11 věcí, které se bude každá empatická osoba snažit před námi ukrývat

393
Foto: Dollarphotoclub.com

Empatičtí lidé jsou výjimečné a jedinečné osoby, které se od běžných smrtelníků liší v mnoha ohledech. Ačkoli o tom velmi neříkají, empatické osoby neboli empatové jsou velmi citliví a vnímaví lidé.

Pokud známe nějakou empatickou osobu, se kterou přicházíme do kontaktu, měli bychom vědět o některých věcech.

Proč jsou empatičtí lidé výjimeční

Empatové jsou výjimeční v několika ohledech. Mimořádně citlivě vnímají energii jednotlivých osob, jakož i jejich emoce.

Empatičtí lidé mají sklon pohlcovat emoce a energii druhých lidí, co má pro ně často ne zrovna nejlepší následky – zejména pokud se tito empatičtí lidé dostanou do kontaktu s negativně naladěnými osobami.

A empatové se jen zřídka dělí o svůj výjimečný dar s druhými. Pokud máme pocit, že náš partner či partnerka je empatickou osobou, měli bychom se začít chovat trochu pozorněji.

Vždy, když budeme někoho potřebovat, jsou to právě empatičtí lidé, kteří si na nás najdou čas, přestože je o to ani nemusíme požádat. Empatové automaticky vědí, že něco není v pořádku, protože mají schopnost to doslova vycítit.

Empatové jsou obdivuhodní v tom, že jsou v nouzi druhým vždy nablízku, ale často je to na úkor jejich samých, což může mít i neblahé následky pro jejich zdraví. Ačkoli mají upřímný a stálý zájem o to, aby se druzí cítili dobře, málokdy mluví o svých vlastních pocitech.

Pokud jsme přesvědčeni, že náš miláček je empatickou osobou, měli bychom být opravdu pozorní a začít si jasněji uvědomovat jeho chování.

Měli bychom jim začít věnovat naši plnou pozornost právě proto, že je velmi nepravděpodobné, že by nás náš miláček přišel poprosit o pomoc s jeho problémy.

Skutečnost je taková, že empatičtí lidé jsou velmi šikovní v schovávání svých vlastních problémů před ostatními. Pravdou je, že každý empat má několik nebo všechny níže vyjmenované vlastnosti, o kterých pravděpodobně nemluví a bude se snažit je před námi tajit.

Vlastnosti, které empatičtí lidé před druhými většinou tají

1. Citlivost a vnímavost

Empatičtí lidé jsou rodilými léčiteli, a proto mají pocit, že nesmí na sobě nechat znát náznaky slabosti. Proto se snaží v očích druhých vypadat vždy silně a odolně.

Empat se maximálně vyhýbá možnosti, že by byl někomu na přítěž, a právě proto skrývá své emoce. A ze všeho nejvíc skrývá svou mimořádnou citlivost a vnímavost.

2. Pohlcují emoce druhých

Možná jste si to ještě nevšimli, ale vždy, když jste smutní a skleslí, empat s vámi soucítí a je smutný také. Důvodem je, že empat pohlcuje emoce druhých lidí a do jisté míry doslova cítí jejich bolest.

No naopak to nefunguje. Sotva uslyšíme empatického člověka mluvit o jeho vlastních pocitech. Myslí si, že by je dnešní moderní společnost mohla označit za blázny.

3. Empatičtí lidé jsou často introverti

Empatové si velmi váží čas strávený o samotě. Energie druhých lidí vnímají mimořádně citlivě, a proto skutečný klid nacházejí jedině tehdy, když jsou sami.

Empat nechce druhých urazit, a tak se často chová jako extrovertní introvert nebo řečeno jinak, empatický člověk je introvert, který se účastní různých aktivit spolu s extroverty.

4. Zásoby energie si doplňují v přírodě

Pokud se domníváte, že některý z vašich přátel je empatickou osobou, mohli jste si také všimnout, že miluje čas strávený venku.

Jakmile se jim naskytne příležitost, empatičtí lidé neváhají a obyčejně se vydají na procházku po přírodě. Dělají tak instinktivně, protože cítí, že pobyt v přírodě jim doplňuje zásoby pozitivní energie.

5. Empatičtí lidé jsou chodícími detektory lži

Empatové disponují několika schopnostmi, pomocí kterých dokážou takříkajíc číst druhých lidí. Okamžitě vidí pod povrch každé masky, a tak dokážou rozpoznat pravé úmysly druhých lidí.

Empatové mají dokonalou schopnost vycítit lež. A když nás přichytí při lži, navenek možná nedají na sobě nic znát, ale navždy si naši lež zapamatují.

6. Empatičtí lidé se často starají o druhých víc, než je třeba a na úkor sebe

Jak jsme již zmínili, empatové jsou rodilými léčiteli. Mají v sobě přirozenou potřebu pomáhat jiným.

Právě proto se jim může snadno stát, že začnou až příliš zanedbávat sami sebe, což nakonec může vést k jejich vlastnímu emocionálnímu traumatu.

Pokud empat ignoruje své pocity příliš dlouho, pravděpodobně se uvnitř nasbírají, a nakonec vyplavou na povrch.

Proto, pokud známe nějakou empatickou osobu, všímejme si, zda se neobětuje pro druhé příliš často a více než je třeba. Pokud je to tak, bylo by vhodné ji na to jemně upozornit.

7. Zdá se, že empatické osoby k sobě často přitahují negativních lidí

Empatové sice o sobě často nemluví, ale velmi jasně si uvědomují, že na negativních lidí působí doslova jako velký magnet.

Empatičtí lidé jsou obyčejně velmi shovívaví a chápaví, a proto k sobě přitahují negativních lidí, například manipulátory.

Tito negativní lidé z nich pak vysají všechnu pozitivní energii a nechají po sobě jen negativitu. Pokud empat vycítí, že se někdo na něj „připravuje“ a chce z něj vysát energii, začne se tomuto člověku důsledně vyhýbat.

8. Empatičtí lidé mají silně vyvinutou intuici

Empatové jsou dokonale spojení a sladění se svou intuicí. Proto dokáží dělat velmi důležitá rozhodnutí čistě na základě svých vnitřních pocitů.

Mají přirozenou schopnost naslouchat svému nitru a opravdu vycítit, co se jim snaží vesmír říct.

Empatové vnímají mnoho různých signálů, o kterých se běžným smrtelníkům ani nesní.

9. Empatičtí lidé se poměrně snadno dostávají do stresu

Empatové mají sklon prociťovat běžné emoce silněji než většina lidí. To je často velmi rychle rozruší a přivádí do stresu.

Pro empatiků je mimořádně stresující, pokud mají zvládat několik úkolů najednou. Tenhle nadměrný stres se pak může dokonce projevit i na jejich podlomeném zdraví.

10. Empatičtí lidé jsou častým terčem využívání

To však neznamená, že empatové jsou slabými osobnostmi. Právě naopak. Nicméně empatové jsou mimořádně chápaví a nesmírně vysoko si váží každou jednu lidskou duši.

Empatové se snaží vidět slunce i v té největší bouři. A právě proto se stávají snadným terčem využívání.

Zejména silný manipulátor ví rozeznat tu citlivou strunu u empatických lidí, a pak samozřejmě neváhá na ni udeřit.

11. Empatové jsou velmi oddaní a když milují, tak milují opravdu

Empatičtí lidé jsou mimořádně oddanými a milujícími osobami. O svých nejbližších se starají s čistou láskou a zároveň mají upřímný a hluboký zájem na dobré společnosti jako celku.

Když jednou empat někoho miluje, tak ho miluje čistou, upřímnou a hlubokou láskou. Empatické osoby mají velmi hlubokou úctu vůči všem lidem v jejich životě.

Empatové jsou ti nejloajálnější a nejvíce milující lidé. Jsou to ti nejlepší přátelé, kterých si jen můžeme přát!

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk