Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.: Rozhovor o tom co chybí společnosti a člověku

771

Krásný rozhovor Martiny Kociánové s profesorem Peterem Staňkem, kde je precizně vyjádřeno, co a jak chybí současné společnosti, potažmo člověku.

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk