Pema Chödron: Žít s lehkostí (v nejistotě a změně)

145
Foto: Pixabay.com

Nedávno jsem se ráno probudila plná starostí o to, jak se daří jednomu drahému příteli. Tu starost jsem cítila jako bolest v srdci. Když jsem pak vstala a vyhlédla oknem, naskytla se mým očím taková nádhera, že mé myšlenky doslova znehybněly. Stála jsem tam se srdcem rozbolavělým starostí o přítele a hleděla na stromy obtížené sněhem, purpurově modrou oblohou a údolí zahalené jemnou mlhou, v níž jakoby svět na sebe bral podobu Čisté země. Můj úžas se vzápětí ještě prohloubil – to když mi na plotě usedlo hejno žlutých ptáků a zadívalo se směrem ke mně. Uvědomila jsem si, co to znamená mít v srdci bolest a zároveň být hluboce pohnuta mocí a kouzlem světa.

Život nemusí být takový, nebo makový. Nemusíme poletovat od jednoho k druhému. Můžeme krásně žít se vším, co přijde – bolestí srdce i radostí, úspěchem i selháním, nestabilitou i změnou.

Pema Chödron
Žít s lehkostí (v nejistotě a změně)

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk