8 varovných znaků, podle kterých rozpoznáme každého psychopata

620
Foto: Pixabay.com

Když uslyšíme slovo „psychopat“, zřejmě si většinou představíme chlapa, který se strašným výrazem v očích pevně svírá v ruce nůž a seká nim na všechny strany.

Tohle je běžná představa, se kterou se nejčastěji setkáváme v populární kultuře (filmy, knihy), takže je jen pochopitelné, že takto nějak bychom definovali psychopata.

Ve skutečnosti to však není tak jednoduché. Klidně se můžeme nacházet v přítomnosti psychopata, nebo s ním pravidelně přicházet do kontaktu, a ani o tom nemusíme vědět.

Kdo je psychopat?

Nejprve si ujasníme některé pojmy: Kdo je psychopat? Odlišuje se nějak od sociopata? Zde je krátký příběh z minulosti, který snad do problematiky vnese trochu světla.

Na počátku 19. století lékaři při vyšetřování duševně nemocných pacientů zjistili, že ačkoliv tito pacienti vypadali navenek v pořádku, trpěli poruchou, kterou tehdy nazývali „duševní zkaženost“.

Zdálo se, jako kdyby tito pacienti neměli vyvinutý žádný smysl pro etiku nebo pro respektování práv druhých.

Od počátku 20. století se však na pojmenování výše zmíněných pacientů začal používat právě pojem „psychopat“.

Později byl však pojem „psychopat“ nahrazen pojmem „sociopat“ – slovo „sociopat“ lépe vystihuje škody, které tito duševně zkažení pacienti ve společnosti způsobují.

Později v 20. století až dodnes se však vědci znovu vrátili k používání pojmu „psychopat“, no tentokrát jím poukazují na vážnější duševní poruchu, která má svůj původ v genech.

Dnes slovem „psychopat“ tedy označujeme velmi nebezpečného nemocného jedince. Avšak nadále používáme i slovo „sociopat“, kterým označujeme méně nebezpečných lidí – jejich deviace je způsobena vlivy prostředí, ve kterém vyrůstali, např. výchovou.

Další důležitý rozdíl mezi psychopatem a sociopat je, že do jaké míry a zda vůbec mají svědomí. Svědomí je ten malý, tichý hlas v naší hlavě, který se začne ozývat vždy, když konáme něco špatného.

Psychopati tento hlas nemají vůbec, mohou manipulovat lidmi, jak se jim zachce a nebudou přitom pociťovat vůbec nic.

Naproti tomu sociopat obyčejně má svědomí, jenže je velmi slabé a nezabrání mu v spáchání zlého skutku. Je také důležité si zapamatovat, že oba, psychopat i sociopat, nemají žádnou empatii.

Jak rozpoznáme psychopata?

Jak jsme již řekli, když řekneme slovo „psychopat“, většina z nás si obyčejně představí vraha, který v rukou pevně svírá sekeru a ohání se jí na všechny strany.

Pravdou však je, že psychopat navenek působí zcela normálně jako běžný člověk. K naší mylné představě také přispívá přehnané poukazování na počet psychopatů ve vězení, ačkoli kritéria psychopata splňuje jen kolem 25% vězňů.

No podle odhadů nejednoho výzkumu, nezanedbatelný počet psychopatů setkáváme dennodenně na ulici či v práci, zkrátka kdekoliv, kde přicházíme do styku s lidmi.

To však neznamená, že bychom se nyní měli doma zabarikádovat ze strachu, aby nás nějaký psychopat nenapadl; jeden z dalších velkých mýtů o psychopatů je, že musí být nutně násilní a nebezpeční.

Pokud se však stále cítíme nejistě, dále v článku je osm způsobů, pomocí kterých dokážeme určit, zda náhodou nemáme do činění se psychopatem:

1. Nepociťují žádnou vinu

Psychopati nemají ze svých skutků žádný pocit viny. Jsou schopni udělat cokoliv, aby dosáhli, po čem touží, aniž by měli nějaký špatný pocit či výčitky svědomí.

2. Nemají žádnou empatii

Psychopat prostě nemá schopnost vcítit se do kůže někoho jiného a pochopit, jak se může asi někdo jiný cítit.

Psychopat však dokáže empatii či porozumění napodobovat – naučil se to jednoduše tak, že pozoroval druhých.

3. Psychopat má radost z toho, když u druhých vyvolává pocit viny

Psychopat miluje, když se může zahrávat s emocemi druhých lidí. Právě působením na city se psychopatovi daří manipulovat druhými lidmi, čímž je donutí, aby jednali podle jeho představ.

Psychopat si naši důvěru získá tím, že se zaměří na některé informace a detaily ohledně nás a začne o nich mluvit.

Pak však tyto informace a detaily prezentuje tak, aby v nás vyvolal pocit viny, čímž se mu obvykle daří chytit nás do pasti.

4. Psychopat si neváží nikoho kromě sebe samého

I kdyby celý svět hořel v plamenech, psychopatem to nijak nepohne, pokud jemu samému nic nehrozí.

5. Psychopat si o sobě myslí, že je lepší než kdokoliv jiný

Psychopat si o sobě myslí, že je nejlepší a nadřazený každému v jeho okolí. Díky tomuto postoji může psychopat vykonávat své skutky a nemít při tom žádný pocit viny.

Psychopat se cítí být téměř všemocný, nad vším a nad každým.

6. Psychopati jsou notoričtí lháři

Psychopat lže ve všem a za všech okolností, ačkoli mu z toho nemusí běžet žádný užitek.

Jeho lži mu dávají falešný pocit moci, které se neumí nabažit.

7. Psychopati jsou obecně docela oblíbení

Zní to sice hrozně, ale smutné je, že psychopat dokáže vycházet dobře téměř s každým.

Psychopati jsou většinou přátelští a přístupní, zcela jiní, jak je známe z filmů či z televize.

8. Za své činy odmítají nést jakoukoliv odpovědnost

Tohle je další vlastnost, díky které psychopat může manipulovat druhými a nemít přitom žádný pocit viny.

Psychopat prostě necítí žádnou odpovědnost za to, co dělá. Nikdy.

Závěr

Po přečtení tohoto článku si lze pomyslíme na někoho, na koho by uvedená kritéria i zcela seděla.

Avšak pro posouzení toho, zda se opravdu jedná o psychopatickou osobnost máme k dispozici přesnější a vědecké nástroje a testy.

Nejslavnější je test PCL-R (Psychopathy Checklist Revised), kterého autorem je lékař Robert D. Hare se svými kolegy.

Jedině tímto způsobem můžeme téměř najisto určit, zda se jedná o psychopatickou osobnost.

Pokud přece jen známe někoho, kdo splňuje kritéria i výše uvedeného testu, můžeme si být jisti, že máme do činění s opravdovým psychopatem.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/8-varovnych-znaku-podle-kterych-rozpozname-kazdeho-psychopata/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz