Montague Keen a Veronika Keen: Poselství z 20. srpna 2017

117
Foto: Pixabay.com

Nastala vaše chvíle, abyste pozvedli své vědomí: spojili se jako jeden, abyste 21. srpna přijali nádhernou energii zatmění pro celé lidstvo. Nepodceňujte důležitost tohoto zatmění. Nedovolte, aby vás Kabala rozptýlila a odklonila od této jedinečné příležitosti, kdy můžete znovu získat svou moc. Kabala se v posledních týdnech velmi snažila způsobit nepokoje, střelbu, útoky, atd., aby vás dostala do stavu strachu a zděšení a tak vám znemožnila věnovat plnou pozornost získání vaší moci zpět. Je to všechno tak jasné. Stále a stále hrají stejnou hru. Bohužel, mnozí z vás tomu padli za oběť.

Vnímejte to, jaké je to ve skutečnosti: KONTROLA MYSLI mas. Strach je nejsilnější zbraní Kabaly. Podívejte se na vaše televizní programy a noviny, kterými jste neustále bombardováni strachem z rakoviny, které lze zabránit sodou bikarbonou a dokonce ji tak i vyléčit. Vystupňovali obavy z infarktu a selhání srdce, které jsou vesměs způsobeny chemtrailsy, rozstřikovanými Kabalou, flouridem a potravinami, z nichž byly odstraněny veškeré výživné látky. Vy nežijete, pouze přežíváte genocidu, která je na vás zacílena. Vlastní a kontrolují všechny léky a mají kontrolu nad tím, co vám mohou lékaři předepsat. Každému lékaři, který by chtěl někoho očkovat, by to mělo být za každou cenu znemožněno. Všude je hromada dostupných důkazů o tom, jak nebezpečné je současné očkování. Musíte se naučit chránit se před plány, které pro vás Kabala má.

21. srpna se soustřeďte na meditaci, která bude probíhat po celém světě. Staňte se toho součástí, spojte se jako jeden. Udělejte to pro sebe a pro lidstvo. Odstraňte všechny překážky z důvodu rasy a náboženství, které Kabala uměle vytvořila ve smyslu hesla: „Rozděluj a panuj.“ Je to jedna z jejich metod kontroly, které nesmíte podlehnout, protože to jim zajišťuje, že mají navrch. Jak dlouho ještě budete trpně stát a dovolíte, aby byly na Zemi ničeny lidské životy? Bez ohledu na to, co prohlašují, pohrdají veškerým lidstvem. Co by vám to udělalo, kdybyste si tuto skutečnost uvědomili? Vaše síla je v počtech. Využijete tuto moc 21. srpna, abyste Kabala ukázali, že jste připraveni společně povstat a vzít si zpátky svou moc ve jménu celého lidstva?

Opět se staňte duchovními bytostmi, jakými jste byli předtím, než se na Zemi objevila Kabala. Jsou mezi nimi tací, kteří jsou natolik špatní, že mají v úmyslu zničit všechny, kteří se staví proto tomu, aby zabrali celou Zemi. Jejich moc je v penězích. Používají je proti vám. Jenom kvůli tomu je vymysleli. Jste otroky peněz. Teď si bez nich nedovedete život představit, ale když obejmete světlo, vše bude jasné. Dostane se vám pomoci z jiných planet, které čekají a pozorují vás a jsou připraveny přispěchat s veškerou pomocí, která bude zapotřebí. Opravdu máte přátele na vysokých místech, kteří chtějí a jsou schopni pomoct vám v tomto přechodu. Věřte a společně toho dosáhnete. Dnes si to nedovedete představit, ale budete se radovat, když bude existovat jenom mír a harmonie. Budete se divit, jak jste mohli přežít v tom všem, co vám Kabala přichystala. Ti, kdo dnes žijí na Zemi, mají sílu a dostatečnou vůli, aby se přes zmatky tohoto přechodného období dostali. Podporujte se vzájemně v tomto období změn, k nimž musí dojít. Nemáte se čeho bát, pouze sami sebe. A Kabala to bude na vás zkoušet při každé příležitosti.

Společně obnovíte život na Zemi. Společně, s jedním na mysli: mír a harmonie pro všechny. Opět bude produkována dobrá, hodnotná strava.

Když jsem žil na Zemi, studoval jsem zemědělství. Měl jsem farmu, kde jsem pěstoval potraviny. Takže vím, jak se to má dělat. Tolik mne těšilo, když jsem viděl, jak obilí klíčí a zraje, s vědomím, že je to určeno pro výživu lidí.

Pomoc a rady budou dostupné. Nebudete ponecháni napospas, abyste živořili. Toto je největší dobrodružství, jaké kdy lidstvo podniklo. Všechny velké významné osobnosti, které kdy kráčely po Zemi, jsou připraveny vám pomáhat. Nejste sami.

Byly podniknuty kroky, aby se Davidovi McCannovi dostalo spravedlnosti, aby mohl dokončit své poslání pro lidstvo. Zjistili jsme, že Kabala má v úmyslu držet ho ve vězení po mnoho let. Nemají proti němu ani kousíček důkazů. Vymysleli plán, že budou PŘEDSTÍRAT VRAŽDY, kdy použili dvě ženská těla, která vzali z márnice. Kabala připravila scénu a pak za pomoci ovládnutí mysli řekli Davidovi, že to udělal on. Já, Montague Keen, vás ujišťuji, že David McCann nikdy nikoho nezabil. Bylo to zinscenované. Ten muž je na 100% nevinný. Dovolíte Kabala, aby ho stále věznila? David má úkol, který musí pro lidstvo udělat. Proto ho Kabala polapila.

Prosím, abyste napomohli tomu, aby se mu dostalo spravedlnosti – jak jenom to bude pro vás možné. Všechny důkazy jasně ukazují na to, že dvě údajně zavražděné ženy odjely z USA. Je známo, kde jsou. Předem velmi děkujeme za vaši pomoc, ať již bude v podobě finančního příspěvku anebo modlitby za Davida.

Má drahá, uvítej novou energii s otevřenou náručí. Ukotvi ji pro celé lidstvo, aby byly odstraněny okovy a člověk se opět mohl těšit ze svobody myšlení, slova a činů. Mír a spravedlnost všem.

Justice for Dave McCann. Irish man framed in California.
Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna. Irský občan uvězněn v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výloh.)

Stojím při tobě, má drahá, ve všem, co děláš.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk