MUDr. Pavel Šácha: Jak je možné, že 30 procent lidí trpí nedostatkem hořčíku?

257
Foto: Pixabay.com

Výzkumníci tvrdí, že je to tím, že máme špatnou skladbu jídelníčku. Třebaže se o tom hodně píše a mluví, stále v něm převažuje nadbytek tuků a cukrů. A hlavně je tu stres. Jedna tazatelka nám do poradny napsala: „Jsem člověk, který (žel) žije ve stresu, a to se projevuje na mém zdraví…“ Ano, s tím je nutno souhlasit. Nedostatek hořčíku může mít leckdy značné dopady na naši fyzickou i psychickou kondici. Uvedená žena tento fakt sama potvrdila, následně totiž uvedla poměrně dlouhý výčet svých potíží a jako jednu z diagnóz jmenovala tetanii.

Hořčík

Hořčík je jedním z nejdůležitějších minerálů v těle, je zodpovědný za více než 300 enzymových reakcí. Nacházíme jej ve všech tkáních, hlavně v kostech, svalech, mozku. Všechny buňky těla totiž hořčík potřebují, aby se uvolnila energie. S nedostatkem hořčíku souvisí i únava psychická – nespavost, špatné zvládání stresu, zhoršená funkce centrálního nervového systému.

Tetanie

Tetanie je novodobá choroba a lze napsat, že je to projev civilizačně epidemický. Tetanie představuje stav, za něhož nemohou svaly odpočívat, nemají energii, dochází k nekontrolovatelným křečím, vedoucím ve svých důsledcích k paralyzování těla. Kterékoli svaly těla mohou být postihnuty, nejvíce to pozorujeme u svalů kosterních. Tetanie se vyskytuje především u mladých lidí, kteří projevují zvýšenou míru stresu, jsou unavení, mají špatnou náladu a přidávají se zdravotní komplikace. Je poněkud zarážející, když s nimi rozebírám jejich životní styl, že jsou to lidé, kteří vědí o souvislostech s životním stylem, sportují, jedí podle jejich názoru zdravě, dokážou relaxovat, a přesto se necítí dobře, nespí, špatně se soustředí. Navštíví svého lékaře, kde očekávají pomoc. Lékař pomyslí na nedostatek hořčíku, pokrčí rameny a vysloví větu o tom, že s tím nemůže nic udělat, že to zkrátka patří k dnešní době. „Musíte se s tím naučit žít.“ Tato poslední věta je dost častá a tazatelé na ni reagují různě. Většinou tento názor nepřijmou, a proto se obracejí na naši poradnu. Je třeba konstatovat, že v podmínkách současného zdravotnického systému není běžné hladinu hořčíku kontrolovat.

Malá statistika

Z naší poradny jsem si vzal posledních 46 dotazů, jež se tetanie týkaly. Z tohoto počtu měly pouze dvě tazatelky laboratorně potvrzen pokles hořčíku, ostatní tazatelé neupřesňovali, jakým způsobem byla jejich diagnóza tetanie zjištěna. Z tohoto počtu deseti lidí jasně definuje stresové situace ve svém životě, dvě tazatelky užívaly antidepresiva. U čtyř tazatelek neměli lékaři jistotu, zda jde o neurologické onemocnění, nebo o tetanii, pět žen uvedlo souvislosti s gynekologickými potížemi, dvě ženy uvedly souvislost se stavem po porodu a při kojení, čtyři s užívanou hormonální antikoncepcí, stejný počet s páteří, se štítnou žlázou. Nejvíce si stěžovali tazatelé, kteří hodně sportují nebo vykonávají těžkou fyzickou práci. Z uvedeného počtu bylo pouze pět mužů, ostatní byly ženy.

Prozkoumal jsem i jiné statistiky, a ty poukazují na souvislosti s pitím kávy a se zanedbaným příjmem tekutin. Dále to bylo pití alkoholu, vyšší hodnoty BMI, přemíra tuků, nedostatek ovoce, zeleniny, luštěnin a ořechů. Navíc i nízké hodnoty BMI, podvýživa, u děvčat mentální anorexie.

Špatná kondice

Pojmenoval jsem fenomén nedostatku hořčíku civilizační epidemií, a to proto, že tetanie jde ruku v ruce s obezitou, cukrovkou, infarkty, rakovinou. U všech těchto nemocí je špatná kondice.

Když nahlédnete do oficiálních statistik, pak uvidíte číslo blízké jednomu miliónu. Toto číslo se týká lidí trpících cukrovkou. A polovina naší populace má nadváhu. Hořčík je totiž jedním z nejdůležitějších prvků v metabolizmu cukrů a inzulinu, a tak je i pochopitelné, že vysoké procento lidí trpících cukrovkou má nedostatek hořčíku.

Výrobci potravinových doplňků zařazují hořčík do receptů svých výrobků, a tak logicky reagují na současnou situaci. Hořčík je nejlépe přijímat v přirozené formě, tedy ze stravy. Je hojně zastoupen např. v zelené, listové zelenině, celozrnných výrobcích, luštěninách a oříšcích. Najdeme jej také v čokoládě. Ideálním zdrojem hořčíku jsou minerální vody.

autor: MUDr. Pavel Šácha
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/jak-je-mozne-ze-30-lidi-trpi-nedostatkem-horciku.htm#ixzz4lg1eTcb5

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk