Naučme se těchto 5 manter pro zvládání strachu, stresu a pochybností o sobě

455
Foto: Pixabay.com

Představte si, že žijete životem, ve kterém máte moc nad svým strachem, obavami, sebe zpochybňováním a stresem.

Každý hledá tuto moc, ale jen několik málo lidí ji umí uvést do pohybu tak, jako například buddhističtí mniši.

Buddhističtí mniši vědí účinně řídit své emoce tím, že používají efektivní cvičení tréninku mysli, který se nazývá Lojong.

Mnozí z trenérů, kteří učí jiné lidi, jak žít, zdůrazňují význam tréninku mysli, který umožňuje lépe zvládat svůj stres a ostatní emoce.

V životě se řídí několika mantrami, aby překonali své osobní překážky, které můžete i vy praktikovat. Tyto mantry vám umožní probrat kontrolu nad svými emocemi.

Zajímá vás toto téma? Pak zde je seznam několika z těchto manter.

1. Přijměte svůj strach a obavy

Váš strach může mít na vás vysilující účinek. Avšak to, co uděláte tváří v tvář svému strachu, může definovat, zda vlastníte moc, která ovládá váš strach, nebo zda tento strach má moc nad vámi.

Západní společnost by vám řekla, abyste potlačili svůj strach, dokud neexplodujete. Buddhističtí mniši však věří, že strach zvládnou jinak.

Oni věří v to, že se strachem si pevně potřesou ruku a obejmou se s ním.

Namísto útěku, pokud víte obejmout své obavy a potvrdit svůj strach, můžete ho takto odzbrojit.

Někdy byste měli ze strachu chuť předat taktovku velkého projektu svému kolegovi. To je ale přesně ten okamžik, kdy byste měli povstat a čelit svému strachu.

Pamatujte si, že od toho můžete buď utéci, nebo to můžete obejmout a posunout se spolu s danou příležitostí a dosáhnout něco velké.

Váš strach vyvolává ještě více obav a strachu. Ale pamatujte si, že strach je právě tak vystrašený z vás. Takže obejmout a vyřešit.

Ignorovat své emoce vám nemůže pomoci překonat je. Věnovat jim pozornost vám umožní lépe je pochopit.

2. Soustřeďte se na opravu svých mentálních zkreslení

Sociální komentátoři a spisovatelé často píší o tom, že ženy ve srovnání s muži čelí několika problémům v souvislosti se svou sebedůvěrou, zda se to už týká jejich těla, nebo práce.

Bylo to odhaleno i mnohými průzkumy. Tato pochybnost se projevuje mnoha způsoby. Ženy jsou kritičtější vůči svým schopnostem a často předpokládají, že jejich výkon je horší, než jakým ve skutečnosti je.

Toto je v naprostém protikladu s postojem mužů, kteří se domnívají, že jejich výkon je lepší, než jakým opravdu je.

Tento problém je složitý a společnost v něm sehrává obrovskou roli. Zde uvádíme to, co můžete udělat v zájmu toho, abyste překonali pochybnosti o sobě:

1. Udělejte si přestávku: Když vás vaše pochybnosti uvrhnou do strachu, pak se z toho jen jednoduše dostaňte ven.

Udělejte si přestávku a snažte se zcela dostat ven z tohoto mentálního prostoru. Požádejte svůj negativní hlas, aby odešel na túru.

2. Propojte se zpět do reality: Váš strach vás může odpoutat od skutečnosti a učinit z komára velblouda. Takže, podívejte se kolem sebe, zhluboka se nadechněte a pociťte spojení se skutečností.

3. Soustřeďte se na pozitivum: Použitím všeho pozitivního, co máte, potlačte svůj negativní hlas. Vaše silné stránky počtem převyšují vaše „slabosti“.

Takže přesměrujte zpět svou pozornost a soustředění na to, jak dobře víte „nakopat druhým zadky“.

4. Naučte se být laskavým k sobě: Měli byste být vůči sobě kritičtí, avšak rovněž byste se měli naučit vážit si sama sebe. Vyživujte své sebevědomí. A sebe zpochybňování? Zabijte ho laskavostí.

3. Změňte způsob, jakým vnímáte svůj stres

Stres může aktivovat v těle mnoho cest, aby vás připravil na bojové a letové situace. Řekněme, že vás honí dav lidí a vaše tělo má tendenci reagovat na to odpovídajícím způsobem.

Ve velké míře to však závisí na vašem vnímání. Vaše tělo je schopno produkovat stejný účinek i tehdy, když jste zaseknutý v provozu. Avšak pouze tehdy, když na to myslíte jako na velký stresový faktor.

Je to proto, že vaše amygdala (integrační centrum mozku pro emoce, emoční chování a motivaci) neví rozlišovat mezi davem lidí a provozem. Naštěstí však, vy to rozlišit víte!

Hodně záleží na vnímání. Takže, pokaždé, když máte zpoždění na setkání a jste vystresovaní, připomeňte svému tělu, že nejste v smrtelném nebezpečí.

Pokud víte v sobě najít tuto perspektivu, tělo už začíná reagovat na stres rozdílným způsobem.

4. Podívejte se na svůj pokrok, abyste znovu získali sílu

Horizontální efekt je pojem používaný vědci. Jde však o strategii, kterou používají i atleti na dokončení svého závodu, když mají pocit, že to chtějí vzdát.

Soustředí se na to, jak daleko se dostali, namísto toho, aby se dívali na to, jak daleko ještě musí jít, aby dokončili závod. Tato strategie může být účinná taky při realizování změn v životě.

Uskutečnění změny v životě vyžaduje čas a vytrvalost. Někdy se délka času, potřebná k provedení změny může měnit a věci mohou vypadat nepříjemně.

V takových případech můžete použít tuto strategii, abyste se potlačili dopředu, pokud máte pocit, jako byste se už vzdávali.

Podívejte se na svůj dosavadní pokrok a najděte sílu na to, abyste šli dál po cestě k úspěchu.

5. Nacvičujte si trpělivost, abyste se posílili

Velká změna se nikdy nestane z noci do rána. Proto musíte pracovat na tom, abyste si rozvíjeli svou trpělivost, neboť bez ní nebudete schopni vidět a projít změnou.

Zde je několik tipů na to, jak si rozvíjet trpělivost:

1. Zpomalte: Pokud máte ve zvyku náhlit se přes věci, pak trpělivost není vaší silnou stránkou. Potřebujete nejprve zpomalit a cvičit se v tom, jak se lépe rozhodovat.

Soustřeďte se na to, abyste se uklidnili dřív, než něco uděláte. Nežeňte se do ničeho.

2. Nacvičujte si to, abyste nejprve mysleli a až pak konali/povídali: Myslet dříve, než začnete mluvit nebo něco dělat, vám umožní předvídat výsledky, které mohou vaše akce přinést.

Pokud dokážete zvládnout toto umění, můžete se vyhnout množství unáhlených rozhodnutí a nepříznivých výsledků.

3. Nacvičujte si říct „ne“ pokušením: Třetí drink, po kterém toužíte, už pro vás může být příliš mnoho. A jen proto, že to chcete, ještě neznamená, že to potřebujete.

Je třeba znát rozdíly. Jít si za tím, co chcete, vám může poskytnout okamžité uspokojení, ale obvykle to přichází spolu s nadbytečnými kaloriemi, zuby v peněžence nebo dokonce s lítostí.

Takže, nacvičte si říct „ne“ svým pokušením. Trpělivost je nejdůležitější vlastností, která vám může pomoci překonat velké překážky a provést velké změny v životě.

Můžete žít důstojným životem, pokud se víte naučit nekomplikovat si své problémy. Doufejme, že tyto strategie vám pomohou právě k tomu.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/naucte-se-techto-5-manter-pro-zvladani-strachu-stresu-a-pochybnosti-o-sobe/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz