Petra Jelínková: Úplněk ve Štíru a jeho pomoc

331
Foto: Pixabay.com

Milovaní lidé, vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo…

Vcházíme do období, kdy budou u každého z nás vyplavávat různě emoce, staré bolesti, třeba i nepramenící z tohoto života. Toto není nic nového, neboť staré bolesti se nám dostávají do vědomí celý život v různých cyklech. V posledních letech je to mnohem intenzivnější a má to svůj důvod. Spousta z nás se v tomto životě potřebuje zcela očistit a dostat v pravý čas na svá místa, zapojit do aktivit, prostřednictvím kterých bude pomáhat, inspirovat ostatní. To se děje už teď, avšak bude to narůstat, bude to potřeba v naprosto jiném měřítku.

Od mnoha lidí slyším obecné pojmenování „ezoterické“ jako označení něčeho, co cítí, že je nad jejich dosah, a z jejich pohledu nerealistické. To, co nyní mnozí považují za ezoterické, bude za několik let naprosto běžnou, velmi ceněnou a důležitou službou. A věřte, že to bude služba lidem prováděná z mnohem větší hloubky a čistoty, než je tomu dosud. A naopak, spousta činností, většinou z nás nyní považovaných za potřebné, samozřejmé a „normální, z našich životů zmizí.

V těchto dnech budou vyplavávat emoce, často nepříjemné, a z opravdu velké hloubky nás samotných. Jsou to velmi stará zranění a jsme neskutečně požehnáni, že máme tu pomoc, že je z nás to vytáhnuto na povrch. Každému se to bude dít v různé intenzitě a v různých formách. Jelikož, každý máme svoji cestu a každý se aktuálně ocitáme v jiné úrovni vědomí.

Píšu o tom z důvodu toho, abyste se těch emocí nezalekli. Není s vámi nic špatně! Zjednodušeně řečeno, se detoxikujete. Nejde o detoxikaci fyzického těla, na jehož detoxikaci si již společnost stačila zvyknout, a je to tak „normální“ a veřejností propagované, nýbrž v tomto případě se jedná o detoxikaci vašeho emočního těla.

Ne nadarmo tato detoxikace probíhá každý rok zhruba v této době kolem úplňku ve štíru. Toto znamení, které máme obsaženo v sobě všichni, stejně jako všechna ostatní, je velmi hluboké, vidí sebemenší iluzi, faleš, a pomáhá čistit z opravdu velké hloubky. A tento rok je to ještě intenzivnější s ohledem na fázi, kde se všichni na Zemi nacházíme.

Chtěla jsem právě nyní o tom nárůstu emocí v této době psát proto, abych vzkázala, že je to v pořádku. A možná některé inspirovala k tomu, s nimi pracovat vědomě. Jelikož každý z nás čistěním sebe, čistí, energeticky zvyšuje kolektivní vědomí. A každý je tu důležitý, na každém záleží! A možná jsem to tu měla takto předat právě proto, že je to nyní opravdu důležité, a mnozí jste v takové fází vědomí, kdy třeba i něco v tomto článku vám pomůže s těmito přicházejícími emocemi, individuálními u každého z vás, pracovat více vědomě, více je přijmout.

Jediné, co se po nás chce, se v těch nepříjemných emocích uvelebit a přijmout je. Třeba bolí, třeba mají pachuť nicoty, prázdna, zklamání, zoufalství, atd., ale to jsme my, nějaká naše část, která se takto cítí, jelikož jsme ji někdy odvrhli nebo kdysi utopili v sebelítosti.

Tyto emoce budou teprve vrcholit kolem nadcházejícího úplňku ve štíru. Měla jsem vám toto vzkázat. Nebojte se toho, máte možnost se ohromně pročistit. Jen to přijímejte. Ty emoce jsou jak voda, nechte je v sobě pobýt, neorganizujte jim život, ani nepřikazujte, kde by ve vašem těle měly být, kdy mají odejít. Ony to ví samy. Jen jim v sobě udělejte prostor, nechte je u vás pobýt a ony, až uznají, že vyčistily to, co měly, samy postupně odtečou. Tento stav je dočasný. Avšak vy pocítíte trvalý narůst vnitřní svobody, ukotvení a stability uvnitř sebe a následně ve vašem životě.

Požehnaný svátek Beltain.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Autor: Petra Jelínková

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk