Rudolf Špaček: Jsme jen pěšáky systému (Festival Ve hvězdách 2011)

210

Husitský farář Rudolf Špaček z Hlinska byl jedním z hostů Festivalu Ve hvězdách 2011, který se konal ve dnech 11. a 12. 6. 2011 v chotěbořském areálu Geofond. Hovořil zde o absolutní lásce, ze které jsme vzešli a k níž se ubíráme, a také o absenci Stvořitele v současné esoterice, která zapomíná sloužit a vzniká z ní byznys. Současně velmi poutavě přiblížil problematiku chemtrails, MMS a systému, který nás potřebuje mít nemocné a vystrašené. Natočil: K.N.O.B. Chotěboř.

 

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk