Sophie Bashford: Zatmění, rozvoj a pravda k sobě samým

429

Blíží se Zatmění v Rybách a Novoluní. Zatmění přináší poryvy, dramatické a často nečekané posuny, “navrácení se“ na naši nejvyšší cestu a změny, které mohly být nepředvídatelné. NYNÍ věnujte pozornost božským znamením a jednejte na základě vašeho vnitřního vedení. Přesuňte se tam, kde víte že máte být. Jinak to Vesmír udělá za vás.

Blížící se Zatmění jsou božské portály pro vaši vnitřní sílu a vaši schopnost vědomě rozvíjet své světlo.

Vždy jste byli “stvořeni“ pro rozvoj, ne pro zakrnění. Byli jste “stvořeni“, abyste se otevřeli, ne abyste se uzavřeli ve strachu. Na tomto světě jste předurčeni zanechat stopu: otisk, který je průkopnický, osvěžující, vzrušující, povznášející, posilující.

Někdy zapomínáme co vše je možné. Vyrůstáme ovlivněni přesvědčeními systému a myšlenkovými formami těch, kteří jsou nám v dětství nejbližší. Naše mysl se také stává těžce podmíněnou prostřednictvím masové ideologie a politických, společenských, náboženských a informačních (mediálních) prostředků kontroly a propagandy.

Vesmír vás v určitém bodě vašeho života donutí přerůst přesvědčení vašich rodičů, vašich předků, společenských podmínek – zkrátka všech parametrů, které omezují vyjádření vaší Duše.

Rozvoj. Růst. Konstruktivní Změna. Možnost. Neomezenost.

Strhnutí závoje toho, co si myslíte, že je vaše realita.

Uvědomění si, že jste Dar.

Tento Dar žije v Touhách Vašeho Srdce.

Tento Dar musí najít cestu k těm, kteří ho potřebují.

Tento Dar se nesmí déle schovávat.

Tento Dar nebude nikdy zvědoměn, pokud zůstane v pohodlných vzorcích.

Tento Dar potřebuje trochu risku a výzvu aby ožil.

Tento Dar není představou druhých, jak by váš život měl vypadat.

Tento Dar jste VY.

Blížící se zatmění vám oznamují: “Dar vaší Duše se neprojeví sám o sobě prostřednictvím opakování a následování toho znáte, jak jste byli zvyklí.

Otřesy jsou Vesmírným prostředkem jak smést prach a usazeniny z drahokamu, který ve vás žije.

Nyní je čas udělat něco nového.

Nebudete vědět, co se bude dít. Nebudete mít jistotu. Nebudete vědět, zda vše bude stále v pořádku až zariskujete.

V tomto není žádná újma. V nevědění není újma.

Jediná újma se nachází v nedělání ničeho jinak. V zamrznutí ve stejné staré vyjeté koleji. V nekonečném opakování stejných starých nevědomých vzorců.

Opravdové nebezpečí se nachází v nikdy nenalezené možnosti kým byste mohli být.

V setrvání v malosti, abyste nevyděsili ostatní.

V potlačování vaší pravdy ze strachu co by si mohli myslet ostatní.

V setrvání předvídatelnosti a v bezpečí, aby se druzí mohli spolehnout na tuto vidinu vaší existence pro své vlastní pohodlí a nedostatek odvahy růst.

Druzí lidé neřídí váš život.

Vy ano.“

Tato Zatmění konkrétně vás mohou nasměrovat na pravdivost ve vztazích. Můžete být podníceni podívat se kde jsou vaše vztahy založeny na pravdě, přijetí a opravdové lásce – jako protiklad závislosti.

Pokud je vaše pravda pro druhé tak nepohodlná, že vás soudí a viní, jasně to odhaluje jejich psychiku a úroveň vědomí.

Pokud někdo, kdo tvrdí že vás miluje nedokáže přijmout vaši pravdu, pak jsou závislí na svém vlastním “příběhu“ toho kdo jste, což nahrazuje jejich vlastní vnitřní bezpečí a celistvost.

Pokud opravdu někoho milujete, tak ho přijmete takového jaký je v ten určitý okamžik. Přijmete, že může změnit názor, udělat nová rozhodnutí a růst.

Neprojektujete na něho své vlastní nedostatky. Nechte si své pocity a přijímejte za ně zodpovědnost. Manipulování druhého z vlastního vnitřního emočního nedostatku a strachu není stené jako ho/ji milovat.

“Mluji tě“ je často nepravdivým tvrzením. Pod tím může být skrytý vzkaz: “Pokud zůstaneš stejný, budu tě milovat. Miluji tě, protože vyplňuješ mé emoční potřeby. Budu tě milovat když uděláš co chci. Tak moc tě miluji že chci abys mi odkryl své opravdové pocity abych se cítil/a dobře. Budu tě milovat jen když mi pomůžeš vyhnout se místům, které potřebuji léčit.“

Spirituální pravdou je, že…autenticita a čistá a láskyplná pravdomluvnost automaticky přináší nejlepší výsledky.

Vaše pravda je v podstatě pravdou každého. Pravda odemyká pravdu.

Někteří to tak z počátku nemusí vnímat. Ale nakonec život v souladu s pravdou všechny posiluje. Dává do pohybu silné vlny vnitřního růstu a rozvoje.

Nejste zodpovědní za život druhých – oni jsou. Jestli jste něčemu jednou věřili a byla to vaše pravda – ale už není – máte právo to změnit.

Je velmi důležité, aby na to Světlonoši pamatovali, protože jste silně naprogramovaní osvojovat si bolesti a utrpení druhých.

Ale my víme co se stane když se obětujete pro štěstí druhých, že ano?

Následuje dlouhá, toxická, vysoce poškozující cesta sebetýrání.

A to nečinní nikoho opravdově šťastným.

Zatmění vyzařují velké světelné body na místa, kde ukrýváte svou pravdu.

Je bezpečné naslouchat a jednat ve jménu vaší pravdy. Opravdu, nyní jste voláni do vašeho nejvyššího úkolu a štěstí.

Autor článku: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/zatmeni-rozvoj-pravda-k-…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

V roce 2016 spatříme z našeho území dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Luny:

09. března úplné zatmění Slunce 18°56´ Ryb, viditelné v Asii, Austrálii a v Tichém oceánu
23. března polostínové zatmění Luny 03°17´ Vah, viditelné tamtéž
01. září částečné zatmění Slunce 09°21´ Panny, viditelné v Africe a v Indickém oceánu
16. září polostínové zatmění Luny 24°20´ Ryb, u nás viditelné (a ještě v Africe, Asii a Austrálii)

Zdroj: http://www.astroinspirace.cz/lunarni-kalendar-zatmeni-2016/

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk