Roman Zahrádka: Časopis Ve hvězdách (2. část)

164

Volné pokračování rozhovoru Alžběty Šorfové s vydavatelem a šéfredaktorem časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel Romanem Zahrádkou ve studiu internetové televize Cesty k sobě o vzniku časopisu Ve hvězdách, dále o důvodech rozhodnutí, které vedou člověka ke změně způsobu jeho žití a dalších záležitostech mezi nebem a zemí.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sks p. Zahradkou o časopisu Ve hvězdách.