Ronna Herman: Archanděl Michael – Vaše spojení s vaším svatým mentálním já

215
Foto: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, září 2018.

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, jak se posunujete vpřed po stezce o-svíce (Světlo) – ní a začínáte lépe rozumět vesmírným zákonům a fungování vesmíru, vítáme příležitost vám občas poskytnout lepší porozumění některým koncepcím Stvoření a dokonalosti fyzické loďky. Proto bychom vám rádi poskytli hluboké vysvětlení složení a poskládání Éterického těla a jeho důležitosti v procesu vzestupu.

Éterické tělo nebo-li Éterická mřížka, síť, je z daleko jemnější látky než pozemské tělo, mluvíme o neviditelném spoluputovníku fyzického těla. Éterické tělo se skládá z fyzické aury, která vyjadřuje váš fyzický zdravotní stav prostřednictvím různých barev a pokrouceni – nebo jejich nedostatku – ve vzorci Éterické mřížky. Pocity bolesti, utrpení a odmítnutí jsou myšlenkové formy, které vám brání, abyste objali Světlo a stali se Nositelem/Poslem Světla, kterým jste měli být. Aurické pole je neviditelné pole elektromagnetické síly, které obklopuje fyzické tělo a přitahuje k vám energii a vyzařuje od vás vibrační vzorce.

Aura mentálního těla v Éterické mřížce téměř neexistuje u těch, kteří jsou lapeni v omezeních Třetí a nižší Čtvrté dimenze, protože oni vidí svět a události přes filtr iluze vytvořený jejich minulými druhy víry, myšlenkami a činy.

Když existujeme v prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, dominantní silou emocionálního těla je astrální rovina. Proto je velká většina lidí pod vlivem své základní osobnosti a těla přání ega, které se skládá z nenaplněných tužeb z minulosti, stejně jako z emocionální nerovnováhy a pocitů méněcennosti a toho, že tito lidé nejsou milováni. Jednou z nejdramatičtějších fází vzestupuje průchod pokroucením emocionálního systému kolektivní víry do stability, čerstvosti a harmonie vyšších Dimenzí.

Nikdy nezapomeňte, že strach vám bere vaši moc. Hlavní systém víry kolektivního vědomí je poháněn negativitou, nepřátelským myšlením a vzdorováním novým koncepcím a změnám. Většina mas je zamrzlá v realitě bolesti a utrpení, ale tito lidé nejsou ochotní přijmout nové rozpínavé myšlenky, které by je uvolnily z jejich vězení stvořeného z iluzí a omezení, které si kolem sebe sami postavili.

Je velmi důležité, abyste, když fungujete v realitě Třetí dimenze, zůstali pevně uzemnění a vyrovnaní v rámci přijatelného rozpětí duality. Když hledáte moudrost a snažíte se přizpůsobit se mentální realitě nižší Páté dimenze, musíte se také snažit nastolit emocionální harmonii a klid v iluzorním světě Čtvrté dimenze. Musíte být neustále ostražití k šeptání Duše a Vyššího Já. Je také důležité, abyste chápali, že nemáte jen jedno Vyšší Já, ale mnoho tváří, stránek nebo Jisker svého Vyššího Já rozesetých po celém Podvesmíru.

Proces vzestupu s sebou nese postupné začlenění a přizpůsobení dalším frekvenčním Tvářím, Stránkám vašeho Vyššího Já vyšších dimenzí. Jste v procesu rozpínání svého Světla a svého vědomí. Vaše přeměna v mistra Sebe, stejně jako proces vzestupu, se velmi zrychlí, jakmile rozšíříte svou osobní životní linii Světla – éterický tunel Světla – jenž je vaším základním spojením s vaší Božskou Přítomností JÁ JSEM. Jste také v procesu, kdy znovu nastolujete spojení s Řekou života prostřednictvím své osobní Antakarany (Duhového mostu Světla), která obsahuje Esenci Stvořitele nazývanou Adamantinové částice. Za mnoho minulých věků lidstvo zmenšilo spojení s Řekou Života, takže u většiny lidí se z ní stal jen malý pramínek energie Životní Síly.

Každý z vás má okruh záření, který vytvářejí vibrační vzorce vašeho aurického pole a vaše Píseň Duše. Vzestup znamená přivedení celého systému čaker těla do rovnováhy, což usnadní projasnění, zjemnění a vyrovnání Éterického těla a Aurického pole. Vaším cílem je navrátit tyto životně důležité součásti vás samých zpátky k dokonalému Andělskému plánu, který je lidským plánem pro vaši původní tělesnou formu nazývanou Světelné tělo Adama/Evy Kadmona. Pozorujeme vás podle barevných pásů ve vašich mnohačetných tělesných systémech, hmotném, mentálním, emocionálním a éterickém., které byly vytvářeny vašimi myšlenkami, akcemi a činy za mnoho vašich životů po celé věky.

Váš energetický podpis se skládá z frekvenčních vibračních vzorců, které den po dni vysíláte prostřednictvím svých myšlenek, akcí a činů. Když fungujete v prostředí Třetí/ Čtvrté dimenze, může být váš energetický podpis velmi variabilní. Nicméně, jak postupujete na cestě o-Svíce(Světlo)-ní, postupně se stává harmoničtějším a melodičtějším, a nakonec se stane součástí vaší stálé Písně Duše. Pokrok vaší Duše je sledován podle frekvencí Písně Duše a ne podle každodenních činů.

Vaše Píseň Duše se skládá z vibračních vzorců střední Čtvrté a vyšších dimenzí bezpodmínečné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie. Jako u mistra Sebe, svého Já, váš energetický podpis a Píseň vaší Duše splynou v Nebeskou Mandalu zvuku a barvy, podle které vás poznají ve vyšších Říších. Jste poznáni podle zářivosti svého vnitřního Světla. Čím víc Esence Světla vstřebáte do svého těla, do své fyzické loďky, tím zářivěji bude žhnout vaše aura.

Duch Svatý – Láska/Moudrost naší Andělské Bohyně Matky – nebo-li vašeho Vyššího mentálního Já, je ta rozpoznávající vyšší inteligence, která sleduje a reguluje dodávky Světla a dary Ducha,které jsou vám určeny podle úrovně vašeho duchovního vědomí a vašich okamžitých potřeb. Vaše Svaté Mentální Já, které je prostředníkem mezi vámi a vaší Svatou Triádou a vaším Božím Já, sleduje a rozděluje také Zvláštní Boží řízení.

Meditace pomáhá umravnit nižší mysl a ego, dát jim disciplínu, abyste se mohli vědomě naladit na snění své vyšší mysli. Chce to trpělivost a disciplínu, aby se zastavilo žvatlání nižší mysli, které je pro lidi uzavřené svému vyššímu vědomí normou. Pobízíme vás, abyste aktivně praktikovali a pasivně meditovali. Prohlášení nebo afirmace je modlitba s velkou mocí. Měla by to být stručná pozitivní afirmace vyjádřená se sebevědomím a ujištěním, že bude manifestována ve správné formě a ve vhodném čase. Pokud je afirmace vyslaná s milujícím záměrem pro největší dobro, slaďujete svou vůli s vůli Vyššího Já,vesmírný zákon zajistí, že spolutvůrčí myšlenky a touhy vaše a ostatních stejné mysli budou zkombinovány. Tak získají na síle a moci. Tichá meditace je naslouchání odpovědi vašeho Vyššího Já, vašeho anděla strážného nebo Ducha Svatého.

Pamatujte, jediná osoba, vycentrovaná ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli, může vyjádřit vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, a milující vibrace jejich aurického pole přitom požehná každému, s kým přijdou do kontaktu.

Mír a radost jsou kvality Duše. Když se Duše stane uvnitř hlavní vládnoucí silou a osobnost ega se dostane pod kontrolu, vznikne inteligentní láska. Když úspěšně rozpustíte membrány Světla, strážící vchod do vaší Svaté Mysli, získáte přístup ke svému vlastnímu úložišti Andělské Moudrosti

Dovolte nám, abychom zrekapitulovali některé z mnoha symptomů vzestupu, které vy, začátečníci na Cestě, můžete v současné době zažívat.

* Stahujete se ze společenských aktivit a událostí, které byly dříve příjemné. Hlasité zvuky, davy a bujaré aktivity vás ruší a toužíte po ústraní a klidu přírody. Jak se zvedají a harmonizují vaše vibrační frekvence, budete se vypojovat z interakcí s lidmi, z událostí a míst, která vyzařují nižší nesouladné frekvence. Také budete mít měně a méně společného s určitými přáteli a příbuznými, zvláště s těmi, kteří jsou negativní, kritičtí a nelaskaví k ostatním.

* Můžete mít intenzivní návaly energie, při kterých můžete stěží zůstat v klidu, občas se můžete cítit uvnitř sebe tak lehcí, že sotva cítíte svou tělesnou formu. Jindy se můžete cítit tak těžcí, že skoro klesnete do země a můžete zažívat extrémní únavu. Vaše tělesná forma prochází intenzivní proměnou na éterické a buněčné úrovni a některé z transformačních symptomů nejsou příjemné – zvláště pro ty, kteří jsou ve starší a poněkud oslabené nebo vyčerpané tělesné formě.

* Jak začíná Kundalini (Svatý oheň) stoupat páteřním kanálem (éterickým sloupem Světla), můžete zažívat okamžiky intenzivního vnitřního horka, a vašemu vnějšímu tělu je zima a dokonce se potí. Proto je zpočátku nejlepší snažit se o postupné uvolnění Ohně Kundalini uloženého v Kořenové čakře u dolní základny páteře, abyste mohli vysoké frekvence Božího Světla vstřebávat a začleňovat pomalu. Rychleji a více není nezbytně lépe, když jste uprostřed transformačního procesu vzestupu.

* Pro ty, kteří jsou v počátečních stádiích procesu není zážitek vstřebávání pročištěných a zjemněných Světelných frekvencí příliš dramatický. Nicméně pro ta Hvězdná Semínka, která jsou v procesu vzestupu na dobré cestě a souhlasila s tím, že budou Služebníky Světa, že budou projasňovat cestu pro ostatní, to může být nelehký a stále pokračující proces, protože vstřebávají stále vyšší frekvence Světla, aby je sdíleli s ostatními.

* Můžete se cítit, jako byste byli na emocionální horské dráze, neboť zažíváte mnoho emočních vrcholů a pádů. Vstupujete do velmi zakořeněných energií a nesouladných frekvenčních vzorců z hluboké buněčné úrovně a uvolňujete je. Je důležité, abyste dovolili těmto pocitům vyjít na povrch, aby mohly být proměněny na jemnější Světelnou látku. Je důležité, abyste se naučili se stát pozorovatelem toho, co se objevuje, na to, co se vám odhaluje, se dívat objektivně, zpracovávat a napravovat to s milující trpělivostí a s porozuměním.

* Drasticky se mohou změnit vaše stravovací návyky. Cokoli si vyberete k jídlu, následujte své vnitřní vedení, a sledujte, jak se vaše tělo cítí po čemkoli, co sníte. Váš tělesný Elementál nebo-li vaše vnitřní inteligence se probouzí, a pokud budete dávat pozor, nasměruje vás ke správné stravě a dietě. Vždy si pamatujte, že klíčem je mírnost ve všech věcech.

* Můžete mít divné bolesti, na které není žádná diagnóza. Ve fyzickém těle existuje mnoho menších čaker a meridiánů, akupunkturních bodů. Když se vyšší frekvence světla snaží proplout vaším tělem, mohou narazit na těchto důležitých křižovatkách na odpor, což může vyvolat nepohodlí. Jednou z nejobvyklejších oblastí stresu je oblast páteřního kanálu v horní části zad mezi lopatkami.

* Můžete se cítit, jako byste ztratili svou mysl nebo aspoň paměť. Ve vašem mozku jsou multidimenzionální úrovně, takže když pozvednete své frekvenční vzorce, nižší úrovně mozku se postupně vyčistí. Proto už nebudete potřebovat nebo nebudete schopni se dostat k velké části své negativní minulosti ani k velké části malicherností, které jste tam uložili. Budete získávat přístup k vyšším úrovním mozku, kde pobývá vaše Svatá Mysl. Sjednocení mezi Svatou Myslí a Svatým Srdcem je neoddělitelnou součástí procesu vzestupu.

Mí stateční, musíte uznat, že být ve fyzické loďce je radostné období, a přitom vaše fyzická loďka zápasí, aby držela krok se stále se zvyšujícími frekvencemi, které okamžik po okamžiku, den za dnem vstřebáváte. Mnoho z vás nezažívalo nachlazení, chřipky nebo střevní problémy po mnoho let a nyní tyto omezující symptomy zažívají, a někteří z vás se ptají: „Co dělám špatně?“ Nic neděláte špatně, drahá srdce, to to, co děláte dobře, způsobuje některé z těchto nepříjemných návalů tělesného stresu. Uznáváme, že zažívat to není příjemné. Nicméně, přejeme si vám poskytnout k přemýšlení jinou stránku pravdy. Znovu, mnozí z vás, kteří jste hluboce ponořeni v transformačním procesu vzestupu, zažívá tyto nepohodlné symptomy jako cestu, jak rychle proměnit staré negativní energie ve své fyzické loďce. Můžete to nazývat proměnou nebo křtem ohněm, spálení a uvolnění starých frekvenčních vzorců, aby se vyšší, čistší a jemnější křišťálové buňky vědomí mohly infiltrovat dovnitř a vládnout tam. Ne všechny viry jsou špatné, a ani všechny nepříjemné symptomy, které zažíváte. Dívejte se na ně jako na prostředek ukončení a službu k vyššímu účelu. Také tyto věci pominou, drazí.

Žádáme vás, abyste se živili a abyste jako nikdy předtím dávali pozor na svou fyzickou loďku, na signály nebo zprávy, které vám posílá váš Tělesný Elementál. Jak byste si mohli užívat nádherný svět lásky, radosti a hojnosti, který vytváříte, kdyby vaše fyzická loďka nebyla živá a zdravá?

Připojte se k nám v Pyramidě Světla, milovaní, a dovolte nám, bychom vám pomohli projít procesem lehce, s grácií a s velkou radostí. Ať se záření našeho Boha Otce / Matky na vás dolů vylévá a naplní vás věčným Světlem Života. Vězte, že jsme vždy blízko, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz