Ondřej Habr: Nové začátky s Beranem

505

Znamení Berana je prvním znamením zodiaku. V okamžiku, kdy do něj vstupuje Slunce, začíná astrologicky i astronomicky nový rok. Slunce projde jarním bodem, tj. vejde ze znamení Ryb do znamení Berana. I my cítíme, že jsme se nějakým způsobem obrodili, že jsme se vrodili do nových podmínek, do nové situace.

Znamení Berana představují dva obloučky, dvě duše. Beran polarizuje realitu, z jednotné singularity vytváří dvě sféry, dvě polarity. Vzniká tak svět protikladů, svět dvou sfér, které se zdánlivě drží v šachu. Ve skutečnosti se ale prolínají a doplňují.

Co na nás působí v období Berana? Podívejme se z okna. V podstatě začalo jaro, a to, co se děje ve vnější sféře, se má tendenci dít v nás uvnitř. Nejen fyzicky, ale i duševně, protože tyto sféry jsou navzájem spojeny a někdy jsou spojeny velmi úzce, těsně. Někdy fungují jako spojené nádoby.

Období Berana je čas přechodu zimy do jara a začátku jara. Je to doba nových začátků a počátků. Z předcházejícího času Ryb zůstala řada restů, měli bychom vše v sobě uklidit a nachystat se na nový počátek. To, co na nás čeká, jsou nové úkoly.

Již symbol Berana naznačuje rozšiřující se možnosti, rozevírající se listy mladé rostlinky, jež začíná rašit. Vše, co teď začíná, má pro nás punc novosti a otvírání se. Po zimě probíráme šatník, bereme si na sebe oblečení, které jsme měli naposledy před rokem a nebo ještě lépe: koupíme si něco nového. Máme najednou ke všemu blíž, protože je venku tepleji, delší světlo, mění se čas. Vše se obnovuje, objevuje se zeleň, rodí se příroda. Naši předkové to lépe vnímali, protože byli více spjati s přírodou a jejími cykly. My s naší civilizací a technikou máme pocit, že se nás některé věci netýkají. A přitom tady jsou a byly tu od nepaměti a působí na nás stále, jen jim nedopřáváme tolik sluchu a místo, jaké si žádají. Proto v sobě nacházíme disharmonie. Jsou v nás nevyslovitelné touhy a nedokážeme popsat, čeho se týkají, co nám chybí. Chtěli bychom něco pozitivního dělat, něco dokázat, neumíme se ale zaměřit.

Znamení Berana je jangové. (Ve zvěrokruhu se střídají jangová a jinová znamení). Po jinových Rybách, které směřoval dovnitř, k pročišťování sebe a k hledání v hlubinách svého já, přichází nyní Beran, který je jednoznačně nejjangovatější znamení a vede nás k expanzi, k začínání a rozšiřování. Naším úkolem, tak jako v jiných letech, je samozřejmě to zvládnout. V každém okamžiku jsme v poli mnoha energií a prožíváme s Beranem, jakožto božským tvůrcem, každoročně mystérium zrození a čas vzniku. Jde o úžasný čas, v němž zjišťujeme, že vše, co k životu potřebujeme, z nás vyvěrá a vychází. Je tu i úžasné zjištění, a sice, že to, co nám nejde, nám v danou chvíli nepřísluší. Jde o situace nad naše schopnosti, do nichž musíme dorůst, i o momenty odkazující na to, co je již dávno za námi a k čemu se opravdu nelze vracet.

Ve znamení Berana vládne planeta Mars. Souvisí s antickým bohem války Marsem, a i ta její červená koresponduje nejen s barvou aktivity, ale i s barvou emocí a podpory. Mars může mít celou škálu odstínů – od špinavé žluté, která představuje hněv, zlobu (zakalená hlava či mysl), přes jasně červenou, jež značí hluboké city, až po růžovou, která představuje něžnost a jemnost, jež k těm citům také patří. I my ostatní, kteří nejsme narozeni ve znamení Berana, se podívejme na to, kde máme postavený Mars v horoskopech, protože i to má vliv na to, jak se dokážeme chovat, jak se umíme prosadit a vést.

Když si rozdělíme zodiak na 84 dílů korespondujících s teoretickými 84 roky života, tak znamení Berana připadá věk od 0 do 7 let. Ne, že by Berani byli na mentální úrovni sedmiletých dětí, ale spíš nacházíme určité paralely mezi beranským archetypem a tím, co dělají děti ve věku do sedmi let. Jejich úkolem je umět se dobře narodit. Narodit se tak, aby měli vše, co k nim patří (nejen fyzicky, ale i duševně), umět se vrodit do životní situace. Berani jsou objevitelé, kteří první přišli, aby poznávali svět. Maji být i vůdci ostatních, podporovateli a těmi, kteří půjdou vpředu.

S Beranem je spojená hlava a z hlavy především čelo. A vše, co máme před sebou, co máme před čelem, co se děje v bezprostřední blízkosti nás.

S Berany jsou spojené i věčné začátky: podívejme se na malé dítě, začne sundávat něco z poličky a hned z druhé, zvládne spoustu věcí, většinu jich ale nedotáhne do konce, ani v nich nepokračuje, neboť má v sobě duši objevitele jako Berani. Ti počítají s tím, že za nimi půjdou další lidé. Proto se neohlížejí, fyzicky i v životě, neberou ohledy a očekávají, že ti za nimi zorají, osejí pole a postaví tam stavby. Jde tu o to poznat a vyplnit prostor. Pokud se podíváte na Mars, lze si představit, že prezentuje prostor, který je plný a expanduje z něj ven hmota, energie a myšlenky. Takže principem je i vyvržení a nasměrování.

Úkolem Berana je prozkoumávat,  podmaňovat, začínat znovu a znovu, nevydrží v jednom směru dlouho. Souběžně je mystériem Berana i mystérium samoty, kdy jde o umění být sám, a přitom ne sám. Jde o to umět se vymezit, vyhranit a vědět, co je moje podnikání, vědění, učení a názory. A zároveň to umět dělat tak šikovně, aby v podnikání a rodinném vztahu nezůstal sám. Aby dokázal svůj úkol řešit tak, aby se vedle něj vešli ještě i druzí.
Proti Beranovi najdeme Váhy. To, co umějí, Beran většinou neumí. Jde o takt, diplomacii, čekání, organizaci, prezentaci, umět se ukázat, předvést se, vyjednávat, být spravedlivý.
Znamení Ryb je nejsložitější a my jako bychom se znovu vydrali ze zahnívající hlubiny, kde Ryby tlí a dlí, odpočívají ve stojatých vodách. Vymrštili se nahoru a octli se zpátky na pevné půdě a začínali si opět spoustu věcí od začátku uvědomovat a prociťovat. To je i mystérium Berana – dívat se na věci, jako bychom je viděli poprvé. Můžeme to zkusit všichni, nejen Berani. Není to jen cvičení pro legraci, ale umožní nám vidět věci tak, že se zbavíme klišé, stereotypů, které se mohou připojovat ke znamení Ryb. Máme šanci vidět věci bez zkreslení. Obecně to umějí Berani a my si to můžeme procvičovat v tomto období, kdy bude Slunce ve znamení Berana.

Ona totiž práce Beranů, ta duchovní, spočívá v tom naučit se zacházet s hrubou energií. Je to i energie odmítání, tj. umět lidem říci (tak aby oni byli spokojeni a já byl spokojený, že oni jsou spokojeni), že např. něco končí nebo že jejich služby nejsou třeba.

V čase Berana máme tedy za úkol energii nejen načerpat, ale i udržet. A pokud ji vydáváme, tak se ji naučit kultivovat. Celé mystérium Berana je totiž i o tom umět energii nejen nabírat, ale i využívat tvůrčím způsobem. Když si představíme situaci v autě, tak Mars je plyn a Saturn, planeta, jež je ve znamení Berana v pádu, je brzda. Je třeba se naučit, kdy šlápnout na plyn a kdy na brzdu, a že nelze šlapat najednou na obojí. Na začátku období Berana lze tedy cítit příval energie a na konci potřebu energii vydávat.

Mystériem Marse je mystérium idealismu, neboť Beran je čirá myšlenka. V období, kdy se rodíme, žijeme ve světě myšlenek a jejich realizace. Mystérium Berana je i mystérium touhy: představme si, že je před námi prázdný svět a my ho toužíme naplnit a nechat všude svůj otisk či podpis, a už cítíme dav, který nám běží v zádech a my potřebujeme vést jej a vědět, že jsme schopní věci zvládat a dokázat pomoci. To jsou témata, jež nám bude vesmír ve zhuštěnější podobě předkládat.

Mystérium Berana je též o hledání vnitřní energie, ohně a ideálů, které tam plápolají. Lze se přesvědčit, jak čisté jsou naše úmysly, když se podíváme, jak jasně to uvnitř nás hoří a plápolá. Můžeme se zaměřit na to, co cítíme tam, kde máme srdce, a spolehnout se, že je to správné, to je náš ideál a vnitřní plán. Není to kalkulace hlavou, kterou by přidaly Váhy.
Mystériem Berana je i bezprostřednost – otázka a odpověď. I kdyby byla otázka sebedivnější, tak by měla přijít odpověď. Je to i čas vymýšlení konkrétních otázek, protože když otázku dobře naformulujeme, může se stát, že nám odpověď přijde sama. Je to i čas umění pochopit, že každý se ptá jinak a ne každá duše umí komunikovat právě tak, jako umíme komunikovat my. Nemít vůči druhému kvůli tomu předsudky. Úkolem Berana je bezprostřednost v odpovědích. Naše odpovědi nemusí být tak dokonalé, jako by měly Váhy, Střelci, nebo odpovídat z hloubky, jako odpovídají Raci nebo Štíři, ale mnohdy stačí lidem jasná rychlá odpověď.

Znamení Berana má blízko k začátku, tj. i ke Stvoření. Období Berana koresponduje s časem velikonočním v křesťanství i židovství. Beránka jedli už i Židé a Beránek (Kristus) je i symbolem vykoupení. Jak Beránek, tak Ryby jsou symbolem vykoupení a zastoupení. Jsou symbolem toho, čeho se chceme vzdát, kde se obětujeme. U Ryb jde o oběť ve vyšším duchovním principu. Beran se obětuje osobně a fyzickou podstatou. Ani Ryby, ani Beran za to nic nežádají. Naopak u Beranů protilehlých Vah funguje „něco za něco“ a Panna (která stojí naproti Rybám), jež je nejracionálnější ze všech znamení, dokáže přesně spočítat, za kolik co je. Váhy a Panna nehledají smysl v obětování, ale v konkrétní realizaci. Panna v realizaci ve hmotě – v práci, v čištění, uklízení. Váhy v prezentaci ve společnosti a ve spravedlnosti. Obě tato znamení žijí více ve světě reálném, civilizovaném. Naopak Ryby a Beran mají těžiště na pomezí světa reálného a světa duchovního. Ryby k vykoupení kráčí, Beran z toho světa přichází a jeho devizou je čistota jeho záměrů a myšlenek.

Tímto povídání o Beranu končí a přejme si hodně jasu na duši i před sebou, zelenou trávu okolo a modré nebe nad hlavou. A držme rohy vzpřímené.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk