Pleja Světlo Krystal: Nutné změny v roce 2018

262
Foto: Pixabay.com

Sdělení k energiím – Transformace. Přátelé drazí. Jestliže jako SPOLEČNOST chceme učinit ZMĚNY systému, je nejdřív potřebné změnit naše MYŠLENÍ. UVĚDOMME SI, že tu nejsme pro utváření problémů, ale pro jejich ŘEŠENÍ, pro propojování našich SRDCÍ, pro zasévání LÁSKY a vyzařování SVĚTLA na Zemi.

Chovejme se jako VYSPĚLÁ (duchovně) společnost, nalézající KOMUNIKACI k řešení problémů, a ne, jako společnost zaostalá – nenávistná, hádavá, konfliktní, bojovná… ztrácející na své síle (energií) a řítící se do “záhuby”!

Nebojujme, nevyvíjejme odpor proti tomu co nechceme, ale POSILUJME a UTVÁŘEJME SI pouze to, co CHCEME aby v naší společnosti, v naší REALITĚ skutečně nastalo. Vězte, VESMÍR (nejvyšší STVOŘITEL) ty správně nasměrované MYŠLENKY, vyslyší. Čím více je těch POZITIVNÍCH myšlenek do vesmíru VYSLÁNO, o to dřív se změní FYZICKÁ realita kolem nás. Můžeme si VYBRAT jakou cestou se dáme, a to, jak v rovině OSOBNÍ, NÁRODNÍ či CELOSPOLEČENSKÉ. Je nám vždy předkládáno x možností, různých realit, jen si vybrat ty správné.

Jenže jak poznáme které to jsou?

Poví nám to náš VNITŘNÍ “navigátor”, naše DUŠE, tam nalezneme čistý zdroj informací. Pocítí to naše MILUJÍCÍ a INTUITIVNÍ srdce, anebo k nám může přijít “vzkaz” z vyšších sfér – ANDĚLSKÉ ZNAMENÍ, v podobě nějakého symbolu, psaného textu, čísel, zvuku, barev, obrazu, prorockého snu, vize, květiny, zvířátka (kočka, pes, ptáček, motýl..) nějaké věci či setkání se “zvláštním” člověkem, který nám přišel ukázat nový směr. Prostě, v osobní, národní či celospolečenské krizi, se nám může objevit jakékoliv “znamení”. Proto víc VNÍMEJME svět kolem sebe, kdoví co nám ANDĚLÉ zrovna chtějí sdělit.

UTVÁŘEJME potřebné změny přátelé, změňme své VIBRACE a POVZNÁŠEJME JE. Na nic a na nikoho nečekejme, nikdo jiný tu “práci” TADY za nás neudělá, žádný guru, politik, mesiáš, spasitel či mimozemšťan, ale jen MY a zase jen MY, silné SVĚTLO v NÁS – kolektivní VĚDOMÍ KRISTOVO.

Změnou VIBRACÍ, rozpouštíme negativitu. JEN LÁSKA A MOUDROST JE ŘEŠENÍ – KLÍČ, NA VŠECHNO. A tak se i staň.

Ještě pro doplnění, sdělení k pracovníkům Světla:

“Ač je to pro mnohé z vás/nás, dost náročná doba, je vpravdě povznášející a naplňující nalézt TADY sebe sama, své PRAVÉ JÁ. Čím je TRANSFORMACE zrychlenější a její energetický nárůst silnější, zaznamenávám, že jen SILNÉ DUŠE vydrží odolávat silnému tlaku nízkých (temných) energií, že se z toho šíleného světa ještě “nezbláznily”
🙃 a ve hmotě 3D zcela “neztratily”. Skutečně obdivuhodný výkon, všech těchto světelných pracovníků. Je to hodně záslužná a poctivá “práce” od těch nejvěrnějších “služebníků” SVĚTLA. Však také nahoře ve světelných dimenzích, jste/jsme “slíbili”, že dole ve hmotě zůstaneme, dokud naše práce – NAVYŠOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ENERGIÍ nebude hotova, to je – z hmotné roviny viděna a z té nehmotné cítěna. Posouvejme se vpřed se svým VYŠŠÍM JÁ, ať můžeme společnou cestou ÚSPĚŠNĚ dokončit svou misi na Zemi a navrátit se zpět, do svých světelných domovin.”

S Láskou a Světlem
Tady a Teď

Zdroj článku: Sdělení k energiím – Transformace od Pleja Světlo Krystal
Zdroj: https://www.facebook.com/pleja.kristal/posts/817134258477900

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz