MUDr. Pavel Šácha: Letní nemoc z potravin

166
Foto: Dollarphotoclub.com

Když přijde léto, prožíváme události v něm, objevíme také spoustu věcí k přemýšlení. Jednou dost podstatnou věcí je nemoc z potravin, což je docela běžné, protože bakteriím se daří v podmínkách, kdy je vyšší teplota. Vlhkost a teplo jsou ideální podmínky pro růst a rozmnožování bakterií a plísní.
Patogeny

Mnoho nemocí, které na nás přicházejí přes jídlo, jsou způsobeny bakteriemi salmonely, shigely, yersinie, kampylobaktery, invazivní E. coli a botulismem. Tuto skupinu bakterií řadíme do skupiny tzv. invazivních patogenů, ale k nim lze připočítat také patogeny neinvazivní: toxiny ze St. aureus, E. coli, B. cereus, clostridium sp., vibrio cholerae, virů (rota- a echoviry, coxsackie, adenoviry, HAV, HEV, polio). A seznam je nutno doplnit také o parazity: tasemnice, améby, škrkavky a o prvoky – lambli.

Pokud je jídlo kontaminováno bakteriemi, stane se nevhodným pro požití, jinak má za následek otravu z jídla. Nejvíce náchylné ke zkažení jsou: syrové maso, vejce, drůbež a sýry.

Příznaky a opatření

Příznaky začínají během několika hodin po snězení zkažené potraviny. Bývá to zvracení, průjem, žaludeční křeče, bolesti, nevolnost, únava, ztráta chuti k jídlu a někdy se dostaví horečka.

Za normálních okolností nevyžaduje otrava jídlem žádnou lékařskou pomoc a projevy se uklidní. Pozor si dejte na dehydrataci a ztrátu důležitých minerálů, např. draslíku. Proto je potřeba při průjmech hlídat dostatečný příjem tekutin, pít často a po malých doušcích. Ideální volbou je vlažný slabý černý čaj, nebo nepříliš studená voda. Při těžším průběhu, tj. při teplotě, nebo projevech botulismu (nemoc způsobuje klobásový jed, produkovaný bakterií clostridium botulinum a pocházející ze špatných konzerv, tepelně nezpracovaných domácích klobás) vyžaduje situace okamžité lékařské ošetření.

Botulismus se projevuje postupnou necitlivostí (ochrnutím) svalů, začíná na hlavě, postupně se rozšiřuje směrem dolů a projeví se za 6–72 hodin po požití jídla s obsahem jedu.

Objeví se suchost v ústech, chrapot, polykací potíže, neschopnost artikulovat, zdvojené a mlhavé vidění, v obličeji není žádný výraz, chybí mimika. Nejzávažnějším příznakem je obrna dýchacích svalů, a ta vyžaduje okamžité napojení postiženého na podporu dýchání, neboť u něj hrozí udušení.

Prevence je lepší než léčba

Možným problémům je dobré se vyhnout následujícími preventivními kroky:

Umýváme povrchy nádobí, v nichž se jídlo zpracovává. To sníží šance přenosu bakterií do potravin. Umýváme si ruce před vařením a před jídlem. Dáváme přednost jídlu vařenému před syrovým. Bráníme styku uvařených potravin se syrovými. Vyhýbáme se jídlům, které jsou nabízeny ve stáncích u pouličních prodejců. Jsme obezřetní při společenských událostech, kde se podává občerstvení.

Věnujeme zvýšenou pozornost skladování potravin, zakrývání jídla, schovávání potravin do obalů. Čím déle je jídlo vystaveno a odkryto na otevřeném prostoru, tím hrozí větší riziko kontaminace a zkažení. Ochraňujeme jídlo před hmyzem, hlodavci, zvířaty. Velmi důležité je mít stále dostatečný zdroj pitné vody pro přípravu jídel.

Tak, ať se léto nemračí, ale ať přináší jen dobré.

Autor:

MUDr. Pavel Šácha

Zdroj: na: http://www.celostnimedicina.cz/letni-nemoc-z-potravin.htm#ixzz4ExtEPWOu

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk