby, Vodnáře a Váhy. V Býku by se projevila velice autoritativně. Vládne Měsíc a Neptun.

BOHUMIL – přátelské jméno, plné invencí a nápadů, které většinou pečlivě dotahuje do konce. Má rád své jisté, v citech je ma-jetnický i citlivý. Pochvala ho povzbuzuje až do nekonečných výšin. Vhodné pro Berana, Lva, Vodnáře, Váhy i Býka. Je to šťastná vibrace pro život. Vládne Měsíc, Merkur a Uran.

BOHUMILA – vítězná, oblíbená, láskyplná, citlivá a zranitelná. Toto jméno může ohrozit jen špatné příjmení, špatné datum narození, jinak už nic. Doporučuji ve všech znameních, protože Bohumila opravdu nikoho nezarmoutí.

BOHUMÍR – jméno s velkou produkcí. Jako dítě neposedí, hyperaktivní i v životě. Inteligentní a zvědavý. Rozený archeolog, skrývá osobnost s neustále rostoucí touhou něco v životě dokázat. Jako muž dost nevěrný, ale neopouštějící rodinu. Jméno vhodné pro Ryby, Váhy, Vodnáře a Pannu. Vládne Měsíc, Merkur, Slunce, Jupiter.

BOHUSLAV – osobnost s velkou invencí. V životě se dopracuje většinou někam na výsluní, v rodině ovšem často despota, možná i vztekloun. Bojovník za život. Pří špatné konstelaci končí úplně na dně. Zlatou střední cestu nezná. Buď je nahoře, nebo dole. Vhodné poradit se s numerologem, než toto jméno dáte svému dítěti. Vládne a převládá Slunce a Uran. V pozadí Měsíc.

BOHUSLAVA – toto jméno je karmicky zatíženo. Nedávat, pokud se nechcete své dceři pomstít za špatný porod. Opět za touto karmou je duševní síla a inteligence, která překonává všechny překážky. Vládne obrácené Slunce, Měsíc a Neptun.

BOLESLAV – miluje život, živočišný, někdy bohémský, ale životní blo-kace se nedají utajit. Toto jméno absorbuje život ve velkém, dokáže být dobrý přítel, ale horší manžel. Narozen v Rybách je okouzlující filosof, ve Lvu tzv. tlučhuba, tedy při špatném příjmení. Doporučuji poradit se s numerologem. Ve jméně je skryta karma, která někdy ukazuje cestu. Vládne Měsíc, Jupiter a Saturn.

BONIFÁC – oblíbený kamarád do nepohody. Možná příští cestovatel a podnikatel. Může být i horolezec. Je v něm spousta neklidné a velmi osobité energie. Adaptabilní ochutnávač života. Jméno doporučuji v Býku, Lvu, Střelci a Kozorohu. V Rybách se projevuje velmi roztěkaně a v Raku pije. Vládne mu Jupiter, Měsíc a Merkur.

BORIS – ruské jméno mělo raději zůstat na rodné Rusi. Zní li-bozvučně a rozhodně. Možná v českých a moravských luzích zmírní a změkne. Bytost, která si vás podmaní a potom ráda poroučí. Může mít hezkou tvář a ušmudlanou duši. Jméno vhodné pro Ryby a Vodnáře. Tam nenadělá tolik problémů. V Býku, Lvu a Raku pije a poroučí. Rád se předvádí ve všech znameních. Vládne Měsíc, Saturn a Neptun.

BOŘEK – toto jméno bude pracovat vždy ve stínu někoho. Citlivé, myslné, toužící po harmonii a rodině. Vládne mu Venuše, většinou obrácená. Ve Štíru záletné, v Rybách a Beranu přemýšlivé a inteligentní. Nedoporučuji v Kozorohu a Vod-náři. Žení se později, protože si chce vychutnat život v celé je-ho kráse. V pozadí stojí Měsíc a Merkur, což znamená adaptabilitu.

BOŘIVOJ – vibrace oblíbenosti, smyslu pro umění a dobrou pohodu. Bavič, trochu experimentátor života. Osobnost v každém případě. V životní pouti najde své cíle za pomoci dobrých přátel, hlavně žen. Vládne mu Slunce a většinou vlídný Saturn a Mars.

BOŽENA – krásné české jméno, plné invence a pokory. Nepřináší moc štěstí. Vládne mu Neptun, pomalá planeta. I přes letitou tradici toto jméno nedoporučuji. Z vnitřního přetlaku je možný u Boženy umělecký směr, ale je to jen velmi řídké. Do života zasahuje Měsíc a Saturn.

BRIGITA – invence spíš získaná životními zkušenostmi, než aby by-la vrozená. Jméno vhodné pro trpělivou a mravenčí práci, tam je osvědčena preciznost. Doporučuji vždy trpělivost. Ovlivnění Marsem a Neptunem, z čehož vzniká vnitřní kontroverze. Nucená obětavost. Moc toto jméno nedávejte.

BRONISLAV – jméno brzdí štěstí zrozence. Osudová 40. I když je vyvážené třeba dobrým příjmením a datem narození, človíček dostane štěstí jen minimum, a to ještě prostřednictvím rodičů či partnerky. Neustále se nad ním vznáší Damoklův meč. Z těchto důvodů jméno nedoporučuji. Vládne obrácený Merkur a Pluto.

BRUNO – bloky v životě jsou někdy zapříčiněné citovou nerozhodností, výkyvy, obsahuje karmické zatížení. Přestože jméno zní libozvučně, nepodtrhuje štěstí člověka, spíše naopak. Jménu vládne Saturn s velmi rozkývanou střelkou svého kompasu. Měsíc působí neuroticky, občas ukáže vlídnou tvář Jupiter.

BŘETISLAV – vítězné jméno, dobrý start do života. Co započne, také šťastně dokončí. Doprovází ho planeta Neptun, která probouzí zájem o esoterické vědy, Měsíc city a Mars chuť se rvát. Pokud není rušeno špatnou vibrací z data narození či příjmení, má osud dobrý a radostný. Vhodné pro všechna znamení.

CECÍLIE – tvrdohlavá, tajemná, řídící se pouze tajemnými pokyny zevnitř. Silný charakter, pracovitá, nadaná, ke svým blízkým laskavá a milující. Vládne Mars, Venuše a Neptun. Doporučuji ve všech znameních kromě Lva.

CTIBOR – živočišný, úspěšný. Rodina je u Ctibora na předním místě. Pří dobré konstelaci data narození to může dotáhnout na trenéra nebo vedoucího provozu. Vládne Mars, Slunce a Merkur. Jméno doporučuji dát v Panně, Býku a Štíru.

CTIRAD – jasné vedoucí postavení. Nadání pro cokoli, kde se může poprat s problémy. A bude šťastný. Toto jméno dosahuje titulů. Není přecitlivělý, i když se narodí ve znamení Ryb. Dokáže být i výbušný a nebezpečný. Vládne Mars, Měsíc, Slunce a Neptun. Pouze v manželství občas selže. Kromě Ryb a Vah je vhodné pro každé znamení.

ČENĚK – nevýbojný s obráceným Měsícem v zádech. Většinou citlivý a kamarádský. Je vhodný do manželství. pracovitý. chápavý a spolehlivý. Doporučuji dát jméno ve znamení Berana. Býka. Lva. Štíra a Kozoroha. Tato znamení podpoří vůli jmenovaného. Mars zde působí velmi mírně.

ČESTMÍR – vládnoucí otec rodiny. milující diktátor. Trojmocný Mars a Venuše způsobují. že si Čestmír doslova majetnicky přivlastňuje vše, co má rád; od lidí, majetku. po chuti k jídlu. Může mít sklony k obezitě. k pohodlí a luxusu. Vyhnout se znamení Býka. Lva a Štíra. Také Beran a Kozoroh působí hodně tvrdě na charakter.

DAGMAR – učenlivá. majetnická. ve špatném postavení jména i bojácná. ale přes všechno vyhrává materiální způsob života. Vztah k penězům je tomuto jménu dán. Chytrá Horákyně, to je správný výraz pro Dagmar. Dovede hluboce milovat svou rodinu a udělá pro ni vše. aby zabezpečila všechny její potřeby. Vládne Merkur, Venuše a vévodí Uran. Nedoporučuji ve znamení Vah, Střelce. Štíra a Vodnáře s Rakem. Tam vznikají kontroverzní bytosti. které neustále diskutují o smyslu života těch druhých.

DALIBOR – toto jméno je úžasné. Z jedné strany inteligentní a hravé, vzápětí nerudné a pohodlné. Záleží na postavení Saturnu, který mu brouzdá životem. Karmická zátěž přikazuje poprat se s problémy, ne prásknout dveřmi. Dalibor je koťátko se vztekem lva. Nedoporučuji v Beranu, Býku a Kozorohu. Tam vznikají rozpory se sebou samým. Také Štír není dobrý. Vládne Merkur, Mars a zatrápený Saturn.

DALIMIL – láska k lidem a k životu. Inteligence, mírnost a touha pomoci národům i své rodině. Nesobeckost. Jméno vhodné pro všechna znamení. Nedávala bych ho pouze v Rybách, Vahách, Raku. Tam by bylo moc mírné a nesoběstačné. V Raku je nebezpečí požívání alkoholu nebo omamných látek. Vládne Merkur a Venuše.

DANA – duchovní, nadaná a citlivá. Inteligence je vrozená. Dovede být milující a věrná. Nedoporučuji jméno dávat v Rybách a Raku, možné problémy se srdcem či cévami. Vládne Merkur a Slunce. Někdy citová labilita při špatné konstelaci Měsíce.

DANIEL – učenlivý, bohémský, citlivý, peníze používá jako prostředek k dosažení svých cílů. Má rád citovou stabilitu. Je nervózní, pokud ji nemá. Může cokoliv, ale rodina musí být tam, kde on chce. Jméno vhodné pro všechna znamení. Daniel narozený v Blížencích hledá smysl života po celém světě, až V pozdním věku přijde na to, že vše je uvnitř jeho duše. Vládne Merkur, Venuše a Uran.

DANIELA – vládnoucí a inteligentní jméno. Velmi popudlivé v Beranu, Býku, Kozorohu a Štíru – tato znamení je lépe zcela vynechat. Velmi dobré je při narození v Rybách, Raku, Vodnáři, Vahách. Ještě snad trochu ve Střelci. Lev je také neurotický a despotický, ale nadaný a cílevědomý. Vládne Merkur, Měsíc a Uran. Slunce je nejsilněji působící planeta.

DARINA – jméno je karmicky zatížené. Používejte aspoň zdrobněliny nebo zkrácené tvary. Jméno skrývá velkou duševrtí sílu karmu překonat, což může pouze duše a dívka sama. Nepomůže jí nikdo. Snad ještě dobré datum narození. Vládne Merkur, Měsíc a Neptun. Vhodné znamení Beran, Lev a Střelec.

DARJA – opět jméno zatížené sedmičkou a šestnáctkou. Citové problémy, srážky se životem, můj názor je: nedávat toto jméno vůbec. Vládne Merkur, Slunce, Venuše a neustále kolem krouží Saturn.

DAVID – velmi silná vibrace, kterou nikdo neporazí. Číslo 22 je číslem síly a někdy i bezohlednosti. Vládne Merkur, který přidává na chytrosti, Měsíc na citu a opět se spojuje v chytrost. Vhodné pro všechna znamení. Pokud máte i příjmení s číslem 22, může vám z dítěte vyrůst problém. Není dobré kombinovat dvě 22 v jednom jméně a příjmení. Číslo 22 je nutno zvládat celý život, ale dvakrát 22, to už je nad lidské síly.

DENISA – česky Zdenička, znamená obětavou práci pro druhé. Citlivá a většinou hezká tvářička, kterou život utopí v citu, v povinnostech. Doporučuji ve Lvu, Střelci, Vodnáři a Kozorohu. Může být i Štír. Tato znamení jméno lépe snášejí. Vládne Merkur, Venuše a ještě Merkur. Dodává inteligenci a Měsíc citlivost.

DIANA – dvacítky většinou citově strádají, ale unesou i tuto zátěž. Citovost, obrácený Měsíc přináší ztížené cíle, Merkur in-teligenci, soucit s druhými. Doporučuji v Beranu, ve Lvu, Střelci, Vodnáři a Štírovi. Tato znamení dovedou bojovat. Naprosto nedoporučuji ve znamení Vah, Blíženců, Kozoroha a Rybách. Z těchto spojení většinou vycházejí neurotická stvoření, které mají spoustu práce sami se sebou. V Raku mohou dokonce požívat omamné látky či alkohol.

DITA – střety se životem, karmické zatížení. Jméno zní li-bozvučně, ale je zrádné právě touto zátěží. Nedoporučuji dá-vat, pokud své dítě milujete. Vládne Merkur, což představuje inteligenci, Slunce osobnost, Venuše cit a rejdící Saturn toto něžné stvoření občas položí na lopatky.

DOBROMILA – mnoho dobrého už nemusí být dobré. Zemité jméno má vztah ke všemu živočišnému. Ochutnávačka života, potrpí si na rodinu. Trochu despotická, chytrá a trochu i inteligentní. Ženě změn vládne trojitě Merkur a Uran. Život se točí ve smyčkách a je hodně stereotypní. Doporučuji ve Střelci, Rybách a Vodnáři. Tam je naděje na vytyčení životních cílů.

DOBROSLAV – inteligentní, vždy vítězný, dosáhne, co si přeje. Někdy se mu bude zdát životní cesta pomalejší, ale o to sladší bude vítězství. Je v něm spoustu citu, který ale těžko dává najevo. Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun. Dobroslav je bezpečné jméno ve všech znamení.

DOMINIK – bojovník s vnitřní silou, někdy bojující sám se sebou. Může dosáhnout velkých cílů, neboť je ambiciózní. V kolektivu oblíbený, má smysl pro humor, je inteligentní, prozíravý i obětavý. Vládne Merkur a Neptun. Občas do života zasahu-je Slunce a Měsíc. Vhodné pro všechna znamení.

DOMINIKA – obávaná číslice i mezi mágy a šamany. Bubnuji na poplach, matky, nedávejte svým dceruškám jméno Dominika, je velmi záludné. Merkur a ještě obrácený Merkur nesmírně zasahuje do vnitřního já. Jako žena se Dominika necítí šťastna a neví, proč tomu tak je. Ve zralém věku možné zdravotní i jiné potíže, po celý život nic moc, bludný kruh. Nedoporučuji v žádném znamení. Pokud už se dívka jmenuje Dominika, doporučuji změnu.

DOROTA – tradiční české jméno, někdy vyslovované hanlivě. Dorota ráda velí, je to osobnost. Vládne Slunce, Uran, Merkur. Toto jméno je do života velmi vybaveno a nedá se! V Rybách snivá, v Raku dobrá matka, ve Lvu tygřice. I ostatní znamení jsou vhodná. Ve Štíru možná i „bordelmamá“. Dívka tohoto jména se opravdu neztratí.

DOUBRAVKA – jméno jako z červené knihovny. Je v něm inteligence, citovost, nestálost. Doubravka je cestovatelka, má ráda vše krásné. Nádherný vztah k lidem i k přírodě. V každém znamení se projevuje jinak a nikdy špatně. Doporučuji ve všech znameních.

DRAHOMÍRA – je šťastné, někdy neklidné jméno. Inklinuje k rodině, pro-tože je velmi zastoupeno Venuší. Drahomíra chce v životě ně- o dokázat, než si založí rodinu. Je v ní inteligence, učen-livost i dobrota. Není přecitlivělá. Pouze ve znamení Štíra by se mohla zvrhnout negativně jako erotomanka. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a Venuše.

DRAHOSLAV – oblíbený, nadaný, nezkazí žádnou legraci. Zřejmě bude pracovat v kultuře nebo bude sám umělec. Je to pozitivní osobnost, plná invence a inteligence. Většinou dosáhne titu-lu nebo slávy. Provází ho Merkur, Mars, Saturn a Slunce. Doporučuji ve všech znameních.

DRAHOSLAVA – dobré jméno dosahující vzdělání. Duševně i duchovně sil-ná, přesto nechybí srdce na pravém místě. Je to bojovnice za práva všech utlačovaných zvířat i lidí. Zřejmě ji nemine práce v sociální sféře. Bývá dobrý psycholog. Působí zde Merkur, Mars, dvojité Slunce a Měsíc. Doporučuji ve všech znameních.

DUŠAN – neklidná bytost s kolísavou energií, kterou se snaží celý život zvládnout. Tato snaha někdy přetrvává a nedovolí se soustředit na vyšší cíle. Jen v dobré souřadnici s příjmením může dojít k vysněnému vrcholu. Doporučuji poradit se s numerologem. Vládne Merkur, Slunce, Merkur a Jupiter, planeta štěstí, která se ale dokáže obrátit i zády.

EDITA – komunikativní, pružná, citlivá, někdy záletná. Edita stíhá vše. Pravá žena, která umí dostat muže, kam chce. Zvědavá, učenlivá, veselá. Většinou nikoho nezarmoutí. Nepříliš duchovní, živočišná, chránící své hnízdo s mláďaty. Toto jméno miluje život. Vhodné pro všechna znamení. Provází ji Měsíc a Slunce. Doprovázejí vibrace Marsu a Jupiteru.

EDUARD – inteligentní, málokdy chudý. Velkou roli v životě Eduarda hrají finance, ale neměl by se zaměřit jen na ně, protože potom ztrácí invenci a životní cíl se rozplývá v nekonečnu. Má smysl pro rodinu, ale žení se nerad a jen, když musí. Ovšem potom není přítel rozvodů. Své závazky bere vážně a citově. Jméno není vhodné dávat Býkovi, Štírovi a Kozorohu. Pro ně je dost nebezpečné, propadnou lakotě a nervozitě. Provází Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.

ELENA – vítězné jméno, osobnost, v životě velké sny, které většinou uskuteční. Neptun potvrzuje stálost, Slunce a Jupiter štěstí. Vhodné pro všechna znamení. Elena mívá i hezkou tvář a postavu. Většinou má mnoho zájmů, je zvědavá a veselá. Po třicátém roku života přichází zájem o esoterické vědy. Je to velmi šťastná vibrace. Zajistí intelekt.

ELIŠKA – jméno komunikativní. Oblíbené, stejné parametry jako Edita, jen potřebuje více rodičovské lásky. Je také citlivější než Edita. Doporučuji ve všech znameních. Provází ji Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars.

EMA – problémy citového rázu ukazuje obrácené Slunce. Jinak Inteligence, štěstí, osobnost. Brzdí Pluto, a to těsně před cílem. Jupiter bojuje a dává štěstí. Taktéž Slunce. Je možná kariéra, ale potíže s rodinným životem. Je zvláštní, že Ema dokáže poradit druhým, ale odmítá pomoci sama sobě. Je to fatalistka. Doporučuji ve Vodnáři. Tam unese i citovou nepřízeň či strádání.

EMANUEL – je schopen být vším, co mu vynese peníze. Velice rychle si dovede vše spočítat. Čirý materialista a ochutnávač života. Citový pro sebe. Má rád rodinu, ale brání se ji založit. Většinou bývá oženěn. Dozrává později. Jeho touha užít si života a svobody je značná. Poznat život ve všech jeho formách je velmi silná. Provází ho Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran. Všechna znamení jsou ovlivněna Emanuelem víc než Emanuel znameními, on se prostě ovládnout nedá. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Ač v Kozorohu bývá přemýšlivý.

EMIL – komunikativní, pohyblivý, obětavý a cílevědomý. Toto jméno může narušit jen karmické datum narozeni či příjmení, ale přesto svou porci štěstí obdrží. Je dobré se poradit s numerologem, chceme-li přece pro své dítě to nejlepší. Provází ho Jupiter, Měsíc, Slunce a vibrace Marsu. Doporučuji ve Lvu, Střelci a Beranu, tam je bojovník.

EMILIE – bojovnice , úspěšná v určitých znameních, ale neustále bojuje o místo na výsluní. V některých případech může i zahořknout, být velmi náladová, což se většinou odrazí na zdraví. Bohužel jsou u ní veliké výkyvy a změny osobnosti. Dokáže být veselá, tvůrčí a vzápětí výbušná a zlostná. Pohybuje se ve stále stejných smyčkách. Moje intuice říká nedávat toto jméno vůbec. Provází ji Jupiter, Mars, Jupiter a Uran.

ERIK – životní bloky karmického rázu. Moc nedoporučuji, i když Jupiter leccos zachraňuje. Povaha spíše nestálá, cestovatelská, roztěkaná. Záletník, který se těžko váže, nesnáší daná pravidla. Jméno vhodné pro badatele fauny a flóry nebo pro kosmonauta. Jméno Erik má svůj vlastní svět. Znamení Střelce a Vodnáře jsou vhodná.

ERIKA – veselá, emotivní, majetnická. V Býku zrozená je až nez-dravě spořivá. Někdy i intrikánská ve Štíru, ale vždy dobrá matka. Pokud od své dcery nechcete maximální intelektuální výkony, je to pro ni pravé jméno. Může žít hezký život na střední úrovní a má v něm dost štěstí. Provází ji Jupiter, Venuše a Měsíc s Uranem.

ESTER – velká energie, cílevědomost, někdy bezohlednost, živočišnost. Dvojitý Měsíc podporuje sexualitu. Jméno se může vypracovat v osobnost, pokud má na svůj rozvoj podmínky. Hodně záleží na datu narození a příjmení. Za svým cílem jde přes překážky. Je dobré ji citově usměrňovat už od dětství. Vhodné pro znamení Ryb, Vah, Blíženců, Panny. Jiná znamení přinášejí problémy. Působí Jupiter s dvojitým Měsícem a Merkurem.

EVA – Jupiter z ní dělá veselé dítě, v dospělosti ovšem v mnoha případech má citové problémy. Někdy se nevyzná sama v sobě, někdy ve svých milencích, často i v sourozencích a rodičích. Způsobuje to obrácené Slunce, Jupiter v jejím životě hodně vyrovnává. Je inteligentní, někdy introvertní a svou citovost leckdy zastírá. Jako první žena Adama nese na sobě stopu prvotního hříchu. Doporučuji ve Lvu, Střelci a Kozorohu. Tato silná znamení unesou její emoční nerovnováhu.

EVELÍNA – jméno touží po úspěchu, dokázat něco velikého či výz-namného, citlivé, nepokojné se vyznat v sobě i v druhých. Evelína, zdánlivě křehká i odolná, umí se postavit na vlastní nohy, ale potřebuje hodně lásky. Sám osud je jí nakloněn. Doporučuji dávat ve znamení Berana, Býka, Vodnáře i Ryb, ani ve Vahách se necítí špatně. Působí Jupiter, Mars, Měsíc a opět Jupiter.

EVŽEN – jméno mírné, se Saturnem uvnitř. Slabší zdraví, velmi záleží na datu narození a příjmení, ale většinou se život ubírá vyšlapanými cestičkami. Doporučuji toto jméno dát v Býku, Vodnáři, Štíru, Kozorohu a Střelci. Tato znamení podpoří vůli dotáhnout plány do konce. Provází Jupiter, Saturn, Měsíc a Neptun.

EVŽENIE – jedním slovem neposeda. Jméno znamená pohyb, neutuchající aktivitu, humor. komediantství. Evženie ráda cestuje, sportuje a lehce snáší životní překážky, kterých nemívá moc. Své potomky vychovává rovněž sportovně, ať už chtějí, nebo ne. Kromě Býka a Kozoroha jsou vhodná všechna znamení. V Býku a Kozorohu je velká nervozita a pocit, že vše jde pomaleji, Evženii neurotizuje. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a ještě Jupiter.

FELIX – i když znamená „šťastný“, je to jméno s karmickou zátěží v osudu. Zachraňuje ho jen dobré datum narození a pří-jmení. Má velkou duševní sílu karmu vyrovnat nebo překonat. Doporučuji jméno dát pouze ve Lvu a Střelci. V jiném znamení bude oslaben. Má štěstí v lásce, miluje hezké ženy, hezké prostředí a dostatek financí. Manželství prožívá většinou několik. Vůči dětem je bezbranný, protože je má rád. Provází ho Venuše, Měsíc a Neptun. Dvojité Slunce někdy přináší slávu, někdy bohužel zdravotní potíže.

FERDINAND – láskyplný, obětavý, mírný, někdy až zakřiknutý. Mocně působí Venuše, Uran a Merkur. Teprve potom Slunce a Měsíc n nakonec Mars. Doporučuji dávat v ohnivých znameních, ji-nak bude Ferdinand neprůbojný, bez energie, rozhodně ne muž, jak si ho ženy představují. Vhodné v Beranu, Střelci a Lvu i Býku a Kozorohu. Ve Štíru bude naprosto pod pantoflem. Čeká ho mírný život s láskou k rodině.

FILIP – učenlivý, bystrý s karmickou zátěží. Je nutno v něm pěstovat pojem duchovna. V mládí a středním věku velká příchylnost k ženám. Ambiciózní, cílevědomý, rychle chápe a dovede z každé situace vytěžit pro sebe maximum. Život-ními zkušenostmi zmoudří. Většinou má hezkou tvář a sex-appeal, takže je pro ženy neodolatelný. Při dobrém datu narození může své ambice dotáhnout hodně vysoko. Provází ho Venuše, Mars a Merkur. Občas do života za-sahuje nepříznivě osudový Saturn. Vhodný pro všechna znamení.

FRANTIŠEK – tradice a věčná karma. Typické staré české jméno, které říkáme svým manželům, bratrům, otcům s láskou. Obrácený Merkur působí potíže, povahové i zdravotní. František je adaptabilní, snese nepřízeň osudu, ale později vnitřně ztvrdne nebo ze smutní. Toto jméno nepřináší moc štěstí v rodinném životě. Ke stáru přichází nespokojenost či bručounství. Čtyřicítka má špatnou pověst. Moc toto jméno nedoporučuji, vnitřní neklid, který je uvnitř jména, ustupu-je pouze pří pomoci ostatním. Františka vysvobozuje altruismus a láska k přírodě a všemu živému. Doporučuji, když už musíte toto jméno dát, tak v Rybách.

FRANTIŠKA – je chodící láska, rozená matka, v rodině vítězí. Děti vychovává s láskou i s rozhodností jí vlastní. V domácnosti má ráda vše na svém místě. Bývá věrná, učenlivá a mírná, pracovitá a důsledná. Venuše ji předurčuje milovat své bližní, Mars dává rozhodnost a Neptun stálost. Doporučuji ve všech znameních.

GABRIEL – pří zrození čeká na startu Saturn jako kmotr. Takže v dětství i mládí potíže nebo překážky, ale celková vítězná vibrace vše překoná. Matky, pokud chtějí dát toto jméno své-mu dítěti, měly by pečlivě naplánovat datum narození. Působí Saturn, Mars, Venuše a Neptun. V této konstelaci mě napadá jen jedno přísloví: Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš.

GABRIELA – většinou hezká tvář s neklidným nitrem. Společenská, nadaná a neustále hledající sama sebe. Vnitřní nutkání z ní často udělá cestovatelku, než pochopí, že vnitřní klid nalezne v sobě. Když už ji tak moc chcete, veďte ji k psychologii a Jiným humanitním vědám. Nehodí se příliš pro rodinný život, neboť má práci sama se sebou. Působí Saturn, Mars, obrácené Slunce, Pluto a kladné Slunce. Velmi záleží na pří-jmení a datu narození. Doporučuji v Býku, Panně a Kozoroh. Zemská znamení ji zklidní.

GITA – u tohoto jména je nejdůležitější, v jakých podmínkách se narodí a co se v rodině naučí. Taková je celý život. Je svobodomyslná. I u ní je Saturn kmotrem, proto musí být rodiče při výchově důslední i trpěliví. Gita potřebuje hodně lásky, potom je šťastná a vítězná. Životem ji provází Saturn, Slunce a Neptun. Doporučuji všechna zemská znamení.

GIZELA – jméno je citové a smyslné, někdy nevěrné. Gizela většinou začíná brzy s milostným životem i manželstvím. Kolikrát se rozvede a znovu vdá, nedovedu odhadnout. Toto jméno sbírá zkušenosti na fyzické úrovni. Učitelem je Saturn. Doporučuji v Býku, Panně i Kozorohu. Zemská znamení ji uzemní. Životní poutí provází Saturn, dvojitý Mars a Venuše.

GUSTAV – Gustav není špatný, je to manipulovatelný snílek, který si časem a přes překážky plní své sny s maximálním nasazením. Většinou je introvert. Doporučuji taktéž zemská znamení, aby byl pevnější v kolenou. Doprovází ho kromě Saturna i Slunce, Uran a Neptun.

HANA – věčná pokušitelka, nevyhýbá se v mládí mužům, je spo-lečenská a zároveň introvertní. Své nitro neodhaluje ze zásady. Královna rychlých rozhodnutí. Ochutnavačka života. Ve Štíru maximální svůdnice, v Raku dobrá matka, ve Lvu divoška, někdy intrikánka. V Blížencích nervní a uzavřená. Povolání si vybírá taková, kde může pracovat s lidmi nebo pro lidi, anebo takové, kde se stále něco děje. Doporučuji všechna vodní znamení, působí uklidňujícím účinkem a prohlubují její myšleni. Provází ji Uran, Slunce, Jupiter a Venuše.

HANUŠ – možná rozený cestovatel, novinář, spisovatel. V jeho jméně je plno změn, často dosáhne svých cílů. Je mnohostranný, inteligentní a ambiciózní. Kromě zemských znamení jsou vhodná všechna, v Býku, Panně a Kozorohu by se necítil šťastný. Neustále by ho provázel pocit, že svůj život neprožívá naplno. Působí dvojitě Uran, Slunce a Neptun.

HELENA – cílevědomá, sledující své osobně niterní zájmy. Vládne Měsíc, Saturn a Uran. Své plány dotáhne vždy do konce. Vhodné pro Býky, Panny a Kozorohy.

HEŘMAN – jméno plné proměn a pohybu. Básník života, horolezec a hledač tajných cest. Snílek za pochodu. Většinou hezká tvář svůdníka. Ženy, nevěřte, ale podlehněte. Nic hezčího vás v životě nepotká a dlouho budete vzpomínat. Jménu je vrozená inteligence, komunikativnost a sex-appeal. Vhodné pro všechna znamení. Snad jen Býka ale svět pozná dokonale. Provází Uran, Mars, Měsíc a Jupiter. Vhodné povolání v cizinecké legii, jako gynekolog, cestovatel.

HORYMÍR – legendární jméno. hezká tvář, vzpurná povaha. trochu buřičská. Ve jménu je vyvážená karma, což znamená, že má na zemi nějaký úkol (dvojitý Saturn). V současné době by byl dobrý psycholog, psychiatr, pracující s lidmi. Vrozená in-teligence a humor. Pokud zvolíte toto jméno pro své dítě, vymluvte mu Šemíka. Vhodné znamení Ryby, Rak, Váhy, Lev, Kozoroh. Provází Uran, Jupiter, Měsíc a dvojitý Saturn.

HUBERT – jméno s karmou. Velké potíže v životě. Špatná vibrace. Hubert může dosáhnout vysokého vzdělání, ale na úkor svého osobního života. Toto jméno nedoporučuji v žádném znamení. Provází Uran, Měsíc, Neptun a dvojité Slunce.

HUGO – jméno proměn. Učenlivý, upřímný, někdy extravagantní se smyslem pro humor. Jeho osud je plný proměn a pohybu. Občas se k němu obrátí zády Saturn a Mars, pak se musí se životem poprat. Vhodné znamení Beran, Lev, Střelec, Kozoroh. V ostatních znameních se trápí nebo se cítí pronásledovaný osudem. Provází Uran. Měsíc. Mars a Jupiter.

HYNEK – šedá eminence se skrytými vůdcovskými schopnostmi. V určitých znameních by z něho mohl být dobrý politik. Například ve Lvu, Kozorohu, Střelci a Štíru, ani Beran není špatný. V Beranu může být velmi tvůrčí. Toto jméno je nabito ambicemi. Ale přesto neztrácí cit a
míru, což je v této době vel-mi vzácné. Ani Vodnář není špatný pro toto zajímavé jméno. Dobrou vlastností je stálost. Provází Uran, Měsíc, Saturn a Neptun.

IDA – nevyrovnané energie ve jméně, inteligence s kolísavými tendencemi, jednou nahoře, pak zase dole. Většinou dívka končí v manželství a mateřství a v určitých případech má pocit, že promeškala své štěstí a vzdělání. Velmi záleží na datu narození a příjmení. Pokud chcete mermomocí toto jméno dát, pečlivě propočítejte její souřadnice. Provází Neptun, Slunce a Merkur.

IGNÁC – pomalu se prokousává životem, vždy potřebuje někoho druhého. Toto jméno čekají klacky pod nohama, možná sem tam i nečekaně padlé kmeny. Spatná vibrace pro život. Nedoporučuji v žádném znamenÍ. Číslo 25 znamená opravdu nelehký život. Provází Neptun, Měsíc, Merkur a Saturn.

IGOR – jméno zní libozvučně, šlechticky a rusky. Je velmi živočišné, osobité a šťastné. Dlouhověkost i na Sibiři. Bojovník za dobrou věc, ženu, její majetek. Dobrá vibrace pro jméno zvané budoucnost. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Též v Beranu je na pováženou. Podtrhuje tvrdost Igorova rozhodnutí a míru bezohledností. Vhodné pro Raka, Ryby, Váhy, Pannu, Vodnáře. Provází Neptun, Mars, Slunce a Merkur.

ILJA – kolísavá energie, ne moc dobrá při startovací dráze Neptuna. Rozhodně bude muset toto jméno vynaložit hodně vůle ke svému vývoji. Mám dojem, že štěstí začíná kolem třicá-tého roku věku. Potom je nutné udržovat hladinu dosažené úrovně. Vhodné pro Kozoroha, Býka a Pannu. Ti vydrží hodně, jsou pracovití a stálí. Provází Merkur, Slunce a Jupiter.

ILONA – jméno nese povinnosti, citové pnutí, žehrání na osud, rodinu, zklamání a lásku. Práci a zase jen práci pro druhé. Z tohoto bludného kruhu ji může pomáhat souřadnice s příjmením a dobrým datem narození. Ilona znamená milovat přes všechny překážky, někdy i bez toho, být milována. Vhodnými znameními jsou Panna a Kozoroh. Je v nich největší rovnováha. Působí Neptun, Měsíc, Merkur a Venuše.

INGRID – trojmocný Neptun znamená zastavení štěstí. Navíc jméno má karmickou zátěž, číslo 43 znamená špatný osud zrozence. Jestli ještě příjmení je špatné, nepomůže ani dobré datum narození. Jestli už se stalo, že se jmenujete Ingrid a skutečně se má prognóza naplňuje, doporučuji jméno změnit. Změna souřadnic vám přinese obrovskou úlevu. Vládne Neptun, Merkur, Mars a Saturn.

IRENA – opět karmická zátěž, ze které může pomoci jen síla ducha. Vylepšit by ji mohlo příjmení a datum narození. Při této karmě jsou dlouhodobé zdravotní či psychické problémy. někdy nerozhodnost a zmatenost. Jméno se velmi opírá o blízké osoby a rodinu. V mnoha případech není štěstí v osobním životě a mnohdy ani v zaměstnání. Nedoporučuji v žádném znamení. Vládne Neptun, Měsíc a opět Neptun.

IRMA – nelehký start, možná i pomalý, ale v průběhu života se vše změní. Milostné vztahy začínají brzy a ne zrovna šťastně. Irma je v mládí snílek i bojovnice, teprve zahalena zkušenostmi může dát svému životu směr. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a Jupiter. Jméno je vhodné dát ve Lvu, Střelci, Kozorohu a Vodnáři, ani Beran není nejhorší.

IVA – intelekt, ráznost, živočišnost, kolísavá energie. Někdy málo, jindy příliš, občasná náladovost, každým coulem vypluje na povrch osobnost, uvnitř nitra je ale všechno jinak. Jméno lva je introvertní, otevře se jen rodině a dobrým přátelům, není přecitlivělá, ale má své tajné sny, chce v ži-votě dokázat mnohé. Vhodné pro Štíra, Vodnáře, Berana, Rybu, Střelce i Lva a Kozoroha. Vládne Neptun, Slunce, Merkur a Jupiter.

IVAN – jméno u nás již zdomácnělo, naštěstí má vítěznou vibraci. I kdyby životní cesta (datum narození) byla nelehká, Ivan přežije. Většinou má tuhý kořínek, i když život není peříčko, v jeho nitru je nutkání po sebevyjádření, pokud sám pochopí, může si ulevit tvůrčí prací. Pak může i hodně dokázat. Jméno vhodné pro Lva, Kozoroha, Býka či Střelce. Vždy z těchto znamení rostou osobnosti. Provází Neptun, Slunce a Neptun.

IVANA loto jméno se v životě opírá o druhé. Samo není osobností, pokud datum narození neurčí jinak. Obrácený měsíc naznačuje často plané snění. I když je ve jménu invence touha něco dokázat, vždy musí o úspěchu Ivany rozhodnout někdo druhý. Ivana to ví, proto se snaží najít ambiciózního a movitého manžela. Jinak se vdává samozřejmě lásky, zvlášť v mládí. Zkušenostmi nabírá rychlost. V Rybách, Raku, Vodnáři není průbojná. V Býku a Lvu dovede ohrožovat jiná manželství. Nejhorší je ve Štíru, vhodná znamení jsou Kozoroh, Střelec a Panna. Provází obrácený Měsíc, Pluto a ještě Měsíc.

IVETA – komunikace je tomu jménu vlastní. Na ní může založit I svou kariéru. Bývá sympatická, jemná. V Beranu i houževnatá a cílevědomá, někdy čeká dlouho na svou příležitost. Jméno vhodné i pro Lva a Střelce. Ve vodních znamení neprůbojné, v zemských rodinné. Provází Neptun, Měsíc a Slunce. Velmi záleží na souřadnicí s příjmením a datem narození.

IVO – má rád kolem sebe rodinu. Je pomalejší, má smysl pro humor a razí heslo, že i šnek dojde k cíli a nemusí si spěchem odřít břicho. Vítězná vibrace ho většinou dovede tam, kam chce. Doporučuji ohnivá znamení, ta ho zrychlí, vzdušná ponesou životem. V zemských znameních je těžkopádnější, ve vodních zbytečně citlivý a nerozhodný. Provází Neptun, Slunce a Neptun.

IVONA – jméno je zablokováno karmicky, moc nedoporučuji. Ivona je často náladová, má pocit, že vždy selže před cílem. Pokud toto jméno už má svou nositelku, doporučuji změnit na Ivanu. Provází Neptun, Měsíc, Jupiter a Saturn.

IZABELA – v mládí je jméno poměrně šťastné, avšak kolem čtyřiceti let si začne vybírat svou daň. Karmická vibrace čísla 29. Díky Neptunu nastupuje až v pozdějším věku. Velmi záleží na vi-braci příjmení a datu narození. Toto jméno zní libozvučně a šálivě. Dává hezkou tvář, ale ne moc šťastný osud. Provází Neptun, Měsíc a dvojité Slunce. Dvojité Slunce dává duchovní sílu vše překonat. Jméno doporučuji zkrátit na Izabel, potom bude velmi šťastné, zbaví se vibrace 29.

JÁCHYM – osobnost pracující obětavě pro druhé. V životě víc práce než lásky. On sám ji kolem sebe umí rozdávat. Jáchym většinou pracuje mozkem i rukama. Jeho rozvinutý intelekt je velmi závislý na příjmení a určení životní cesty. Zde si absolutně netroufám naznačit povolání, neboť vše je závislé na okolnostech a podmínkách, v kterých Jáchym vyrůstá. Pro-vází Slunce; Měsíc, Merkur a Venuše. Někdy se může zvrtnout v inteligentního zločince.

JAKUB – vítězné já. Při oslovení Kubo se „já“ zmírňuje. Jméno vhodné pro Berana, Býka, Pannu, Vodnáře, Střelce, Raka, Kozoroha. Ve Štíru by byl agresivní. Je inteligentní, vítězící, povolání se různí podle zvířetníkových znamení. Je to šťastné jméno, vřele doporučuji. Provází Slunce a Neptun.

JAN – tradiční české jméno, ale v životě nepříliš šťastné. V Janovi je karmická zátěž, která se dědí od nepaměti. Smysl pro spravedlnost, vnitřní rozporuplnost nedávají klidu. Celý život se Jan snaží setřást svou karmickou zátěž. Díky datu narození může dosáhnout hezkého postavení, ale vnitřní rozpor zůstává. Jméno Jan doprovází Slunce a Saturn. Nedoporučuji v ohnivých znameních, ani ve vod-ních se mu moc nedaří, navíc je horší ve zdraví. Pokud převládá přezdívka Honza, zlepšuje to život Jana osobně i zdravotně.

JANA – Jany jsou většinou hodná děvčata, dobré matky, netrpí přecitlivělostí a dokáží zacházet s financemi. Samozřejmě kromě Berana, možná i Štíra. V těchto znameních jsou tvrdohlavé a rozmarné. Zároveň velmi ambiciózní. Někdy i sobecké, což se zkušenostmi v životě zmírňuje. Jana je do-bré jméno, provází Slunce a Uran, ale osud je souřadnice s příjmením.

JARMIL – vůdčí schopnosti ze jména vyzařují i kouzlo osobnosti. Jarmil znamená vítězství přes překážky. Ve jménu je skrytý Saturn, který občas hází klacky pod nohy. Vidím normální život, Jarmil vše ustojí. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun. Vhodné pro Váhy, Pannu, Býka a Kozoroha.

JARMILA – snaží se, je učenlivá osobnost, která může svou káru dotáhnout daleko, ovšem problémy citového rázu zde jsou a budou. Vnitřní nepřizpůsobivost může nadělat v jejím životě pěknou paseku. Vládne Slunce, Měsíc, obrácené Slunce s Plutem. Pluto je mrňavá a záludná planeta. Já bych dceři jméno Jarmila nedala, protože prvotní vibrace jména velmi ovlivňuje celý život. Moc nedoporučuji.

JAROMÍR – ve jménu je prvotní vibrace Slunce, Marsu, Neptunu, což znamená start směrem ke hvězdám, a to do třiceti 30 let věku, potom se pomalinku vrací z kosmu na zem. Jaromír dovede obětavě‘ pracovat, je kamarádský, přítulný, má sex-appeal. Dokáže být hravý i tvůrčí, ve Vodnáři někdy nevyzpy-tatelný, ve Štíru moc sexuální, v Beranu je bláznivé Sluníčko. Rozhodně v žádném znamení nikoho nezarmucuje. Svůj majetek by si měl zabezpečit do třiceti pěti let, ale výjimky jsou možné.

JAROSLAV – majetnický, materialistický a pokud nejde o peníze, tak i hravý a citlivý. Vůbec nedoporučuji v Býku, Kozorohu a Vodnáři. Tam vládnou především finance. V Panně naopak penězi zahrnuje rodinu a je velmi pracovitý. Doprovází Slunce, Měsíc, Venuše a Uran.

JAROSLAVA – skryté vůdcovské schopnosti, vnitřní karmická zátěž. Léty dochází toto jméno k úspěchům středního rázu. Doporučuji ve Lvu, Vodnáři a Váhách. Také Kozoroh dojde po překážkách svého cíle. Necítí se dobře v Rybách, Štíru a Býku. V Panně je Jaroslava puntičkářská manželka a mat-lu-1. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.

JERONÝM – společenský, má více talentů, je oblíbený a má rád společnost, kde se může blýsknout svými duchaplnostmi. Jen je problém vydržet v životě s jednou ženou. Jeroným je velice svůdnický a zvídavý. Nezřídka absolvuje v životě více vztahů. Do manželského přístavu ho pod hrozbou násilí vžene jen nutnost. Vnitřně hůře přizpůsobivý. Vládne Slunce, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem. Mírnější je ve Váhách a Býku.

JINDŘICH – osobnost, intelektuál, zvídavý, vnitřně nelidný, obětavý a někdy i náladový. Několikrát za život i bojovný. Většinou se věnuje práci pro druhé. Rád cestuje a poznává cizí krajiny až s badatelským zaujetím, má smysl pro krásno, dobré jídlo a přátele. Velmi vhodný ve Vodnáři, Lvu, Beranu, Vahách a Rybách. Méně vhodné v Raku a Kozorohu. Vládne Slunce, Merkur, Uran, Měsíc a Mars.

JINDŘIŠKA – inteligentní, pracovitá, učenlivá a velmi soběstačná, někdy panovačná a upřednostňující své ego, jinak sebevědomá. Život zvládá bez lamentací, má hezký vztah k dětem. Občas bývá uvnitř duše sama. Vhodné jméno téměř ve všech znameních. Ve Štíru přecitlivělá a neurotická. Vládne Slun-ce. Merkur, ještě Slunce a Jupiter.

JIŘÍ – toto jméno je velmi zvláštní. Zde bojuje nervozita s osobností uvnitř. Proto bych jméno nedávala ve Štíru. ve Vahách. v Kozorohu. Naopak Ryby. Lev a Beran. možná i Vodnář tu-to osobnost mohou vynést velmi vysoko. Všem Jiříkům doporučuji: Klid. váš intelekt zvládne každou situaci. Provází Slunce, Měsíc, Uran a opět Slunce.

JIŘINA – učenlivá s karmickou zátěží. Jazýčky vah nikdy nekmitají vodorovně. Toto jméno je hodně rozhoupané v životním běhu. Doporučuji obětavost a klid. Čím je vaše nitro klidnější. tím lépe pro vás. Své dceři radši jméno Jiřinka nedá-vejte. Má to svá „proti“. i když jméno zní hezky. Provází Slunce, Mars, Merkur a Saturn.

JITKA – má většinou sympatickou tvář a kosmické bouře v duši. Je inteligentní, v určitých znameních až intelektuální. Může to dotáhnout velmi daleko. Nedoporučuji dávat jméno ve Štíru. v Blížencích. v Kozorohu a v Rybách. Tam způsobuje nervní a neklidné prostředí. Vhodná je Lvice, Vodnářka a Panna. Provází Slunce. Jupiter, opět Slunce a Venuše.

JOHANA – jméno. které přežije skoro vše. Zde panuje až neuvěřitelná energie. Dvojitý Měsíc. Slunce a Merkur znamená touhu po kariéře. Dívka tohoto jména jde tvrdě za svým cílem. Není přecitlivělá, spíš naopak adaptabilní. Nejlépe se cítí v Rybách, Váhách a Beranu. Nejhůře naopak ve Štíru a Blížencích. V politice může zaznamenat úspěch. V Beranu by byla dobrá řeznice nebo operátorka. Vždy musí ovládat své „já“. Nikdy by neměla hnát situace do extrému, protože tam se probouzí zlo čísla 22 a mohlo by přivodit krach či zkázu.

JOLANA – velmi záleží, kde se dívka tohoto jména narodí. Z těchto podmínek se odvíjí její život, vesměs rodinný. Pokud není špatná souřadnice s příjmením, ani karmické datum narození, dá se mluvit o šťastném jméně. Vládne Slunce, Saturn a Uran. Vhodné pro všechna zvířetníková znamení.

JONÁŠ – impulzivní a nevyrovnaná energie, živočišnost, sobectví, inteligence často využívaná k vlastnímu prospěchu, zvlášť ve znamení Štíra, Kozoroha a Býka. Ostatní znamení jsou pro Jonáše vhodnější. Povolání: právník, profesionální sportovec nebo zuřivý reportér. Jde o to kočírovat a zúročit tuto energii ve prospěch druhých. Působí Slunce, Merkur a Jupiter.

JOSEF – tradiční české jméno je plné odvahy i touhy být něčím, dokázat celému světu, že tady je Josef. Kdo je víc? Josef je velmi spokojený ve Lvu, Střelci, Kozorohu, Býku, Vodnáři, Panně i Beranu. Hůř se cítí v Rybách, Raku a Štíru. Částečně nerozhodný je i ve Váhách. Vždy se snaží být osobnost. U Josefa velmi záleží na příjmení i na datu narození. Každý Josef si rád dá pivo a popovídá si víc v restauraci než v sebelepší modlitebně. Je stálý partner pro vyjmenovaná dobrá znamení. Potíže v manželství může mít ve vodních znameních. Působí Slunce, opět Slunce a Neptun.

JOSEFÍNA – nadaná, zdrženlivá, skromná s karmickou zátěží. Citlivá, většinou si rozumí víc se zvířaty než s lidmi, hlavně v ranném věku a pubertě. Potřebuje vědět, že je milována. Později záleží na jejím příjmení, hlavní souřadnici a datu narození. Tam se odvíjí její budoucnost. Působí Slunce, Mars, Merkur a Saturn. Doporučuji toto jméno dát v ohnivých a pevných znameních, tam se cítí nejlépe.

JUDITA – obrácený Měsíc znamená citlivost a introvertnost. Hůře se přizpůsobuje okolí, je originální a výjimečná, vhodná pro všechna vodní znamení, Vodnář, Panna a Váhy. Pevná zna-mení jsou pro ni životní rovnováhou, v ohnivých má potíže sama se sebou. Působí Slunce, obrácený Měsíc s Plutem a ještě jednou Měsíc.

JULIE – dračice, která je i citlivá i svůdná. Do pozdního věku ji za-jímají muži. Způsobuje to vibrace Marsu. Když se zamiluje, bortí mosty a nejednou je opět opravuje do původní polohy. Julie je hlavně žena. Jako matka umí být milující i rázná. Kromě Štíra jsou vhodná všechna znamení. Provází Slunce, Měsíc, Slunce a Mars.

JULIUS – obrácený Měsíc a opoziční Mars způsobují problémy. Toto jméno moc nedoporučuji, i když může být dobrá souřadnice jména a příjmení. Čas působí nepříznivě na duši i tělo. Toto jméno nemá karmu, ale znamená velký vnitřní boj. Nedoporučuji v žádném znamení.

JUSTÝNA – obdobně jako Julius. Povinnosti, práce, citová nejistota. Přes krásu vysloveného jména je nedoporučuji. Obrácený Měsíc s Plutem začíná sice Sluncem, ale potom už nic moc. Výjimečně pomáhá dobrá souřadnice.

KAMIL – odvážný, citově nevyrovnaný, mnohdy osobnost s problémy vnitřního rázu. Citový hlavně na svou osobu, vyžaduje mnoho lásky, ale málo jí vrací. Nevěrný, často sobec. V mládí dovede snít, ale potom ho strhává životní proud. V Raku a Rybách nadaný, nevyhýbá se povzbuzujícím prostředkům, které mu léty ničí psychiku i fyzický stav. V určitých zna-meních je velmi talentovaný. Doporučuji meditace, myslet víc na druhé než na sebe. Vhodná znamení jsou Býk, Panna, Váhy, Vodnář, tam je vše daleko mírnější.

KAMILA – citlivá až přecitlivělá s obráceným Měsícem s Plutem. Jde za svým snem, často hůře přizpůsobivá. Narozena druhého v jakémkoli měsíci je samotářka. Vhodné povolání pro ni je psycholog, čarodějnice, léčitelka, kartářka a vše, co souvisí s intuicí. Nesnáší řád a stereotyp ji ničí. Miluje lidi a pomáhá jim. Ostatní Kamily to mají poměrně snadnější. Nemají tolik vnitřních zábran. Přesto pokud chcete Kamilu, zvolte s počátečním písmenem C, tedy Camilu. Vhodné pro všech-na znamení. Potom i ta dvojka bude dobrá pro její rozvoj.

KAREL – totéž jako Kamila, ale pozor na datum narození. Každá dvojka znamená ztížení bez ohledu na souřadnici. Nedávat Býku, s dvojkou vznikne sice umělecká povaha, ale za moc nestojí. Karel ve Vodnáři naopak pomáhá lidem. Karel narozený ve dnech 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 17., 18., 19.,30. a 31., bude Karlem šťastným.

Autor článku: emailem z internetu

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk