Pavel Krejčí: Proroctví Knihoven palmových listů v období transformace

175

Pavel Krejčí se vydal před deseti lety do jedné z indických knihoven palmových listů. Fakta, která mu zde byla sdělena, jej natolik ohromila, že opustil svoje občanské povolání a začal se zabývat zkoumáním mystéria palmových listů. Za tu dobu pozval už několikrát do České republiky jejich indické čteče a také letošní rok nebyl výjimkou.

Pavel Krejčí v rozhovoru s Romanem Zahrádkou mimo jiné podotkl, že knihovny palmových listů nejsou jen o informacích, ale lze se jich ptát i na to, který z minulých životů ovlivňuje náš současný život. Dozvíme se tak aktuální karmickou zátěž. To nejpodstatnější však je, že poslední kapitolou čtení palmového listu je kapitola “nápravy”, v níž je konkrétně uvedeno, jakým způsobem můžeme karmické zatížení vyčistit.

Více informací najdete na: www.palmovelisty.cz nebo info@palmovelisty.cz

Video: Cesty k sobě – více na www.cestyksobe.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/user/Cestyksobe

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk