Ne, nebojme se. Nezbláznili jsme se. Těchto 14 příznaků znamená jen tolik, že se probouzíme

347
Foto: Pixabay.com

Máme tu čest, že žijeme skutečně v neuvěřitelných časech. Lidstvo jako celek se velmi rychle vyvíjí a nepřestává odhalovat nové pravdy o světě, ve kterém žije.

V důsledku tohoto vývoje si jako jednotlivci stále jasněji začínáme uvědomovat Univerzální pravdu. A projevem poznání Univerzální pravdy je pochopitelně změna našeho duchovního vědomí.

Právě žijeme v době velkých životních změn, kdy naše oči začínají vidět vyšší pravdu, která se nachází za závojem viditelného světa. Začínáme jasně chápat vzájemnou propojenost všech živých bytostí, existenci duchovního světa a také to, jak vše se vším souvisí a spolupracuje.

Žijeme v době, kdy lidstvo jako celek vykazuje intenzivní vědomí, a to nás inspiruje k tomu, abychom viděli pravdu kolem sebe, vůči které jsme byli kdysi slepí. Zní vám to povědomě? Pozorujete ve svém životě podobný jev?

Následujících 14 příznaků prozrazuje, že právě procházíte obdobím duchovního probuzení:

1. Začínáte objevovat, kým doopravdy jste

Pokud jste až dosud zápasili s pochybnostmi o sobě samých nebo vám chyběla zdravá míra sebevědomí, můžete být zcela klidní, protože je zcela jisté, že díky procesu vašeho duchovního probuzení se všechno úplně změní.

Jak začnete objevovat skutečný smysl vašeho života a také to, jak tento smysl zapadá do souvislostí, znovu to ve vás vznítí lásku, kterou budete k sobě pociťovat.

Rovněž k sobě začnete pociťovat úctu za to, kým doopravdy jste, za to, jakými kvalitami disponujete, a také za vaše výjimečné schopnosti, které nabízíte tomuto světu.

2. Už neskrýváte své slabosti. Místo toho je začínáte přijímat

Mnozí z nás procházejí životem tak, že schovávají před světem své slabé stránky ve strachu, aby nás druzí nesoudili, nekritizovali nebo abychom nebyli snadno zranitelní.

Když však zažijeme duchovní probuzení, začneme si uvědomovat, že jediný způsob, jak překonat naše slabosti a stát se tak lepší verzí sebe sama, je nejprve přijmout své slabosti takové, jaké jsou.

3. Začínáte vidět nový životní účel

Předtím téměř všechna naše životní rozhodnutí vycházela zejména z toho, co je nejlepší pro nás jako jednotlivce – jak bychom se mohli posunout v životě dál, jak bychom mohli vydělat více peněz nebo jak zažívat více potěšení a požitku v našem každodenním životě.

Avšak když se začneme duchovně probouzet, začneme stále jasněji vidět, že jsme přišli na tento svět pro nějaký vyšší účel.

Vše, s čím jsme se dosud v životě setkali, začne do sebe zapadat a vnější okolnosti nám ukáží jasnou a konkrétní cestu, po které bychom měli jít.

4. Život na Zemi pro vás nabývá nového významu, protože si začínáte uvědomovat, že jste sem přišli na to, abyste se učili a vyvíjeli

Vše, co během života na Zemi zažijeme, se děje z nějakého důvodu. A tento důvod je vždy zcela konkrétní. Na tento svět jsme přišli na to, abychom se učili, rostli a stali se tou nejlepší možnou verzí sebe sama.

Tento proces je nezbytným předpokladem skutečného duchovního probuzení. Životní výzvy a problémy nás přestávají znepokojovat a frustrovat, protože jich začínáme vnímat jako příležitosti na osobnostní rozvoj.

5. Už se nevyhýbáte tichu

Všimli jste si někdy, že jako společnost se velmi obáváme ticha? Máme pocit, že ticho jako kdyby poukazovalo na naši osamělost a zranitelnost.

Abychom se vyhnuli těmto nepříjemným pocitům, jsme ochotni udělat cokoliv, jen abychom to ticho něčím vyplnili, například hudbou nebo každodenními nepříliš hlubokými rozhovory.

A opět, jak se začínáme probouzet po duchovní stránce, zjistíme, že ticha se vůbec netřeba obávat. Právě naopak – chvíle ticha jsou velmi potřebné pro sebereflexi a pro to, abychom si v životě udělali pořádek.

Dokonce bude zcela pochopitelné, když si začneme opravdu vážit skutečné samoty a budeme si ji vychutnávat.

6. Lidé ve vašem životě se taky začínají měnit

Je logické, že obdobím duchovního probouzení nebudeme všichni procházet ve stejnou dobu. Právě proto může dojít k odloučení, respektive zvětšení vzdálenosti mezi námi a těmi, kteří nám kdysi byli blízcí.

Pochopitelně je to bolestivý proces, ale začneme chápat, že nikoho nelze násilím tlačit do toho, aby se změnil a vyvíjel. Každý potřebuje tento proces zažít na vlastní kůži a jít svým vlastním tempem, přesně tak, jak jsme jím prošli my.

Na druhé straně si však třeba uvědomit i to, že nikdo vám nemůže bránit v naplnění vašeho životního poslání, ani vás zbytečně zdržovat na cestě za nově nalezenou pravdou.

Netřeba však mít žádné obavy. S lidmi, kteří nám byli donedávna blízcí, se přece neloučíme navždy. Jednoduše jsme vstoupili do období, kdy budeme chvíli od sebe, dokud i oni nepoznají tento nový, neuvěřitelný stupeň existence.

7. Začínáte pociťovat hlubokou vzájemnou propojenost se všemi a se vším ve Vesmíru

Kdysi jsme se často cítili být osamělí na tomto světě. Dnes to již neplatí. Už se necítíme jako osamělý človíček v bláznivém světě.

Jak se začínáme duchovně probouzet, najednou si začínáme uvědomovat, že Vesmír je jedna gigantická skládačka, ve které představujeme jen maličkou součástku.

Totéž platí pro planety, zvířata a cokoliv, co si dokážeme představit. Vše je vzájemně propojeno způsobem, který přesahuje naše chápání. A právě tato vzájemná propojenost drží celý svět pohromadě.

8. Předešlý bod rozvineme o trochu více – začínáte nabývat přesvědčení, že Vesmír je jeden velký celek

Podívejme se na zmíněnou vzájemnou propojenost trochu blíže. Už začínáme chápat, že vše je vzájemně propojeno.

Ale kromě toho si také začínáme uvědomovat, že Vesmír je přítomen v každém z nás a že na nás působí, že s Vesmírem jsme všichni spojení na duchovní úrovni a tvoříme tak s ním jeden celek.

Z tohoto důvodu se umíme těšit z každého jednoduchého okamžiku a vážíme si těch nejobyčejnějších věcí, které existují kolem nás – znovu si umíme vychutnávat krásné barvy květů nebo pohled na klidnou hladinu jezera.

9. Váš dosavadní způsob života vám už nedává smysl

Když se začínáme duchovně probouzet a ohlédneme se zpět na náš dosavadní život, nedokážeme se už ztotožnit s tím, jak jsme tehdy přemýšleli.

Věci, které byly kdysi pro nás absolutní prioritou, například sláva nebo bohatství, pro nás už nadobro ztratily svůj někdejší význam.

Rovněž staré zlozvyky jako kouření či nepřiměřené starosti jsme zahodili do koše. Začínáme si uvědomovat, že život je mnohem větší, že se netočí jen kolem nás a že zítra je taky den.

10. Ztratili jste jakýkoliv zájem o mělké konverzace

Kdysi byly dny, kdy bychom bez přestání dokázali celé hodiny rozebírat včerejší hokej nebo fotbal, která celebrita vyrobila další skandál a podobně.

Avšak díky tomu, že začínáme vnímat svět z větší perspektivy, všechny tyto věci začnou být pro nás naprosto nepodstatné.

Místo toho začínáme mít silnou potřebu vést hlubší a smysluplné rozhovory, protože cítíme, že při nich naše duše a intelekt ožívají.

11. Čestnost a upřímnost se staly vaší hlavní životní prioritou

Nad „pravdami“, o kterých jsme byli kdysi skálopevně přesvědčeni, dnes visí velký otazník. A i naše dosavadní představy o životě jsou najednou vzhůru nohama.

Jak znovu objevujeme pravdu a odhalujeme, v čem spočívá autentičnost našeho života, začneme si více vážit pravdy a autentičnosti. Tyto hodnoty budeme očekávat nejen u sebe, ale také u každého, kdo patří do našeho života.

12. Cítíte příliv nové energie

Duchovní probuzení nás přirozeně přivede i k tomu, že se napojíme na nevyčerpatelné zdroje energie Vesmíru, čímž se naše myšlenky a činy sjednotí s jeho vyšším plánem.

To se pochopitelně odrazí v citelném zvýšení hladiny naší energie. Když sladíme směr naší cesty s tou kosmickou, opravdu začneme čerpat energii z Vesmíru, a to nás bude ještě více pohánět k naplnění našeho pravého životního účelu.

13. Začínáte pociťovat soucit silněji než kdykoliv předtím, a tak bezpodmínečně pomáháte těm, kteří to nejvíce potřebují

Nefalšovaná empatie jde vždy ruku v ruce s duchovním probuzením. Otevřou se nám oči a může se stát, že si poprvé začneme plně uvědomovat, jaké boje a problémy zažívají všichni kolem nás.

A přestože si uvědomujeme, že neznáme odpovědi na všechny problémy světa, jasně vidíme, že díky naší pomoci můžeme opravdu změnit něčí život k lepšímu.

Začínáme věřit, že naše výjimečné schopnosti nám nebyly dány pouze pro náš osobní prospěch, ale v první řadě pro to, abychom pomohli druhým.

14. Už se neobáváte smrti

V konečném důsledku si díky duchovnímu probuzení začínáme stále jasněji uvědomovat, že náš nynější život zde na Zemi je jen jednou kapitolou v mnohem větším příběhu.

Z tohoto důvodu se přestáváme bát smrti, protože jsme schopni si uvědomit, že smrtí se ve skutečnosti nic nekončí. Smrt je pouze přechod do jiného světa, na jiné úrovně.

Zdroj: https://awarenessact.com/14-signs-you-arent-crazy-you-are-just-becoming-spiritually-awakened/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz