Roman Zahrádka a jeho host Ondřej Habr: S astrologem o budoucnosti a vztazích

229

Astrologie jako esoterní disciplína nepatří do historie, je živá a dovede dát odpovědi na otázky dneška a každodenního života. Na uvedené téma, ale i na postavení astrologie v současné transformaci hovořil šéfredaktor časopisu Ve hvězdách Roman Zahrádka s pražským astrologem a astropsychologem Mgr. Ondřejem Habrem.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk