Sophie Bashford: Vesmírný vzkaz – Očista minulých časů

226

V multidimenzionálních sférách  dochází v poslední dny k očistě na hlubokých úrovních zděděných časoprostorů.

Abyste dosáhli nejvyššího stupně božského mistrovství v tomto životě, musíte se očistit na úrovni hlubokých buněčných struktur – a vašem DNA – od všech starých vzorců které by vás držely přikované k vnějším šablonám strachu a nízkých energií.

Mnoho z vašich minulých životů zahrnovalo velké množství nízkovibračních emočních šablon „do vás otisknutých“ a představených vám jako jediná možná realita.

Všichni ti, kdo nesou vysoký ženský kvocient ve svých energetických polích a kteří jsou přivedeni ke čtení těchto řádků zažili extrémní úrovně studu a zostuzení, viny, perzekuce a utrpení za to, kým jsou ve své spirituální pravdě.

Na planetě je mnoho míst, která nesou temné otisky nízkého vědomí strachu stále začleněné v zemi. Tyto otisky musí být vyčištěny aby mohly nové léčivé světelné kódy převzít a vytvořit nové řády a uspořádání.

Vysoké Ženství musí nyní zaujmout středovou pozici jako nejvíce léčivá a regenerující síla evoluce na Zemi.

Všichni Světlonoši, ve kterých pulzují pradávné ženské světelné kódy, budou nyní konfrontováni prostřednictvím  svých nejhlubších strachů ze starých dob perzekuce a projdou konečnou očistou těchto falešných dojmů.

Nemůžeme dostatečně vystihnout, jak jste chráněni, vždy jste byli chráněni, nemůže vám být ublíženo a jste hluboce a pevně zaštítěni.

Zpracovávali jste hluboké úrovně buněčné paměti zatímco se připravujete sundat tisíce, tisíce těžkých pout a vazeb které vás přesvědčili – dokonce vymyli mozek – abyste věřili, že nejste hodni božské lásky, že nejste hodni šířit své světlo a že nejste hodni toho, abyste se vrátili do své posvátné síly.

Také jste se potýkali se vztahy a intimitou, která nectí, nerespektuje, neoslavuje, nepodporuje  a nevyživuje vaše Jádro.

Tato spojení a omezení vás nyní konečně navždy opouští.

Nyní začleňujeme novou vrstvu velmi, velmi čistého Světla do vaší aury, která zapudí  VŠECHNY jedince a Duše, kteří nemají ohledně vás ve svém srdci ty Nejvyšší záměry.

Jednoduše není možné abyste pokračovali ve spojení na  jakékoliv úrovni závislého nebo nízko – úrovňového vztahu. To vás vyčerpá a vážně poškodí a jak se vesmírné energetické pole země bude zvyšovat, zjemňovat a “prosvěcovat“ – zjistíte jak moc vám ublíží, když budete dávat svou energii do situací, které nejsou podporovány.

Mluvíme k vám z Vyšších Dimenzionálních Sfér Ducha a přichází nás mnoho abychom vám ukázali jak moc jste Světlem podporováni.

Nyní uvidíte zvednutí a rozpuštění mnoha pradávných temných a těžkých energií z vaší duše a fyzického těla tím, jak vás vezmeme přímo do zdroje vašich nejsilnějších, úžasných a majestátných archetypů minulého života.

Jste suverénními bytostmi a musíte povstat do této Pravdy. Už nelze dále schovávat vaše světelná vlákna – musí zářit a třpytit se ve všech situacích a musí být také nasyceny novými kódy předanými z Centrálního Slunce.

Ohromné legiony andělů vás nyní nesou do míst a k lidem, se kterými se musíte spojit abyste popotlačili své příběhy vpřed – a nesli své úžasné
Světlo do nových budoucností.

Rozbíjíte zdi, hroutíte paradigmata, odstraňujete bloky a otevíráte velká energetická čakerní místa po celé planetě.

Také probouzíte své bratry a sestry do jejich plného spirituálního potenciálu a kódování.
Po celé planetě nyní dochází k zemětřesením jako následek uchopení pochodní Světlonoši a osvětlování nových rámců vyššího vědomí a sjednoceného žití.

V jistém slova smyslu je toto vysokorychlostní období, ale na druhou stranu se jedná o hluboce vědomé a přítomné časy, ve kterých dech přejímá vedení a směruje vás všechny k vašemu nejbohatšímu, nebeskému a odměňujícímu poslání.

Prosím pamatujte: jste přesně s těmi, se kterými potřebujete být, aby došlo k božským výměnám a k zažehnutí starých posvátných smluv.

Když se kolem sebe nyní podíváte a najdete pouze málo z toho, co vás pojí s vaší Božskou majestátností, vaším vnitřním posvátných Chrámem – pak je to způsob, kterým vám Vesmír oznamuje, že je čas odejít.

Váš pradávný rod vás nyní volá a jste očekáváni s otevřenou náručí.

Nyní je velká transformace a vy jste hluboce a nekonečně podporováni prostřednictvím veškerých změn ve vašem fyzickém světě.

Autor článku: Sophie Bashford
​www.sophiebashford.com
Překlad: Martina Atiriamin Christová​ www.slunecnabrana.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/04/vesmirny-vzkaz-ocista-minulych-casu.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk