MUDr. Pavel Šácha: Vitaminy skupiny B zaměřené na nervy

182
Foto: Dollarphotoclub.com

Vitaminy skupiny B jsou hojně používané. Nejčastěji se podávají tam, kde je jejich nedostatek. Jde o to, jakým způsobem je nedostatek zjištěn, zda dle klinických projevů, laboratorním testem, či odhadem, nebo zkusmo v rámci prevence. Chtěl bych se dnes věnovat stavům, které jsou v medicíně těžko léčitelné, protože jde o stavy chronické, komplexní a často degenerativní. Mám na mysli takové stavy, které souvisejí s nervovým systémem.

Neuralgie

Neuralgie není v pravém slova smyslu nemoc, je to příznak, který provází nemoc. Přítomná bolest je poruchou na systému signalizace bolesti. Subjektivní nepříjemný pocit je zprostředkovaný neuronem, který přivádí informace do centrálního nervového systému, tedy například informace o poškození tkáně úrazem, zánětem… Bolest je nejčastějším důvodem, který pacienta nutí vyhledat lékařské ošetření.

Neuritida

Neuritida je stav, kdy v určité části nervu probíhá zánět. Příčin může být hodně, například virová infekce, toxiny, alkohol. Neuritida patří k nežádoucím vedlejším účinkům některých léků. Mohou ji vyvolat vysoké dávky některých protinádorových léčiv a také některé léky proti tuberkulóze, které narušují schopnost buněk využít vitaminy skupiny B. U dlouhodobých, těžkých alkoholiků se může vyvinout zánět nervů…

Neuropatie

Neuropatie je obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu. V důsledku své poruchy nemůže nerv vykonávat svou funkci, jak má. Budeme tedy hovořit o poruchách funkcí: poruchy citlivosti, hybnosti s následnou svalovou atrofií, poruchy reflexů, vegetativní obtíže (poruchy oběhu, erektilní dysfunkce, poruchy trávení a střevní peristaltiky) a mnoho dalších.

Vitaminová pomoc

Vitamin B1 – thiamin, B2 – riboflavin, B6 – pyridoxin a B12 – kyanokobalamin patří mezi vitaminy neurotropní, mající vztah k nervové tkáni (afinitu). Jsou důležité pro správnou funkci a regeneraci nervového systému. Jejich nedostatek se projevuje chybným průběhem tkáňového metabolizmu a chybnou funkcí periferního a centrálního nervového systému.

Je tedy logické, že jejich doplňování bude sehrávat důležitou úlohu v terapii neuropatických bolestí a dalších klinických stavů. Řada studií to potvrdila a doporučuje kombinovanou terapii. Základem je hlavní léčivý postup u dané nemoci a k tomu jsou podávány vitaminy skupiny B. Ony studie ukázaly, že v této kombinaci je léčebný efekt výraznější.

Vitaminy skupiny B se řadí mezi vitaminy rozpustné ve vodě, lze je podávat v tabletkách, nebo v injekcích do svalu. Vykazují velmi příznivý bezpečnostní profil, předávkování hrozí pouze při podávání velmi vysokých dávek.

V rámci uvedených neuropatií se jedná nejčastěji o komplikaci cukrovky, ale také o neuropatii spojenou s alkoholismem. Neuritidy vznikají nejčastěji následkem degenerativních onemocnění páteře. Neuralgie zahrnují širokou skupinu obtíží, například bolesti mezižeberní oblasti, dále je to neuralgie trojklanného nervu, neuralgie páteře – jak krční části, tak bederní – a mnoho dalších.

Vitaminy skupiny B se tvoří díky dobré funkci střeva. Pokud je narušena rovnováha (a vznikne takzvaná dysbióza), například po opakovaném podávání antibiotik, může nastat situace nedostatku vitaminů skupiny B. Podávání vitaminů skupiny B je užitečné v rámci prevence. Ve své praxi však preferuji podávání probiotik a prebiotik, úpravu stravy s omezením sladkostí a sacharidů. Péče o symbiózu považuji za základ prevence mnoha nemocí.

autor: MUDr. Pavel Šácha
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/vitaminy-skupiny-b-zamereny-na-nervy.htm#ixzz5s1XDrYkn

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz