Pravda o Egu

147

Myslím si, že současné vnímání slova „Ego“ je transformováno vlivem hledání různých duchovních cest, do významu, které mu vůbec nepřísluší. Je redukováno na chtíč, vášeň, touhu a v podstatě něco zlého v naší osobnosti „Já“. Kdybychom se podívali na pravý význam tohoto slova, jak ho definoval Sigmund Freud, pak bychom zjistili, že tu něco není v pořádku. Freud mu dal tři úrovně, „Id“, „Ego“, „Superego“. Jestliže budeme objektivně posuzovat v duchu Freudovy definice, pak zjistíme, že ego vyjadřuje formování a utváření našeho „Já“ v průběhu života, nebojím se říci: „okamžitý stav naši Duše“. Doporučení mnohých duchovních cest, že dál nepokročíme, že nedosáhneme osvícení, světla, pokud se nezbavíme ega, je pak zcela nesmyslné, neboť zbavit se vnímání své duše, znamená přestat existovat. Již před pár lety jsem měl podobné myšlenky a napsal jsem „Nezbavujte se svého Ega“ (viz:mé stránky). V současnosti je stále Ego středem pozornosti, ale jak již jsem řekl, ve velmi zkresleném významu. Filosofie Vesmíru mne naučila vnímat pravdivě, objektivně a tak jsem hledal adekvátní pojem odpovídající současnému vnímání slova „Ego“. Našel jsem ho, vlastně tady se mnou vždycky bylo, odpovídá tomu, co filosofie Vesmíru nazývá „nadřazenost“, prvotní hřích, stavební kámen duality, nerovnováha.

Chceme-li se aktivně podílet na tvorbě tohoto světa, měli bychom se učit objektivně posuzovat. To, co dnes vnímáme ve významu slova Ego, není nic jiného než nadřazenost v nekonečném množství podob. Jestliže Ego je něco ve mně, co vyjadřuje mé touhy, potřeby, přání, schopnost se realizovat v existujícím světě, realitě, pak je vše v pořádku, neboť bych se nemohl aktivně účastnit jakékoliv činnosti, tedy, nemohl bych ani hlásat své pravdy o duchovnu, mém vnímání světa, ani o potřebě spolupráce a cestě k Jednotě. To vše, je dáno mým Já, i mé probuzení je výsledkem nějaké touhy, tedy Ega.

Rozumíte? Ego, není skutečně nic jiného, než vaše uvědomující se duše. Problém nastává, když si to neuvědomuji a své Já „nadřazuji“ nad cokoliv, nebo když si uvědomuji, ale podceňuji své Já, opět pod cokoliv. Problém zmizí v okamžiku, když dám vše do rovnováhy, to mne naučila filosofie Vesmíru. V rovnováze „Ego“ je a „Není“, tak jako „Já“ jsem „Vše a Nic“, tak jako „Bůh“ je „Všechno a Nic.“

Proč se tím zabývat? „Neboť okamžiky minulosti, tvoří realitu budoucnosti.“„Vše probíhá na třech úrovních: hledání, poznání, pochopení.“(viz má šifra). Chceme-li chápat v Jednotě, budovat Nový svět, musíme spolu stejně rozumět významu jednoduchých slov, vět.A tak Ego jak bylo popsáno a představeno světu Sigmundem Freudem (zkopírováno z Wikipedie), a pohled mého vnímání v duchu univerzálních zákonů: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id

Tak, a jak to vidí filosofie Vesmíru?

Tři úrovně Ega odpovídají, třem základním úrovním universálních principů: „hledání, poznání, pochopení“. Nebudu se rozepisovat, stačí, když si každý sám srovnáte definice s významem slov. A tak Id – odpovídá hledání, Ego – poznání a Superego – pochopení. Toto vše je naše cesta v časoprostoru, náš pohyb, to, co nazýváme vývoj, náš vývoj jedince – ontogeneze, náš vývoj jako druhu – fylogeneze. Dle Vesmírných zákonů, cestou od jedné jedinečnosti k druhé v rámci organizace. Pak musíme projít 3 x 3 úrovně, to je devět a nastává kvantový skok. (viz. má šifra). Od člověka jedince k jednotné lidské civilizaci. Tato naše cesta je, odhaduji na šesté úrovni – pochopení poznaného, možná, sedmé úrovni, hledání pochopeného, nejsem si jist.

Co z toho vyplývá?

Ego je špatně vnímáno a zavádí nás do podivných pochyb.
Nemám nic chtít?
Nemám po ničem toužit?
Nemám hledat?
Ani touhu po rovnováze, souznění, zdraví, cestě k jednotě, osvícení?
Rozumíte?

Jakmile cokoliv začnete dělat, okamžitě se na tom podílí vaše Ego. A to je v naprostém pořádku, jinak byste zůstali nečinní, přestali byste si uvědomovat vlastní duši, své „Já“. Už byste nemohli říci ani:

„Já jsem“
„Já jsem s tebou Bože v jednotě“.
Kde je tedy chyba?

Uvědomte si, že Ego bylo, je, a bude. Je vaše uvědomění, váš okamžitý stav duše. To, co je špatné, je jakákoliv „nadřazenost ve vašem vědomí“.

Prosím nazývejme to správně: „Nadřazenost.“

To je prvotní hřích, který vás vyhnal z Ráje, jak již jsem napsal. Bůh vás nevyhnal z Ráje za snědené jablko, ani by to nepoznal, vy sami jste se nad něj nadřadili tím, že jste se oděli do fíkového listu. Vaše Boží nahota vám přišla jako jeho nedokonalé dílo, a tím jste se nadřadili nad něj, a od něj fíkovým listem oddělili. Ne Bůh, Vy sami. A tak, ponechme si své Ego, neboť to je naše uvědomění. Zbavujme se ale, v jakékoliv podobě „nadřazenosti“. Podívejte se kolem sebe, jak jsme jí prolezlí. Nadřazujeme vše, jedny lidi nad jiné, jedny zvířata nad jiné, živé nad neživé, jednu energii nad jinou, jedny skutky nad jiné, jedny činy nad jiné, prostě vše… a dělíme, to je dualita.

Lev, kterýkoliv jiný alfa samec vydá v daném časoprostoru obrovské množství energie na ochranu a postavení rodiny, smečky, stáda. Proto rovněž přijímá více energie. Je však v čase rychle vyčerpán, a tak rodina, smečka, stádo pozná za život více těchto alfa samců. Mají sice velkou spotřebu, ale také kratší časoprostorové trvání, to není žádná „nadřazenost“, to je energetický zákon o zachování energie. Lidé ovšem mají své nadřazené, v modré krvi, postavení ve společnosti, fotbalisty, státníky, muzikanty, právníky…, společensky nadřazené, ti vydají někdy mnohem méně energie v daném časoprostoru, než obyčejný kopáč, přesto čerpají z tohoto prostoru nesmírně více energie, to je v rozporu s energetickým zákonem, toto je skutečná „nadřazenost“.

Zbavujme se ne Ega, ale „nadřazenosti“. Zmizí dualita, nastane rovnováha, vkročíte do nové Země, do nové kvality jednotné civilizace.

P.S. To není slovíčkaření, to je podstata jednotného vnímání.

Zdroj: http://selskyfilosof.blog.cz/

Děkujeme za možnost sdílení: Informace odjinud

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk