Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 22. října 2017

152
Foto: Pixabay.com

Minule jsem vám dal toho hodně k přemýšlení. Nyní se díváte na ty, co se maskují do lidské podoby. Přátelé, přemýšlejte, jak to bylo. „Brali si lidské dcery, které jim rodily děti.“ Ženy byly uneseny a vrátily se těhotné. Tak získali lidskou podobu a začala okupace Země. Chránili svou RASU a dělají to do dneška. Hlídají si svoji POKREVNÍ LINII. Vidíte to denně v novinách a televizi, ale nechápete důležitost toho, co vidíte. Vaše mysl je natolik ovládána, že nevidíte nebo nechápete, že to máte před nosem. Udělali z vás, z lidské rasy, žebráky na vaší vlastní planetě. Všechno vám vzali, dokonce i vaši totožnost a život na Zemi změnili na boj o přežití. Vytvořili peníze z ničeho. Vytvořili zákony, dle kterých musíte žít a převzali kontrolu nad každým aspektem vašich životů. Žijete dle JEJICH pravidel.

Teď si JEJICH PRAVIDLA přečtěte:

http://www.reformation.org/jesuit-oath.html (jezuitská přísaha v angličtině) a zde se o této přísaze a jezuitech můžete dozvědět v krátké sekvenci z přednášky prof. Waltera J. Veitha – Tajomstva tajnych spolocnosti – Jezuitská prísaha, asi 3 min. – slovenský simultánní dabing

Teď, když se probouzíte, jasně vidíte, jak byla lidská rasa ovládnuta. Jak bylo to ovládnutí důkladné, protože se týká všeho. Přepsali vaše dějiny a tak nevíte, kdo jste. Převzali kontrolu nad vzděláním, aby zajistili, že zůstanete nevědomí a pod jejich nadvládou. Vytvořili a ovládají vlády, aby masy udrželi v poslušnosti. Každý z vás je Bytostí Světla, jejíž světlo vyhaslo za přispění jezuitů/Kabaly. Bitvy, které pro ně bojujete, probíhají na mnoha úrovních. Proto, když se vojáci vracejí, vidíte mnoho zlomených mužů, jelikož nemohou pochopit, s čím se to v bitvě utkali. Vědí jenom, že to nebylo lidského původu. 80% lidstva neví, co se ve vašem světě děje. Jejich mysl je naplňována nepodstatnými věcmi: sportem, hudbou, filmy; vším a čímkoli, co jim brání vidět skutečný život na Zemi a kdo to všechno řídí.

Kolikrát jsem se vás na to snažil upozornit od doby, co jsem před 13 lety zemřel. Co se musí stát, abyste si uvědomili, v jakém jste marasmu? Poslechněte si GILED ATZMONa. Na obou stranách života chováme vůči němu velkou úctu a obdiv. Zasvětil svůj život probouzení lidstva. Pozorně se podívejte na ty, kdo na něj útočí. To nejsou vaši přátelé. Když na něj útočí, odhaluje se jejich odhodlání udržet si nad lidstvem kontrolu. Nemůžete si dovolit ignorovat tyto lidi, kteří pohrdají lidstvem a ty, kdo je podporují. Je to boj, který probíhá na mnoha úrovních. Je to bitva, která bude bojována až do hořkého konce. Na čí straně jste? Lidstva, pravdy, spravedlnosti pro všechny? Anebo se schováte a budete doufat, že to všechno nějak pomine? Když si toho nevšímáte, stáváte se spolupachateli. Lidstvo musí přežít a musí přežít i ti, kdo mu pomáhají.

Prosím, modlete se za Davida McCanna. 26. října bude mít soudní stání. Toho dne dojde k důležitým rozhodnutím. Jednoho dne se dovíte, o co se jednalo.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

V Americe je používána technologie na ovládání počasí, aby zničila mnoho míst. Také ji minulý týden použili v Irsku. Bylo to pro Iry varování, aby zůstali před Vatikánem na kolenou, zůstali v područí a nehledali, kým jsou. Stará irská historie je fascinující. Michael Tsarion toho napsal hodně na toto téma. Tam najdete odpovědi.

Když Kabala/jezuité vše převzali na koncilu v Nice, vašeho vzdělávání se týká jenom období posledních 2 000 let. Co se stalo s vašimi skutečnými dějinami? Pravda vás osvobodí. Jakmile budou parazité odhaleni, přijdou o nadvládu. Je jich 1% a vás je 99%.

KABALU MŮŽETE SRAZIT NA KOLENA, kdykoli budete chtít. Máte odpovědnost to udělat. Nedovolte jim, aby lidskou rasu odstranili ze Země. Nepřipusťte, aby převzali Zemi jenom výlučně pro svou potřebu.

Důvod, proč bylo lidstvo rozděleno na různé skupiny, bylo, aby bylo oslabeno. To Kabala umožňuje poštvat jednu skupinu proti druhé. Tak se jim povedlo ovládnout váš svět. Lidstvo má mnoho podob, ale když je to zapotřebí, musí povstat společně. Kabala/jezuité a všechny jejich odnože stojí společně. Tím, že spolupracovali, ovládli Zemi. Obelhali vás a vy jste uvěřili, že slouží lidstvu a že mají na srdci vaše nejlepší zájmy. BYLA TO OBROVSKÁ LEŽ!

Má drahá, každý den je noční můrou, bojem o přežití. Vše je zablokované, aby ti zabránili dokončit práci, kterou je třeba udělat.

David taktéž prochází těžkým obdobím. Bdíme nad ním.

Buď silná, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Gilad And All That Jazz – Film by Golriz Kolahi

JESUITS, JEWS AND FREEMASONS

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk