Soňa Sofi: Co nám přinese rok 2018 z hlediska energie čísel a karmických souvislostí

592

Budeme-li otevření a dokážeme-li přijmout i takové změny, které jsou pro nás nepředstavitelné, pak můžeme zvládat silné energie tohoto roku lépe. Bude třeba umět se podívat na věci z druhého úhlu pohledu, takže mnozí se mohou cítit jako v opozici, pak je třeba najít zlatou střední cestu a pochopit svůj protějšek, ať se již jedná o vztahy partnerské nebo pracovní kamarádské či rodinné.

Naše představy se mohou rozcházet a uměním bude umět přijmout realitu života. Do životní cesty nám mohou vstoupit noví lidé, kteří se tak stanou neoddělitelnou součástí našeho života. Manipulativní chování, snaha toho druhého spoutat citovou závislostí či jinými pouty, lest a přetvářka se mohou stát pro dotyčné jedince velmi nebezpečnými, protože následný rok 2019 nám vše sečte a podtrhne, zejména ukončí vše, co vzniklo nečestným způsobem.

Autorka: Soňa Sofi: http://www.vestirna-u-sonjy.cz
PŘÍZNAKY TRANSFORMACE portál osobního rozvoje http://www.priznakytransformace.cz

Video: Příznaky transformace
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk