Rodíme se jako géniové, to vzdělávací systém ničí naši kreativitu!

147
Foto: Pixabay.com

Můžeme se naučit tvořivosti? Kreativní test Georgea Landa přinesl tyto výsledky:

V roce 1968 vedl George Land výzkumnou studii testování kreativity 1 600 dětí ve věku od tří do pěti let, kteří byli zapsáni do programu Head Start. To byl stejný test kreativity, který navrhla NASA, aby pomohla vybrat inovační inženýry a vědce. Hodnocení fungovalo tak dobře, že se rozhodli vyzkoušet to na dětech. Opět testovali tytéž děti ve věku 10 let a znovu ve věku 15 let. Výsledky byly ohromující.

Výsledky testů u pětiletých: 98%
Výsledky testů u 10letých: 30%
Výsledky testů u 15letých: 12%
Stejný test byl podán 280 000 dospělým osobám: 2%

„Dospěli jsme k závěru,“ napsal Land, „že se ve školách neučí kreativní chování.“

Dr. Land říká, že existují dva různé typy myšlení – konvergentní a divergentní.

Konvergentní myšlení je schopnost kriticky přemýšlet a posuzovat myšlenky, což se děje v našem vědomém myšlení.
Divergentní myšlení je schopnost představit si nové myšlenky z ničeho, je to schopnost kreativity, a to se děje v našem nevědomém myšlení.

Dr. Land uvádí, že tyto dva typy myšlení nemohou být používány jednotně všemi, ale že školní systém nás učí, že to tak musí být, což u dětí způsobuje, že jeden typ myšlení vyvrací druhý. S cílem dát dětem šanci udržet si své tvůrčí schopnosti, Dr. Land zdůrazňuje, že děti by neměly být vedeny k tomu, aby používaly svou mysl tímto konfliktním způsobem.

Dr. Land říká: „Když se podíváme do mozku, zjistíme, že neurony bojují navzájem mezi sebou, a tak snižují schopnosti mozku, protože neustále posuzujeme, kritizujeme a cenzurujeme. Pokud budeme pracovat se strachem, použijeme menší část mozku, ale když používáme kreativní myšlení, mozek se jakoby rozsvítí.“

Proč nejsou dospělí tak kreativní jako děti?

Tvořivost byla většinou zakotvena pravidly a předpisy. Náš vzdělávací systém byl navržen během průmyslové revoluce před více než 200 lety, aby nás vycvičil, abychom byli dobrými pracovníky a řídili se pokyny.

Může se učit tvořivost?

Ano, dovednosti kreativity se lze naučit. Ne sezením na přednáškách, ale učením a aplikací tvůrčích myšlenek. Zde je abstrakt ze studie o efektivitě výcviku kreativity.

V průběhu posledního půl století bylo navrženo mnoho vzdělávacích programů, zaměřených na rozvoj tvořivosti. Důsledky těchto pozorování pro rozvoj tvořivosti prostřednictvím vzdělávacích a školících intervencí jsou diskutovány spolu s návodem pro budoucí výzkum.

Kreativita je dovednost, která může být rozvíjena. Kreativita začíná základními znalostmi, poznáním disciplíny a osvojením si způsobu myšlení. Naučili jsme se být kreativní tím, že experimentujeme, zkoumáme, zpochybňujeme předpoklady, využíváme fantazie a syntetizujeme informace.

Výuka kreativity u IBM

Každý velký vůdce je kreativní. Pokud se kreativita může učit, jak se to dělá?

V roce 1956 si Louis R. Mobley uvědomil, že úspěch IBM závisí na tom, že vedoucí pracovníci učitelů mysleli tvořivě, než aby se učili, jak číst finanční zprávy. V důsledku toho byla na základě těchto šesti poznatků vybudována škola IBM Executive School.

Za prvé, tradiční metodologie výuky, jako je čtení, přednáška, testování a memorování, jsou horší než neužitečné. Jedná se vlastně o kontraproduktivní způsob, jakým se myšlenky představí. Většina vzdělání se zaměřuje na poskytování odpovědí v lineárním kroku. Mobley si uvědomil, že klíčem k tvořivosti je požadavek radikálně odlišných otázek nelineárním způsobem.

Mobleyův druhý objev spočívá v tom, že kreativita je spíše neučení než proces učení.
Cílem IBM Executive School nebylo přidávat další předpoklady, ale upřesnit stávající předpoklady. Vystaveni „ohromujícímu zážitku“, byli vedoucí pracovníci společnosti IBM často pobouřeni ztrátou komfortní zóny v trapných, frustrujících a dokonce zuřivost vzbuzujících situacích. Vystavit ego výkonného manažera takovému ponižujícímu zážitku bylo jisté riziko, ale Mobley je podstoupil, aby manažeři došli k poznání „Wow, takto jsem o tom dřív nikdy nepřemýšlel,“ které je zrozením kreativity.

Třetí, Mobley si uvědomil, že se neučíme být kreativní. Musíme se stát kreativními lidmi. Námořní rekrut se naučí být námořníkem čtením manuálu. Stává se námořníkem tím, že podstoupí ponížení výcvikového tábora. Stejně jako housenka se stává motýlem, je přeměněn na námořníka. Výkonná škola Mobleyho byla dvanáctidenní zkušenostní výcvikový tábor. Hodiny přednášek a knihy byly vyměněny za hádanky, simulace a hry. Stejně jako psychologové, Mobley a jeho zaměstnanci vždy vymýšleli experimenty, kde „zřejmá“ odpověď nikdy nebyla dostatečná.

Mobleyův čtvrtý pohled je, že nejrychlejším způsobem, jak se stát tvůrčí, je posedět s kreativními lidmi – bez ohledu na to, za jak hloupé nás považují. Časný experiment v řízeném chaosu. IBM Executive School byla nesystematické, nestrukturované prostředí, kde většina výhod plynoucích z interakce peer to peer (rovný s rovným) byla spíše neformální a bezprostřední.

Za páté, Mobley zjistil, že tvořivost je vysoce korelována se sebedůvěrou. Není možné překonat předsudky, pokud nevíme, že je máme, a Mobleyova škola byla navržena tak, aby byla jedním velkým zrcadlem.

Poslední a možná i nejdůležitější bylo, že Mobley svým studentům dovoloval se mýlit. Každý skvělý nápad vyrůstá z půdy stovek nápadů špatných, a největším důvodem, proč většina z nás nikdy nezažívá náš tvůrčí potenciál, je strach, že nás budou považovat za blázna. Pro Mobleyho nebyly žádné špatné nápady ani ještě horší nápady, jenom stavební bloky pro ještě lepší nápady.

„Mobleyovo nahlédnutí mi připadá pravdivé, ačkoli bych se vyhnul jeho zběsilému přístupu k unlearningové kreativitě. Existují způsoby, jak uvolnit kreativitu, která nezahrnuje uvedení subjektů do psychologicky ponižujícího výcvikového tábora. Naučit se být kreativní je podobné tomu, jak se učit sport. Vyžaduje prakticky rozvíjet správné svaly a podporovat prostředí, v němž se dají pěstovat.“

Generativní výzkum kreativity

Generativní výzkum ukazuje, že každý má tvůrčí schopnosti. Čím víc trénujete a čím rozmanitější je trénink, tím větší je potenciál kreativního výstupu. Výzkum ukázal, že v kreativitě kvantita vytváří kvalitu. Čím delší je seznam nápadů, tím vyšší je kvalita konečného řešení. Často se objevují nejkvalitnější nápady na konci seznamu.

„Chování je generativní; jako povrch rychlého toku řeky, je ze své podstaty stále nové…Nové chování je generováno nepřetržitě, ale je označováno jako kreativní pouze tehdy, když má určitou hodnotu pro komunitu…Generativnost je základní proces, který řídí veškeré chování, které označujeme za kreativní.“ Robert Epstein PhD, Psychologie dnes, červenec / srpen 1996

Zdroj: https://www.suenee.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk