Natalie Glasson: Nara Merlyn – Tajemství vzestupu

130

Přijato prostřednictvím Natalie Glasson 12. února 2016. Zdravím všechny světelné bytosti na planetě Zemi a obzvláště ty, které se inkarnovaly do období Atlantidy a nyní pokračují ve skutečném odkazu Atlantidy v tomto úžasném čase vzestupu. Během tolika hlavních etap vzestupu Země jste byli stálými a zářícími nositeli světla. Vaší službou je přinášet světlo do všech koutů planety Země, jakkoliv dlouho bude transformace planety trvat.

Cením si vás, že jste nyní na Zemi a věřte, že růst a moudrost, které na Zemi získáte během vašich současných životů je obrovská, a naroste do mnohých nádherných zážitků na vnitřních úrovních, až bude vaše působení na Zemi kompletní.

Chci Vás vyzvat, abyste každý den v sobe rozpoznali a dále rozvíjeli svou lásku k Matce Zemi. Tento jednoduchý proces vám umožní splnit svůj účel na Zemi, dovolí proudění vašich vibrací uzdravení a také vás zasvětí do krás Matky Země. Během života v Atlantidě jsem došla k velmi krásnému porozumění, které se mi jeví jako tajemství Země. Pokud milujete Matku Zemi, dáváte a sdílíte svou lásku každý den, nejen že tím zvyšujete své spojení s Matkou Zemí, tak abyste pochopili vzestupující posuny k nimž dochází, ale ve skutečnosti také umožňujete, aby odpadly všechny formy iluze. Když milujete Matku Zemi nepodmíněně, je to jako kdyby se něco aktivovalo uvnitř vás, což znamená, že vidíte přes a skrze iluze, kdy Země vstupuje do vyššího vědomí čistoty a pravdy. Jde o tak jednoduchý proces, a přesto cennou zkušenost, která vám umožní převzít odpovědnost za svou duchovní a fyzickou realitou, což dále nasměrovává ostatní. Doufám, že mé sdílení vyzkoušíte, protože je nesmírně silné. Existuje tolik klíčů a spouštěčů, které mohou probíhat v rámci vaší bytosti, když dovolíte své duši a intuici, aby vás vedly.

Dalším klíčem nebo božím tajemstvím, které jsem poznala během svého pozemského vtělení bylo, že pokud si udržíte upřímný záměr transformovat se, něco jako být ochotný se transformovat, věřit v obrat a změnu, že výsledek nám bude k užitku a naplní nás, tak pak velice urychlíte tempo vzestupu. Vaše ochota transformovat se ve vaší současné realitě je nezbytná. To znamená, že jste otevřeni přijímat, ochotni opustit věci, ke kterým jste připoutáni a rozvíjet důvěru v to, že si zasloužíte prožit dobry život. Možná že se budete chtít zaměřit na každou ze svých čaker, střídavě od vaší kořenové až po korunní čakru, kdy v každé čakře vyslovíte afirmace s pocitem opravdovosti, která se v čakře ukotví a rozezní. „Jsem ochoten se transformovat.“ Je to velmi účinný a silný výrok, protože umožňuje nechat všechna vaše připoutání k pozemské realitě a vašemu egu za vámi, a vstoupit do úžasné pravdy Stvořitele. Prostřednictvím tohoto cvičení si všimnete, jak rychle a jednoduše se váš vzestup projevuje.

Existuje mnoho tajemství, která bych si přála s vámi v tomto okamžiku sdílet. Během svého života v Atlantidě, jsem cítila obrovskou osamělost. Předpokládám, že tomu tak bylo, protože jsem se prostě chtěla vrátit ke Stvořiteli, zpět domů, osvobodit se od pozemské reality. Později jsem si uvědomila, že jsem toužila po osobě či společníku v mém životě, který by mě chápal tak, jak Stvořitel uznává všechno, co je mou pravdou. Věřila jsem, že partner, se kterým budu sdílet svůj život, vyplní mou osamělost uvnitř mě. Později jsem si uvědomila, že za moji osamělost si mohu já sama, tím že jsem šla v životě proti Stvořiteli a své vlastní duši, kteří znají mou podstatu. Můj vzdor se stal konfliktem uvnitř mě, který projevil obojí – to, co jsem si přála zažít i to, co ne. Zoufale jsem chtěla poznat láskyplnou Stvořitelovu podstatu mě samého, a přesto jsem odmítala vidět, cítit a uznat mou vnitřní podstatu sebe sama. Místo toho jsem chtěla po někom jiném, aby mi potvrdil mojí vnitřní podstatu a napojení na Stvořitele, což způsobilo jen další bolest, když se tak nestalo. Tak nejen že jsem odmítala sebe samu a Stvořitele, ale také jsem bránila Stvořiteli vstoupit do mého života v podobě společníků a partnerů.

Abyste si přitáhli partnera nebo přátele do svého života, kteří podporují váš duchovní vývoj, stejně moudrost, hojnost nebo uzdravení, je potřeba být pravdivý sám k sobě. Když jste pravdiví a upřímní sami k sobě, tak umožníte pravdě povstat uvnitř vás. Je důležité si uvědomit své schopnosti a vyhodnotit vzorce chování a názory, které vás brzdí. Teprve když jste schopni čelit sami sobě, vidět se upřímně a znát se, pak je mnohem snazší uzdravit se, rozpustit odmítání a přijmout Stvořitele ve všech krásných formách, které jsou nám k dispozici. Když se vnímáte, tak je nesmírně důležité nechat odejít názor, který znáte, protože tento proces vás povzbudí vytvořit si pravdivý pohled a obrázek sama sebe.

Pobízím vás, abyste rozpoznali své síly, schopnosti a vznešené kvality, ctili a milovat sami sebe za to, že vyzdvihujete tyto aspekty sebe samých. Poté vyzvěte svou duši a své anděly, aby povzbudili a zesílili tyto vaše aspekty. Vyzývám vás, abyste pozorovali vzorce myšlení, emocí, přesvědčení a vědomé či podvědomé afirmace, které si vytváříte každý den. Pozorujte je s láskou a trpělivostí, a potom vyzvěte svou duši a své anděly, aby v souladu s Boží vůlí Stvořitele naprosto vyléčili, rozpustili a vymazali vaše odhalení. Zakuste pocit dobití energie a očistění.

Čím více jste ochotni vidět, cítit a uznat Stvořitele bez ega ve vás, tím snadněji budete přitahovat vše, co si přejete do vaší reality, a tím snadněji se zbavíte pocitů osamělosti.

Věděli jste, že jedním z mnoha účelů planety Země je vás povzbudit ve sdílení Stvořitele? Stvořitel nepatří vám a ani nikomu jinému. Přítomnost Stvořitele je uvnitř všech. Úkol, který ve vašem životě máte je, podělit se o tento Božský aspekt uvnitř vás a zároveň velkoryse přijímat Božské aspekty, které máte společné s ostatními. Nemyslím tím zřeknout se své síly ve prospěch druhých a jejich názorů. Je to více o tom si uvědomit, že jakkoliv se člověk slovně nebo fyzicky vyjadřuje, uvnitř něj je krásný, čistý a zářící aspekt Stvořitele, často bez vědomí té osoby. Jde o energie, kterou můžete obdržet, přijmout a použit k péči k navození pocitu pohody. Je na čase, abyste se přestali skrývat a rozmlouvat s Tvůrcem v soukromí a zbavovat se všech aspektů života. I když tento způsob pomáhá a je žádoucí při hlubokém léčení a sebepoznání. Je na čase si uvědomit, že můžete poznat svoji skutečnou podstatu skrze vaši ochotu náležitě se podělit, dávat a vyjádřit Stvořitele uvnitř vás. To ovšem neznamená, abyste svoje názory nutili ostatním, ale jde o to si uvědomit, že každý moment je energií, která vás spojuje se Stvořitelem, a to jak v rámci vaší bytosti, tak i skrze propojení s těmi kolem vás.

Mnozí z vás zjistí, že v těchto a budoucích časech vzestupu, budou do vaší reality vstupovat duše, kdy budete moci s těmito dušemi, tak i sami se sebou, Stvořitele hluboce sdílet, přijímat a dávat. Propojení energií tvůrce mezi vámi povede k dalšímu přiblížení se a probuzení Stvořitele uvnitř vás. Tyto duše mohou být rádci na vnitřních rovinách, fyzičtí partneři, nová přátelství nebo dokonce splynutí vaší duše s vaším fyzickým bytím. Buďte připraveni Stvořitele sdílet, dávat a přijímat, protože to bude zásadní posun k vašemu dalšímu vzestupu. Splynutí duší, splynutí Stvořitele.

Abyste mohli sdílet, vyzařovat a nechat proudit uvnitř vás aspekty Stvořitele, je třeba propustit všechny staré vzorce, které vás v minulosti odrazovaly od dosažení tohoto cíle. Navzdory všemu s pomocí tohoto jednoduchého pochopení začneme rozumět současnému procesu vzestupu.

„Se silnou a milující podporou svých průvodců, andělů a Stvořitele dovoluji si rozpustil, léčit a čistit všechny energie ve mně, které mi brání pravdivě, naprosto a zcela sdílet, prožívat a přijímat Stvořitele uvnitř mé bytosti a reality. Jsem ochoten být v těsném kontaktu s Tvůrcem uvnitř ostatních, jsem ochoten se změnit.“

Přijetí, uznání a soucit pro sebe a ostatní je silným procesem, jak rozmlouvat se Stvořitelem. Rozmlouvání se Stvořitelem nejdříve vytvoří změny v rámci vašich vlastních perspektiv více než jakýchkoliv vnějších projevů, zatímco pozitivní vnější projevy mohou podpořit vaše hlubší spojení uvnitř.

V této době Stvořitel a všechny duše zapojené do procesu vzestupu vás pobízejí, abyste podnikli kroky jít hlouběji ke své vnitřní pravdě bytí a připravili se na božské spojení.

V neustálé lásce a podpoře

Nara Merlyn

* Nara Merlyn je jednou z předchozích inkarnací samotné Natalie Glasson. Nara žila v době Atlantidy jako Velekněžka dohlížející na chrám Nebeských (Celestýnských) Bílých Bytostí na severu Atlantidy. Nebeské Bílé Bytosti jsou Nařinou, jakož i Natáliinou duchovní skupinou, která existuje na nebeské úrovni Stvořitelova vesmíru.

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lucka L. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk