Vědci se shodují. Pokud máme šťastné manželství, začneme přibírat na váze

187
Foto: Pixabay.com

Pokud žijete v manželství nebo dlouhodobém vztahu, zřejmě jste již po krátkém čase vtipkovali na svou adresu, jak jste už po jednom, dvou či několika letech trvání vztahu přibrali na váze.

Někteří lidé se vymlouvají na změněnou životosprávu, jiní zase tvrdí, že od té doby, co jsou ve vztahu, jedí více (včetně svačin a pochutin), a další zase úplně přestali sportovat a smířili se s pohodlným způsobem života.

Ať už jsou důvody jakékoliv, vědce zajímalo, jestli mezi životem v dlouhodobém vztahu a přibíráním existuje opravdu souvislost – a zjistili, že ano.

Za posledních deset let byly provedeny dva rozsáhlejší výzkumy, které přímo potvrzují, že je to opravdu tak – věci, které na životě milujeme nejvíce, vedou ke zvýšení tělesné hmotnosti!

Lze s jistotou říci, že se šťastné manželství projeví zvýšením tělesné hmotnosti?

Někteří tvrdí, že je to tak, jiní jsou v tomto ohledu skeptičtější. V každém případě, výsledky nedávných výzkumů potvrzují, že osoby, které jsou se svým vztahem a ve svém vztahu spokojeny, se obecně těší lepšímu zdraví.

Jinak řečeno, šťastná žena, zdravý život. Vědci tuto souvislost nazývají regulační model zdraví.

V červenci 2013 však vědci z Jižní metodistické univerzity z Dallasu podrobili výzkumu 169 čerstvě oddaných novomanželů.

Tento výzkum, který pozoroval mimo jiné změnu tělesné hmotnosti v souvislosti s manželským životem, trval čtyři roky a dospěl ke zcela jiným závěrům.

V průběhu těchto čtyř let manželé poskytli informace dohromady osmkrát ohledně:

– výšky
– hmotnosti
– spokojenosti s manželstvím
– stresu
– ohledně okolností, které by mohly vyústit do rozvodu

Ohledně změny tělesné hmotnosti v souvislosti s partnerským životem se oproti zmiňovanému regulačnímu modelu zdraví jako pravdivější ukázal tzv. model hledání partnera.

Tento model mluví o tom, že u lidí, kteří se svým vztahem nejsou až tak spokojeni, je větší pravděpodobnost, že se budou snažit shodit pár kilo.

Podle vědců je důvod prostý – tito lidé chtějí být štíhlejší jednoduše proto, že si chtějí přitáhnout nového partnera.

Na druhé straně, u partnerů, kteří jsou se svým vztahem spokojeni, je menší pravděpodobnost, že budou hlídat svou tělesnou hmotnost, protože nepomýšlejí na opuštění svého partnera – jsou šťastní a spokojeni s tím, jak se zatím jejich manželství rozvinulo.

„Mezi spokojeností a přibíráním na váze je přímá souvislost,“ vysvětluje Andrea Meltzerová, jedna z předních odbornic v této oblasti.

„Manželé, kteří jsou spokojenější, mají sklon více přibírat, a naopak, méně spokojení manželé nemají sklon přibírat.“

Na začátku výše zmíněného výzkumu dosahoval u manželů index tělesné hmotnosti (BMI) úrovně 26 %, což se považuje za mírnou nadváhu, a u manželek to bylo zdravých 23 %.

„Každý faktor v manželství, který přispěl ke zvýšené míře spokojenosti jednoho či obou manželů se svým vztahem, se projevoval průměrným zvýšením indexu tělesné hmotnosti o 0,12 % každých 6 měsíců,“ tvrdí doktorka Meltzerová.

Šťastní v manželství, těžší o pár kilo

Další důležitý výzkum ohledně spokojenosti se vztahem a změnou tělesné hmotnosti sesbíral údaje od 15 001 Australanů a trval 10 let.

Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny ve vědeckém žurnálu PLOS One v únoru 2018. Vědci tímto výzkumem chtěli zjistit, jestli jsou osoby ve vztazích náchylnější k přibírání na váze (a potenciálně trpí nadváhou či obezitou).

V rámci tohoto výzkumu je porovnávali s nezadanými osobami, které nejsou ve vztahu.

Tým vědců pod vedením doktorky Stephanie Schoeppeové vyhodnotil a zobecnil všechny údaje, které získal prostřednictvím výzkumu. Dospěli k závěru, že svobodné, nezadané osoby přibíraly na váze každým rokem v průměru 1,8 kg.

Naproti tomu, osoby žijící ve vztahu přibraly každý rok průměrně až 2,9 kg za rok. Proč je to tak?

Ačkoliv údaje výzkumu z období let 2005 až 2014 ukazují, že lidé ve vztahu méně kouří, konzumují méně alkoholu, sledují méně televizní vysílání a více se vyhýbají jídlům rychlého občerstvení, je zajímavé, že přesto váží více než svobodní a nezadaní lidé.

Doktorka Schoeppeová se domnívá, že když už žijeme ve vztahu, a tak nepotřebujeme hledat partnera či vypadat „co nejlépe“, může se to projevit zvýšením naší hmotnosti.

„Lidé, kteří už žijí ve vztahu, nemají až tak velkou potřebu vypadat atraktivně a být štíhlí, aby si našli partnera.

V důsledku toho nejsou na sebe tak přísní ani ve stravování – v průměru jedí více, a navíc konzumují více jídel s vysokým obsahem tuku a cukru.

Pokud žijí v jedné domácnosti i se svými dětmi, často po nich dojídají večeři či nesnědenou svačinu.“

Pochopitelně, existuje celá řada dalších faktorů, které při přibírání na váze hrají významnou roli – a je přitom jedno, jestli se jedná o osoby ve vztahu nebo svobodné osoby. Nejčastěji se jedná o tyto faktory:

– stres
– stravovací návyky a pitný režim
– objem pohybové aktivity v průběhu dne
– každodenní návyky a rutina (např. sedavé zaměstnání, nadměrné sledování televize)

Příčiny přibírání na váze se mohou různit. Je však důležité, aby se všichni – a zejména lidé ve vztazích – snažili o vytvoření takových návyků a prostředí, které povedou k upevnění zdravého životního stylu.

Změna našich návyků se nám zpočátku může zdát být náročná, ale pravděpodobně povede k prodloužené životnosti našeho vztahu, a samozřejmě k zdravějšímu a delšímu životu.

Zdroj: https://theheartysoul.com/being-in-a-happy-relationship-is-making-you-fat-scientist-confirms/?utm_source=HHL&utm_content=78979-8CBT

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz