Podle neurovědců je právě tohle nejúčinnějším cvičením proti stárnutí

230

Postupným stárnutím organismu se přestáváme kamarádit s naším zrcadlem. Zrcadlo nám začíná nekompromisně ukazovat naše šedivé vlasy, povislé tělo či přibývající vrásky na obličeji, které se spojují s přibývajícím věkem.

Nicméně s naším zrcadlem se můžeme znovu udobřit. Neurovědcům se totiž nedávno podařilo odhalit cvičení, které může výrazně zpomalit proces našeho stárnutí. Toto cvičení je navíc velmi zábavné.

Nejlepší způsob, jak oddálit stárnutí

Podle nedávného výzkumu zveřejněného v žurnálu Frontiers in Human Neuroscience (Meze neurovědy) se zjistilo, že u fyzicky aktivních lidí dochází k výraznějšímu zpomalení stárnutí mozku.

Vědci, kteří provedli tento výzkum, tvrdí, že proti stárnutí mozku je nejúčinnější tělesnou aktivitou tanec.

Proč tanec? Proč je právě tanec tím nejúčinnějším cvičením, které zpomaluje stárnutí našeho mozku?

Podle doktorky Kathrin Rehfeldové, hlavní autorky zmíněného výzkumu, je cvičení jakéhokoli druhu účinným prostředkem proti zpomalení či dokonce úplnému ochabnutí fyzických a psychických procesů v našem mozku.

Stárnutí mozku se totiž více a více začíná projevovat při přirozeném stárnutí našeho organismu.

Co zjistili vědci

Tým vědců pod vedením doktorky Rehfeldové experimentálně dokázal, že za zvětšení těch částí našeho mozku, které by se za jiných okolností s přibývajícím věkem zmenšovaly, vděčíme zejména dvěma druhům tělesné aktivity.

Tyto dva druhy tělesné aktivity jsou tanec a vytrvalostní trénink.

Jelikož tanec posiluje naši schopnost udržovat rovnováhu při pohybu v mnohem větší míře než vytrvalostní sporty, ukázal se jako jediná a daleko nejúčinnější aktivita při prevenci poklesu mobility ve vyšším věku.

Vědci pro účely výzkumu vybrali 52 starších dobrovolníků ve věku 63 až 80 let.

Pak je náhodně rozdělili do dvou kontrolních skupin – jedna skupina začala pravidelně navštěvovat hodiny tance a druhá skupina nastoupila na tréninkový plán ve sportovních zařízeních.

Skupina tanečníků se musela na hodinách tance poprat s neustálými změnami v choreografii. Jednotlivé nové prvky a pohyby v každé jedné choreografii se tanečníci měli vždy naučit nazpaměť.

Na druhé straně, tréninkový program sportovní skupiny sestával ze silového tréninku, z vytrvalostního tréninku a z cvičení zaměřených na rozvoj ohebnosti.

Hipokampus je ta část mozku, která je nejvíce náchylná na degenerativní procesy v souvislosti s přibývajícím věkem. Je zodpovědná za paměť, za udržování rovnováhy těla při pohybu, ale také za proces učení.

V průběhu tohoto výzkumu došlo u obou skupin ke zvětšení hippocampu!

Rozdíl mezi oběma skupinami byl v tom, že ve skupině tanečníků došlo také k výraznějšímu zvětšení levé částí hippocampu a k němu příslušejících částí.

Pravidelný tanec navíc přispěl ke zvětšení té částí pravého hippocampu, která se nazývá subiculum.

Tento výzkum potvrdil, že tanec, zejména časté střídání a učení se nových choreografií, je nesrovnatelně účinnější než tělesné aktivity, které mají základ v monotónním opakování, jako je např. chůze nebo cyklistika.

Jak využít tanec při oddálení stárnutí mozku

Doktorka Kathrin Rehfeldová dále vysvětluje, že ve skupině tanečníků se na hodinách tance často střídaly různé hudební žánry.

Tance se měnily každé dva týdny, což mimo jiné znamená nové pohyby rukou, nové taneční formy, kroky, rytmy nebo rozdílná rychlost tance.

Co si však počít v případě, že máme pocit, že máme obě nohy levé a žádný cit pro rytmus?

Nezoufejme! Pokusme se jen více uvolnit a nechme se pohltit hudbou. Přestaňme přemýšlet nad tím, zda při tanci nevypadáme trochu divně nebo směšně.

Hudba má opravdu mnoho léčivých účinků – například pozvedá našeho Ducha a navozuje pocity štěstí.

Jak dále uvádí doktorka Kathrin Rehfeldová:

„Jsem si jistá, že každý chce mít pevné zdraví podle možností po celý svůj život. I z toho důvodu, aby byl co nejméně závislý na péči jiné osoby.

Pravidelná tělesná aktivita je jedním z hlavních faktorů životního stylu, jehož výsledkem může být celoživotní zdraví a samostatnost.

Netřeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že pravidelná tělesná aktivita je tou nejlepší prevencí proti mnoha faktorům ohrožujícím naše zdraví a také proti oslabení funkce našeho organismu nebo proti onemocněním, která přicházejí s věkem.

Díky mému výzkumu se podařilo zjistit, že tanec je snad nejlepší způsob, jak můžeme našemu tělu a naší mysli dodat novou a podnětnou výzvu – zejména ve vyšším věku.“

Ve videu výše máme názornou ukázku, jak se to dělá.

Taneční pár nám ukazuje, jak se tančí i ve vyšším věku – berte si z nich příklad!

Zdroj: https://mocvedomi.cz/podle-neurovedcu-je-prave-tohle-nejucinnejsim-cvicenim-proti-starnuti/
Video: David Jaime Design
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz