Inelia Benz: Aktuálně

450
Foto: Pixabay.com

Mnoho lidí předpovídalo, že se na Zemi přihodí významná událost, změna a posun. Interpretace podoby tohoto posunu se v jednotlivostech týkajících se rozsahu a povahy velmi lišila v závislosti na tom, kdo ji jak cítil či viděl.

Já osobně jsem neměla pocit, že by měla být nějak výrazně rozeznatelná, ani jsem ji nechápala jako něco „fantastického“, v pozitivním či v negativním smyslu, škále a rámci. Za sebe bych řekla, že práce nás všech, kteří se zajímáme o vyšší frekvenci zkušenosti fyzického, tělesného bytí na Zemi, je spíše drobným každodenním úsilím, od jednoho okamžiku ke druhému, ze dne na den. To ztělesňuje nové paradigma v našich životech a tělech.

Podle mého názoru tímto konáním dosáhneme bodu, kde dojde k celostnímu bodu obratu zkušenosti na této planetě, k posunu do vyšší frekvence spolutvoření. Jednoduše, nikoli příliš dramaticky, působivě – to ano, a možná způsobem, který vyvolá údiv. Jde o způsob, který roztříští staré formy, „matrixy“ a vytvoří nové.

Každý den – dokonce několikrát denně – nahlížím, „scanuji“, různé oblasti uvědomění: Země – Gaii, našeho lidského kolektivu, univerzálního kolektivu, kolektivů různých druhů bytostí. Všímám si, v jaké frekvenci se nacházíme, všímám si našich forem – matrixů, a mnoho jiného. Je to část mé denní rutiny. Asi před týdnem jsem pocítila obrovskou změnu v lidském kolektivním uvědomění a vědomí. Jsou zde nyní miliardy vysokofrekvenčních lidí, kteří se připojili k záměru a vysoké frekvenci na vědomé či polovědomé rovině jako JEDNO. A to je skutečně VELKÉ! Je to největší změna v naší časové linii, kterou jsem od chvíle svého narození zaznamenala! Síla tohoto pole uvědomění a síla záměru vysokofrekvenční zkušenosti na Zemi je obrovská!

Co to pro nás znamená? Znamená to, že pokud se k tomuto poli uvědomění připojíme, posilujeme ho a ono posiluje nás. Velmi bych vám doporučovala prohlížet, „scanovat“, své možnosti najít a připojit se k tomuto poli uvědomění a záměru na vědomé úrovni. Činí to naše bytí a setrvávání v přirozeně vysokofrekvenčním stavu mnohem, mnohem snazší, každým dnem, každou chvíli, bez ohledu na to, co se nám děje. Činí to snazším vidět a odstranit programy nízké frekvence – programy zotročení.

Činí to snazším hovořit a jednat s jedinci, kteří se nijak nechystají připojit k nám v naší volbě žít na Zemi pouze vysokofrekvenční zkušenosti.

Je to obrovská změna v našich schopnostech, uvědomění, možnostech, dovednostech, síle a moci. Je to opravdu veliké. Sdílejte tuto informaci s každým, o kom si myslíte, že by z ní měl užitek, a posilujte (empower) nás všechny, abychom udělali toto pole silnější – tak, aby bylo silnější než pole všech, kteří mají záměr pokračovat v nízkofrekvenčních zkušenostech. Nastal ten čas!

Zdroj: mailový newsletter z 27.června 2017 a text na webu Inelie Benz
https://ascension101.com/en/home/free-articles/126-june-2017/726-are-you-waiting-for-the-event-well-it-happened.html

Překlad Terezie Dubinová pro www.oheladom.cz. Pokud přebíráte na svůj web, uveďte kompletní odkaz. Děkuji.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk