Ilona Regina: Štíři – jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

2173

Ilona Regina: Štíři – jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

Období Štírů, kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 23. října do 21. listopadu. Není však Štír jako Štír, stejně jako není Panna jak Panna, není Lev a Lev, stejně jako není Beran a Beran. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

  • první dekády (23.10. – 1.11), vládne Vám PLUTO (spoluvládce Mars). Máte velkou vnitřní sílu, pevnou vůli a nezkrotnou mysl. Jste velmi silní, vůdčí osobnosti, kteří ukazují druhým cestu a směr, jakási lokomotiva neboli tahouni, což bude pro Vás vyčerpávající. Váš duch a mysl je filosofický, stále nad něčím bádáte, přemýšlíte do hloubky s vynikajícím vlohy a k objasnění záhad a tajemství. Jste všestranní, dokážete a umíte téměř všechno a co ne, to se velmi brzy naučíte. Máte vynikající organizační vlohy, dobře uspějete na vedoucích místech, jako podnikatelé a v politice. Problémy budete mít s autoritami, zejména s těmi, které nic mají jen funkci a nic v hlavě. Pluto je hlavní vládce Vašeho znamení, je nenápadné, plíživé, ale i zákeřné, stejně jako povaha si nedá od nikoho jen tak něco líbit a dokážete to vrátit druhým nečekaně, nenápadně, ale zato velmi intenzivně. Není dobré si Vás rozházet a znepřátelit, neboť jste velmi mocní, nebezpeční a nevyzpytatelní nepřátelé, kdy dokážete vypustit svůj jedovatý štíří, postupně, pomalu, ale silně paralyzující jed. Mezi Vámi je mnoho astrologů, jste ambiciózní, víte, co chcete a umíte si za tím jít. Vaše energie je téměř nevyčerpatelná a přitom dokážete být obětaví a oddaní, je-li tomu třeba a uznáte-li to za vhodné. Citliví budete na vlivy okolí, v mládí nesmělí, s přibývajícími léty budete vyhledávat a chtít dokazovat druhým své smělé a hrdinské kousky a činy, které mohou být i nebezpečné. Adrenalin Vám koluje v těle a cokoliv je nenormální, jedinečné a nenudné Vás bude lákat, stejně jako touha po dobrodružství s potřebou vítězství.

  • druhé dekády (2.11. – 11. 11.), vládne Vám JUPITER (spoluvládce Neptun). Jste humanitně založení a již na dálku je z Vás cítit obrovská síla, přitažlivost a charisma, které budou velmi výrazné. U druhých budíte respekt a málokdo se Vám troufne postavit do cesty. Vaše myšlení je velmi silné, hluboké a maximálně vnímavé, kdy dokážete číst mezi řádky, vidíte druhým tzv. do žaludku a umíte se dostat každému pod kůži. City a emoce jsou pro Vás významnými slovy, druhé budete rádi poučovat, kdy Vaše rady jsou velmi cenné, dalo by se říci, či napsat, že jsou to rady“nade vše zlato“. Když se Vás Vaše okolí naučí vnímat a naslouchat, pochopí velmi brzy, že mají vedle sebe velkého mystika a duchovního učitele. Druhé dokážete velmi nenápadným, jemným, nevtíravým a přitom velmi efektivním a diplomatickým způsobem přesvědčit a navést přesně tam, kam Vy potřebujete, aniž by si toho oni byli vědomi. Umíte se do druhých vžít, máte vynikající detektivní talent a schopnost objasňovat záhady, tajemství a nevysvětlitelné.

  • třetí dekády (12.11. – 21.11.), vládne Vám MĚSÍC. Vy, milí Štíři narození ve 3. dekádě jste ze všech Štírů nejromantičtější a nejmírnější. Měsíc Vám dává schopnost velké empatie a schopnosti spolupráce, kdy jsou ochotni na rozdíl od předchozích dekád uznat, že má pravdu také někdo jiný jako Vy sami. I když upřímně řečeno, alespoň dají možnost a tento pocit druhých i když ve finále si vše uděláte stejně po svém, ale alespoň dáte těm druhým pocit, že je berete vážně. Jste velmi vnímaví, s vysokou jasnozřivostí, se sklony k mystice, tajemství a esoterickým vlohám. Rádi tiše pozorujete druhé, moc se nevyjadřujete, spíše sledujete a to přímo rentgenujícím zrakem, kdy Vám nic a nikdo neunikne. Vycítíte velmi dobře každou lež, podlost, křivdu a neupřímnost. Vzhledem k tomu, že sami vyznáváte spravedlnost a vždy jste (až příliš) upřímní d druhým, totéž očekáváte od nich. A pakliže Vám někdo lže, či by Vás nechtěl náležitě respektovat, pak se se zlou potáže. Vaše povaha a nátura je čistá, kdy budete vždy hájit slabé a těm, co je ubližováno, ať už slovem či mečem fyzicky. Jakmile Vás však někdo zklame, až u Vás nemá do budoucna sebemenší šanci. Jste velmi citliví až přecitlivělí na to, co Vám kdo řekne. Vše, co děláte a prožíváte je velmi intenzivně, kdy Vaše city a emoce

jsou velmi, velmi hluboké, silné, vášnivé, ale dobře ukryté před nesprávnými lidmi. Pakliže se někomu otevřete, je to známka toho, že mu důvěřujete a že prošel Vaším náročným měřítkem sítem a náročnými zkouškami.

Klíčová slova pro Váhy je REGENERACE a spravedlnost. Štíři patří mezi znamení vodní, záporné (jínové), jižní, magnetické, zvířecí, pudové, neřestné a násilné. Voda je základem života na Zemi, lidí, zvířat a rostlin. Bez vody tedy bez citů dlouho nikdo nevydrží. Voda pokrývá ¾ zemského povrchu a totéž je analogické v našem těle. Voda sebou nese paměť, historii a genetiku. Povaha Štírů je flegmatické, je to vodní znamení plné citů, emocí, vášní, ale i citů. Štíři umějí velmi dobře se vše vycítit a rozpoznat a to jak nepravost, tak i nebezpečí, kdy jsou stále ve střehu a v obraně. Ve všem co dělají, půjdou do hloubky a vše bude na plno, často na úkor svých fyzických a psychických sil, kdy rádi jedou nadoraz. Štírům vládne Pluto (Hádés), pán podsvětí a bůh zemřelých, ze kterého jde strach a kde se pod zemí dějí věci spojené s podsvětím, záhadami, krutostí, smrtí, ale i tajemstvím, mystikou, okultismem a černou magií. Protože smrt patří k životu stejně jako zrození, je zde ukázán princip transformace a postupné proměny. Proto se tito lidé často zajímají otázky života a smrti, zejména filosoficky. Štíři v sobě mají něco zvláštního, tajemného, hrozivého a záhadného zároveň. Umí se velmi dobře, rychle a efektivně rozhodovat a ukazovat druhým tu správnou cestu. Znají, ví a hlavně cítí, orientují se ve všech odvětvích, jsou všestranní a v krizových situacích si dokážou zachovat chladnou hlavu a překážky berou jako výzvy, které je dostávají stále výš a výš.

Jejich vládnoucí planeta Pluto, které stejně jako Štír reprezentuje konec, destrukci, naprostou přeměnu a následnou transformaci. Jedná se vždy o změnu radikální, změnu vědomí i bytí. Jedná se o nevyhnutelnou, plíživou a zákeřnou sílu. Život začíná plozením, zrozením a končí smrtí, která je pod vlivem právě Pluta. Pluto přináší výkyvy, je zde velká síla a hloubka, tajemná a nenápadná. Pluto má na svědomí nemoci, těžké choroby, rakoviny, ztrátu a úbytek sil a celkové energie. Proti plutonovské síle se nelze bránit, ale lze ji pochopit, porozumět její podstatě a smířit se opuštěním a smrtí. Pluto je spojováno s rozkladem a úpadkem, s procesem, kdy je vše zredukováno a transformovámo až do posledního atomu, aby mohlo být posléze opět probuzeno a oživeno, stejně jako bájný pták Fénix, který povstal z popela svého bývalého těla. Pluto trestá hříšníky, v podsvětí si je vezmou do parády a budou pykat za svoje hříchy. Ten, kdo se setká tváří tvář s Plutem (Hádém, syn Krona), neboli s peklem, ten nezapomene. Skutečná podstata Pluta spočívá v překročení vlastního stínu, získání nových sil a znovuzrození, kdy se jedny dveře zavřely, aby se otevřely nové. Pluto převrací lidem život naruby, ale také očišťuje a osvobozuje. Retrográdní neboli zpětný pohyb této představuje zvýšený zájem o vlastní vnitřní transformaci člověka, o hloubku, poznání a pochopení, leč často za cenu bolesti, smutku a ztrát. Pluto je označováno jako vyšší oktáva Marse, Saturna a Slunce. Pluto je ničivé, zákeřné a nemilosrdné. V horoskopu tedy hovoří o smrti, sexualitě a vnitřní síle. Lidé pod vlivem Pluta jsou velmi charismatičtí, podmaniví a smyslní.

Vzhled a vizáž

Jejich postava je střední nebo vysoká, většinou v pozdějším věku korpustní až přitloustlá. Jejich tělo je dobře stavěné, robusní, silné a působí bojácně. Obličej mívají spíše široký nebo naopak jemný a drobný. Vlasy mají převážně tmavé, jen výjimečně zde naleznete blondýnky či světlé typy. Vlasy mívají vlnité, bohaté, krk krátký a tlustý.

Povaha a temperament

Jejich povaha sebevědomá, sebejistá, fascinující a umí velmi dobře okouzlit a fascinovat druhé. Touží po uplatnění, potřebují vynikat a mít věci pod kontrolou. Jsou rádi, když je po jejich, přičemž umí nenápadně za ony nitky tahat a je zde vrozená potřeba citové dominance. Nemají rádi polovičatost, než by se spokojili s málem nebo průměrností, tak raději nechtějí nic. Svět, lidi a emoce jsou pro ně buď černé nebo bílé, nic mezi tím, buď chtějí nebo nechtějí, buď dělají vše naplno, nebo vůbec, neznají žádný kompromis. Mají vysoké nároky na sebe i na druhé a obklopují se lidmi, které uznávají a respektují, i když jich nebude mnoho, ale každopádně těmi, kteří jsou upřímní, zásadoví, něco umějí a něco znamenají. Štíři mají velmi silnou vnitřní vůli a to, co by druhé dávno srazilo na kolena jakékoliv překážky a problémy beru naopak jako výzvu, nikoliv jako prohru. Prohrávat neumí, a pokud tomu tak u tak je, objeví se v jejich povaze animální surovost a začnou převládat negativní stránky povahy se sklonem těm druhým ukázat a pomstít se. Jsou to vynikající kamarádi, přátelé, milenci a manželé, ale pozor stejně tak velmi úhlavní a nebezpeční protivníci a bojovníci.

Kladné vlastnosti

Štíři vyznávají spravedlnost, čisté city, emoce a i když to tak nevypadá, potřebují mnoho lásky. Jejich povaha je přesně v souladu se štíry v přírodě, kdy na povrchu je vidět tvrdá skořápka, ale uvnitř, tam je měkké a soucitné jádro. Jejich vůle, odvaha a fyzické vlohy jsou silné a jejich silné slovo je důvtipnost.

Negativní vlastnosti

Štíři Vás nebudou poslouchat, potřebují volnost, svobodu, potřebu mít pravdu a potřebu mít vše ve své režii. Proto je zde málo sebekázně, rádi provokují, umí být velmi brutální, nebezpeční, bezohlední, arogantní, ukvapení, sarkastičtí, jedovatí, lstiví, prohnaní, pesimističtí a hlavně pomstichtiví a neústupní.

Povolání

Povolání si Štíři volí většinou neobvyklé, nevšední a zajímavé. Vzhledem k jejich citlivé, vnímavé a přitom silné povaze se schopností jít do hloubky budou úspěšní téměř ve všem. Pakliže se někdo stane terčem jejich zájmu, budou si Vás vychutnávat, zejména budete-li v jejich podřízené pozici. Uplatňují se dobře jako psychiatři, psychologové, lékaři, v kineziologii, jako výzkumníci, detektivové, policisté, jako archeologové, v porodnictví, v sexuologických poradnách, jako historici, policisté, lékaři, gynekologové, epidemiologové, v elektrárenství, vodárenství, v plynárenství, v jaderné energii, v hutním a ocelářském průmyslu, jako herci, hudebníci, obchodníci se zbraněmi, u špionážních a tajných služeb, jako vyšetřovatelé, podnikatelé, organizátoři, ve sportu, v pyrotechnice, jako finanční a daňoví poradci, v bankovnictví, jako státní zaměstnanci, v sázkových kancelářích, jako manažeři (krizoví), jako kouzelníci a mágové, hypnotéři, auditoři, celníci, v sociální sféře, jako vězeňský dozorce, voják, řezník pilot, letec, kovář a jako soudce.

Vztahy

Štíři si dobře rozumí s lidmi a znameními, které jsou akční, silné, zajímavé a něco umějí. Potřebují cítit kvalitu, intelekt a hloubku u druhých, i když někdy mohu být paradoxně až příliš povrchoví. Dají totiž hodně na vizáž a vzhled, zejména pak muži a proto je tak snadné je získat, vezme-li li si to žena do hlavy. Jsou velmi snadná kořist na sexuální hrátky a požitky, kdy jsou velmi náruživí, ale city ty hned tak někomu neukážou. Dobře si budou rozumět se znameními vodními a ohnivými. Když milují tak milují naplno, ale stejně tak když nenávidí, je to taktéž na plné obrátky, proto pozor na to. Rozumět si budou se Střelci, Rybkami, Raky, Vodnářem a Váhami. Neutrální vliv bude mezi jimi a Štíry, berany, Blíženci, Pannami a Kozorohem. S Býky, Lvi a některými Vodnáři to bude náročné, ostré a velmi napjaté.

Zdraví a náchylnost k nemocem

Štíři bývají fyzicky velmi zdatní, což se nedá říct o jejich citech. Na fyzickém těle ovládá toto znamení malý mozek, pohlavní orgány, hormonální hladinu, tlusté střevo, hemoroidy, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, prostatu, chámovod, žlučník, semovod a konečník. U žen jsou to vaječníky, hladina testosteronu v těle (vousy a ochlupení) a potraty. Co se týče chorob a onemocnění, jelikož je zde hodně vody, tedy zavodněnost na úrovni citů a emocí a proto, že emoce rovná nemoce, je zde sklon k plíživým, nenápadným a zákeřným onemocněním. Pro Štíry nejvíce ze všech znamení je velmi důležité, vlastně nezbytné, aby se stále čistili a to nejen fyzicky různými čajíky, náplastmi, klystýry a svíčkami, ale hlavně uvnitř, emočně. Mají totiž velké předpoklady k vnitřnímu znečištění organismu a k vnitřní otravě. Z nemocí se jedná o pohlavní choroby (zejména kapavku, jakožto vliv vody), zánětlivé procesy v těle, potíže močového ústrojí, ledvin, zánětů a výtoků a choroby krku.

Štíři jako:

ŽENA: tyto ženy a dívky budou velmi krásné, společenské, oblíbené s výrazným sexepealem. S muži si dokážou pohrávat, provokovat a baví je tahat za nitky a mít nad nimi nadvládu. Protože štíří znamení patří mezi nejerotičtěji založené, vztahuje se to i na ženy, které budou velmi rafinované, vynalézavé a odvážné. Jejich vizáž bývá tajemná, jsou to většinou velmi krásné ženy nebo alespoň velmi zajímavé.

Ve společnosti druhých je poznáte téměř okamžitě podle jejich záhadnosti, otevřenosti, schopnosti upoutat zraky ostatních, ale i umění pěkně uštknout svým štířím ocáskem.

MUŽ: tito chlapci a muži Vám toho moc neřeknou, ale zato Vám dají vše pocítit. Už od svého mládí si udržují od druhých jakýsi odstup. Muži jsou velmi otevření, a pakliže si žena myslí, jak dobře vypadá, jak jí to sluší, věřte, že Štír muž Vás velmi rychle a nemile přesvědčí o pravém opaku. Nic Vám nebude namlouvat, vždy u něho víte, na čem jste, i když někdy, vlastně pokaždé je to nepříjemné, až kruté. Na druhou stranu díky nim dokážou lidé v jejich okolí růst a stávat se tak silnými osobnostmi. Žití se Štírem je náročné, ale působivé, podmanivé, tajemné a silné. Jejich mysl, rozum a slova jsou kritické, ale dovedou Vás spolehlivě do cíle. Vše u nich začíná v hlavě, myšlenkou, kterou jejich skvělá intuice prověří, proto než něco udělají, nejdříve o tom v hloubi duše přemýšlí.

DÍTĚ: malí Štírci jsou maximálně vnímaví již od útlého dětství. Vyvarujte se toho, že jim budete lhát, vycítí to a každou nepravdu těžce ponesou a zanevřou na Vás i na okolí. Již v mládí a ve školním věku budete mít pocit, že v těle malého Štíra je dospělý, vyzrálý jedinec, což bude příčinou toho, že jim jejich vrstevníci jim nebudou často rozumět, protože jsou na úrovni mentální, duševní a duchovní velmi dlouho za nimi. Dávejte svému dítěti hodně lásky, péče a ubezpečujte je, odvděčí se Vám maximálně. Také je ovšem potřeba jim od malička dávat silně najevo, aby nezapomínali na druhé, nebyli sobečtí a učili se druhými se dělit a byli vůči nim ohleduplní.

RODIČE: jako rodiče jsou Štíři rodiče přísní, ale výchovní. Svým dětem dají a vštěpí tolik moudrosti, že děti budou připraveni na život v tomto světě velmi dobře. Svým ratolestem budou do malička předávat důležité myšlenky a přitom budou poukazovat na důležitost rodiny, vztahů a citů. Umí velmi dobře zajistit spokojenost a harmonii rodiny, ale stejně tak i umí být pedantní, kdy málo co a málo komu něco odpustí. Pokud si děti zaslouží trest, pak vězte, že rodič Štír jim náležitým štířím způsobem velmi jasně a efektivně ukáže, co se má a nemá. Jako rodiče bývají Štíři neústupní, tvrdí, nekompromisní a neoblomní. Chvály a pochvaly se od nich moc nedočkáte, zato kritik a výtek ano, ale vezte, že jakmile Váš Štír pochválí, tak je to maximálně skvělé a dokonalé a to už je co říct. Neradi mažou med kolem úst a vždy Vám na rovinou řeknou, co je třeba a servítky si příliš brát nebudou, jejich výchovné metody mohou být i tvrdé, ale zato účinné a efektivní.

Známé osobnosti narozené ve znamení Štíra

P. Picasso, I. Mičurin, L. Štúr, K. Hašler, M. Kubišová, D. Moore, K.H. Borovksý, Ch.de Gaulle, A. Girardotová, V. Thám, N. Paganini, J. V. Sládeček, K. J. Erben, M. Horníček, K. H. Mácha, Voltaire, aj.

Autorka: Ilona Regina Grimová, osobní rozvoj, odborné poradenství, astrologie, numerologie, výklad karet, automatická kresba a kyvadlo
Zdroj: www.tajemstviastrologie.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk