Sergej N. Lazarev: Pokud mizí vnitřní zdroje, hroutí se duchovní a materiální bohatství

258
Foto: Pixabay.com

Duchovní a materiální bohatství se hroutí, pokud mizí vnitřní energie. To znamená, že hlavním problémem je, jak ji zachovat a umocnit. Vyšší energie vesmíru spočívá v pocitu lásky. Je to axiom. Znamená to, že vysoká intenzita tohoto citu a neexistence faktorů, které ho ničí, mohou učinit člověka nekonečně silným nejen fyzicky. Plní-li se jakákoliv přání, už to je projev síly, ovšem jenom duchovní. Největší nebezpečí pro energii lásky znamená odklon od hlavního cíle, ztráta směřování.

Vyšší duchovnost se velmi často nedá odlišit od citu lásky, halí se do jejího šatu a tváří se jako ona. Jak tedy rozlišit falzum? Je to dost snadné. Duchovnost je spojena s vědomím. Jakmile začínáme analyzovat, porovnávat, vyjasňovat, kdo má či nemá pravdu, co je správné a co je špatné, unikáme ze světa lásky do světa duchovnosti a ihned přicházíme o vyšší energii. Od tohoto okamžiku můžeme realizovat jen její zbytky.

Myslíme-li si, že má někdo pravdu, podvědomě jej začínáme zbožšťovat. Pokud jsme přesvědčení, že je někdo vinen, začínáme ho odsuzovat a pohrdat jím. Tyto emoce nás okamžitě uzavírají před láskou a zbavují duši energie.

Proto v duši opravdového vojevůdce musí být přítomna pouze láska a oproštění se ode všeho a tehdy dokáže využít svoji i cizí zkušenost, své i cizí myšlenky a předpovědi co možná nejefektivněji. Pro to, aby fungovaly všechny články řetězu, musí být první článek vždy čistý.

S. N. Lazarev – Člověk budoucnosti 3 (Výchova rodičů)

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk